Kế hoạch hoạt động của cha me hoc sinh năm 2022-2023

Chủ nhật - 16/10/2022 21:24
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BAN ĐẠI DIỆN PHHS
 
 

Số: 02/KH-BĐDCMHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 9 năm 2022

   KẾ HOẠCH
Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
năm học 2022 - 2023
    
Thực hiện Điều lệ hội cha mẹ học sinh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quy chế HĐ của BĐD hội cha mẹ học sinh trường MN Mỹ Hưng.
Căn cứ biên bản họp BĐD hội cha mẹ học sinh các lớp năm học 2022 - 2023 của trường MN Mỹ Hưng. Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh trường MN Mỹ Hưng XD kế hoạch hoạt động trong năm học 2022 - 2023 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Củng cố Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và BĐD cha mẹ học sinh toàn trường, cử thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường để đưa hoạt động của hội cha mẹ học sinh đi vào nề nếp theo quy định của Điều lệ;
2. Tuyên truyền để các thành viên trong hội tích cực tham gia công tác của Hội góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng GD toàn diện của nhà trường, công tác phòng chống dịch Covid-19, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục năm học 2022 - 2023.
3. Tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh quan tâm hơn đến việc chăm sóc con cái, tham gia hội họp đầy đủ; phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường và GVCN trong việc chăm lo và giáo dục các cháu; Phối hợp với giáo viên để duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với trẻ em tại gia đình trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để cùng phối hợp với giáo viên thực hiện các chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.
4. Tiếp tục hỗ trợ để nhà trường làm tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em phụ huynh;
5. Thăm hỏi, động viên các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 
1. Tổ chức tốt Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, chọn cử các thành viên Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đủ mạnh để hoạt động; xây dựng kế hoạch hoạt động sát và hợp với yêu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh và tạo điều kiện để trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa thường trực Ban đại diện với lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Tổ chức họp toàn thể thành viên của Ban đại diện các lớp ít nhất 3 lần/năm học. 
2. Làm tốt việc tuyên truyền trong phụ huynh học sinh hiểu được chủ đề năm học mà nhà trường thực hiện trong năm học 2021 - 2022 là: “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc”. Từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm và có những đóng góp tích cực trong công tác GD của nhà trường. Phối hợp với nhà trường và giáo viên các lớp “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc”, tạo điều kiện đầy đủ các phương tiện học tập cho con em, tích cực tham gia sưu tầm ủng hộ cho nhà trường các nguyên, vật liệu, phế liệu, dành không gian cho các cháu có một môi trường học tập tốt, tạo điều kiện thuận lợi để con em tham gia học tập ở nhà, học tập và rèn luyện ở trường. Động viên con em mình đi học chuyên cần. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động về GD LLATGT, tuân thủ qui định của Điều lệ và nội quy của nhà trường.
3. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục học sinh; Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động các bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn chưa cho con em trong độ tuổi đi học được đến trường để học, giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Phối hợp với giáo viên để duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với trẻ em tại gia đình trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để cùng phối hợp với giáo viên thực hiện các chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.
4. Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; vận động các bậc phụ huynh có con đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện. Phối hợp cùng với nhà trường có biện pháp phòng chống tốt các dịch bệnh, như dịch sốt suất huyết, dịch đau mắt đỏ, dịch tay chân miệng và các dịch bệnh khác…
5. Kịp thời phản ảnh với trường các nguyện vọng, ý kiến của  cha mẹ học sinh về các hoạt động của trường và cùng với nhà trường giải thích, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cha mẹ học sinh. Tích cực hỗ trợ trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến học khuyến tài, bồi dưỡng học sinh yếu, giúp đỡ học sinh khuyết tật. 
6. Vận động cha mẹ học sinh nộp đầy đủ các khoản tiền theo quy định; Phối hợp với nhà trường thành lập quỹ khuyến học để động viên các cháu có thành tích đạt học sinh giỏi các cấp, giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh đặc biệt nhằm tạo điều kiện để các cháu học tập có kết quả cao, không bỏ học. Phối hợp với nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và hỗ trợ kinh phí để khen thưởng cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập;
7. Thực hiện chi tiêu quỹ hội theo đúng quy định của Điều lệ hội và được sự thống nhất trong hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học.
8. Tập trung hỗ trợ xây dựng trường “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng hình thức vận động xây dựng bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường (Trong năm hợp đồng giao khoán nhân viên bảo vệ để chăm sóc, trích kinh phí quỹ hội hỗ trợ).
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Về công tác tổ chức:
- Đối với BĐD CMHS lớp: Mỗi lớp cử Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm có 3 người, trong đó có 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 1 Uỷ viên, hàng tháng họp với lớp một lần. Ban đại diện CMHS lớp hàng tháng dự giờ và dự sinh hoạt với lớp ít nhất 1 lần/tháng, định kỳ và đột xuất khi cần. Hàng năm họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp 3 lần vào đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học.
- Đối với BĐD CMHS trường: Gồm 15 thành viên, trong đó 1 Trưởng ban,  Phó ban và 12 thành viên.
       + Trong Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, cử 01 Ban Thường trực hội cha mẹ học sinh gồm 3 thành viên trong đó 01 Trưởng ban, 01 Phó ban thường trực, 01 Phó ban.
       + Ban Thường trực CMHS của trường hàng quý họp với BGH trường, GVCN các lớp 1 lần; (Định kỳ 3 lần/năm học), đột xuất khi cần.
          2. Dự kiến mức thu:
    - Tổng kinh phí dự thu: 62.000.000 đồng
3. Dự kiến mức chi:
Căn cứ vào quy định Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 10 quy định về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh về việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh)
 
I. PHẦN THU: Tổng
- Dự kiến trong năm học thu được: 62.000.000 đ
II. PHẦN CHI:  
1. Ban đại diện phụ huynh các lớp quản lý:
+ Chi thăm hỏi học sinh, phụ huynh ốm đau, tổ chức sinh nhật cho các cháu (cả năm)
+ Chi tổ chức “Vui tết trung thu” 2021 cho học sinh
+ Chi tổ chức cho trẻ “Vui đón tết nguyên đán”, gói bánh trưng, ăn búp phê :
+ Chi tổ chức liên hoan, biểu diễn VN mừng ngày nhà giáo VN cho các lớp:
31.000.000đ
7.000.000đ

8.000.000đ
8.000.000đ

8.000.000đ
2. Ban đại diện Phụ huynh của trường quản lý:
+ Mua sách bút cho phụ huynh đầu năm
+ Chi chè nước tổ chức các buổi họp định kỳ, đột xuất BĐDPH (cả năm)
+ Chi mua hoa, bánh kẹo, trang phục tổ chức VN mừng ngày khai giảng năm học mới cho các lớp:
+ Chi hỗ trợ Hội thi “Chúng cháu vui khỏe”, thưởng quà cho các cháu đạt giải cao trong hội thi.
+ Chi hỗ trợ Hội thi “Bé khéo tay”, thưởng quà cho các cháu đạt giải cao trong hội thi.
+ Chi quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt dịp tết trung thu và Tết nguyên đán.
+ Chi tổ chức liên hoan văn nghệ và phát thưởng cuối năm cho học sinh.
31.000.000đ
500.000đ
3.500.000đ

6.000.000đ

5.000.000đ

5.000.000đ 

3.000.000đ

8.000.000đ
Cộng 62.00.000đ

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban thường trực đại diện CMHS sẽ cụ thể hóa thành chương trình, phối hợp hàng tháng để cùng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CS&GD trẻ năm học 2022 - 2023 đã đề ra./.
  
 
Nơi nhận:
- BGH trường MNMH(để phối hợp t/h);
 - Ban ĐDCMHS trường (để t/h);
- Lưu VP./.
 
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy
T/M HỘI PHỤ HUYNH
Nguyễn Tiến Hiệp


 

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác hội phụ huynh:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây