Báo cáo thực hiện công tác pháp chế năm 2021-2022

Thứ sáu - 14/10/2022 14:06
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
 TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/BC-MNMH

Mỹ Hưng, ngày  25 tháng  5  năm 2022
BÁO CÁO
Thực hiện công tác pháp chế năm học  2021 - 2022
Căn cứ vào Kế hoạch số 93/KH-MNMH ngày 20/8/2021 của trường mầm non Mỹ Hưng về thực hiện công tác pháp chế năm học 2021 - 2022. Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 của đơn vị như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Thuận lợi:
Công tác pháp chế đã được lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo và có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện .
Nhà trường có đầy đủ tài liệu về các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Đa số CB,GV,NV trong trường đều có kết nối mạng và biết sử dụng CNTT, nên việc truy cập các thông tin về công tác Pháp chế rất thuận lợi và được phổ biến kịp thời các văn bản đến từng thành viên trong nhà trường.
2. Khó khăn:
Nhà trường vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên vẫn chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
Ngay từ đầu năm học, trường đã ra Quyết định kiện toàn Ban pháp chế trường học gồm 8 thành viên.
Ban pháp chế của trường đã Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.
Hàng tháng, lấy ngày họp Hội đồng sư phạm làm “Ngày pháp luật định kỳ”. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác pháp chế bằng nhiều hình thức lồng ghép như  sinh hoạt chuyên môn của các Tổ chuyên môn, các hoạt động sinh hoạt của các đoàn thể như: Chi hội phụ nữ, Chi đoàn…, kết hợp trong dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, các cuộc vận động lớn của  ngành. Qua đó đã tiến hành triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật, các Quy chế, Quy định của ngành... đúng kế hoạch đã đề ra.
Trong năm học, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Thành phố về giáo dục Đào tạo; những quy định của ngành, Điều lệ, Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nghị định, Thông tư có liên quan đến tổ chức bộ máy của ngành Giáo dục và Đào tạo, có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản pháp luật mới về giáo dục; luật phòng chống tham nhũng; luật khiếu nại, tố cáo; luật thanh tra; luật công chức; luật viên chức; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật giao thông; luật bảo vệ môi trường, Luật về phòng chống dịch bệnh….
Nhà trường đã triển khai xây dựng  tủ sách Pháp luật trong nhà trường.
* Tự đánh giá: Nhà trường đã triển khai xây dựng Kế hoạch và thực hiện công tác pháp chế theo đúng kế hoạch, đều các tháng trong năm học, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và sử dụng đúng hình thức tuyên truyền phổ biến, phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành và phù hợp các phong trào, các cuộc vận động của ngành đề ra.
III. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TẠI ĐƠN VỊ:
- Nhà trường đã căn cứ vào các văn bản Quy phạm pháp luật của Thành phố và của UBND Huyện có liên quan để triển khai và hướng dẫn cụ thể đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật, các văn bản QPPL mới về giáo dục và đào tạo, các quy định pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
- Tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của đơn vị đã đề ra, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2021 - 2022, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT. Đa số CB,GV,NV trong đơn vị đều tuân thủ và thực hiện đúng những nguyên tắc, những quy định về pháp chế để thực hiện và xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật.
- Đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 26/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội”.  
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác PBGDPL năm học 2021 - 2022, trong đó lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về Nghị quyết 29/NQ-TW Nghị quyết 44/NQ-CP và Quyết định số 2653/QĐ-BGD&ĐT và các văn bản QPPL về giáo dục mới được ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về triển khai “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” được ban hành kèm theo QĐ 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng ban điều hành thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.
Trên đây là báo cáo việc thực hiện công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 của trường MN Mỹ Hưng. Nhà trường rất mong được sự giúp đỡ và chỉ đạo của cấp trên để nhà trường tiếp tục thực hiện công tác pháp chế trong đơn vị được tốt hơn./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác pháp chế:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây