Báo cáo tình hình về việc quản lý, sử dụng biên chế 2022

Thứ hai - 05/12/2022 23:18
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Số: 199/BC-MNMH Mỹ Hưng, ngày 04 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình về việc quản lý, sử dụng biên chế năm 2022
Trường mầm non Mỹ Hưng
 
Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai.
Thực hiện Công văn Số 564/NV-SNGD ngày 01/12/2022 của Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai về việc báo cáo quản lý, sử dụng biên chế năm 2022.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị về việc quản lý, sử dụng biên chế, Trường mầm non Mỹ Hưng thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo công tác quản lý sử dụng biên chế tại đơn vị như sau:.
1. Đánh giá thực trạng sử dụng, quản lý biên chế viên chức giáo dục:
- Tổng số biên chế được UBND huyện giao cho năm 2022: 50
Trong đó: CBQL: 03; Giáo viên: 35; NVKT: 01; NVYT: 01; NVND: 08; HĐ68: 02
- Tổng số CB, GV, NV trong nhà trường hiện có: 49
Trong đó: CBQL: 03; Giáo viên: 34; NVKT: 01; NVYT: 01; NVND: 08; HĐ68: 02
- Số lượng biên chế của trường hiện có tính đến ngày 05/12/2022 so với chỉ tiêu biên chế được UBND huyện giao năm 2022, thì Nhà trường hiện đang thiếu 01 giáo viên biên chế.
- Năm học 2022 - 2023 nhà trường có tổng số 415 học sinh/15 nhóm, lớp
+ Nhà trẻ 70 học sinh/3 lớp/9 giáo viên đạt tỷ lệ 3GV/lớp.
+ Mẫu giáo 347 học sinh/12 lớp/25 giáo viên đạt tỷ lệ 2,08 GV/lớp.
- Tổng số nhân viên biên chế là 02: NV Kế toán: 01; NV Y tế: 01
- Tổng số NV Nuôi dưỡng: 08
- Tổng số NV HĐ 68 là 02: NV Bảo vệ: 02.
- Việc thực hiện công tác quản lý biên chế: Nhà trường đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV theo đúng quy định, phù hợp với năng lực vị trí việc làm, đúng người đúng việc theo luật Viên chức.
- Về công tác tuyển dụng và sử dụng viên chức giáo dục: Nhà trường không thực hiện tuyển dụng mới, đồng thời đã thực hiện tốt việc sử dụng viên chức giáo dục làm việc trong nhà trường.
- Báo cáo KQ việc ký HĐLĐ làm giáo viên: Nhà trường không thực hiện
- Công tác tinh giản biên chế: Không thực hiện. 
2. Tồn tại, hạn chế về biên chế sự nghiệp khối giáo dục hiện nay:
- Ưu điểm: Trong năm 2022 đơn vị đã sử dụng đúng số lượng biên chế được giao, thực hiện phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV theo đúng quy định, phù hợp với năng lực vị trí việc làm, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức. Thực hiện quản lý và sử dụng đúng các tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức.
* Hạn chế: Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, nhưng do nhà trường chưa được phân bổ đảm bảo vị trí việc làm và nguồn nhân lực, nên việc phân công chuyên môn trong nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
- Nhân viên Kế toán phải kiêm nhiệm thêm công tác văn thư, do chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ công tác Văn thư, nên đã gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện văn thư lưu trữ của nhà trường.
- Nhân viên Y tế phải kiêm nhiệm thêm công tác thủ quỹ, do không được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thủ quỹ, nên việc quản lý và chỉ đạo thực hiện đối với nhân viên thủ quỹ cũng gặp khá nhiều khó khăn.
3. Đề xuất các giải pháp về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2026:
          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền biên chế cho các trường mầm non thêm 03 vị trí việc làm riêng biệt cụ thể như sau:
          + 01 vị trí làm nhân viên Văn thư.
          + 01 vị trí làm nhân viên Thủ quỹ.
          + 01 vị trí làm nhân viên phục vụ.
          Đồng thời bố trí cho nhà trường thêm 01 GV biên chế, nhằm đảm bảo số lượng GV/lớp theo đúng định biên đã quy định.
- Nâng cao hiệu quả quản lý biên chế, xác định đúng vị trí việc làm của CB, GV, NV đảm bảo và hợp lý.
          Trên đây là báo cáo về việc quản lý và sử dụng biên chế của trường MN Mỹ Hưng. Nhà trường xin đề xuất với các cấp có thẩm quyền tiếp tục bổ sung cho các trường mầm non thêm một số vị trí việc làm như đã đề xuất ở trên và tuyển dụng thêm viên chức đủ so với số biên chế được giao, đảm bảo đủ viên chức cho các vị trí việc làm tại các trường mầm non công lập./.
 
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ (để b/c); 
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ
 
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây