Kế hoạch Đại hội Chi bộ NK 2022 - 2025

Thứ năm - 21/04/2022 12:52
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
      Số: 10-KH/CBMN
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 4  năm 2022
   
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung Ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung Ương khóa XI; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong đảng.
Thực hiện Công văn số 480-CV/HU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Căn cứ hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 18/3/2022 của Ban Tổ chức huyện ủy hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng bộ xã Mỹ Hưng Kế hoạch đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Ban chi ủy Chi bộ trường mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:
1. Mục đích:
Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Đại hội nhiệm kỳ của Chi bộ. Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo và bầu BCU của nhiệm kỳ mới có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.
2. Yêu cầu:
Thực hiện đúng thời gian, các báo cáo trình Đại hội phải đảm bảo chất lượng, công tác nhân sự Cấp ủy phải đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng, Đại hội dân chủ, tập trung, thống nhất, đoàn kết đạt chất lượng cao.
3. Nội dung Đại hội:
- Đại hội Chi bộ thực hiện 2 nội dung chính:
 + Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
+ Bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
4. Thời gian thực hiện:
Từ 02/4 đến 20/6/2022: Chi bộ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.
 Gồm các bước như sau:
- Từ ngày 02/4 đến 15/4/2022 Ban chi uỷ tổ chức họp Chi bộ để quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên và xây dựng Kế hoạch Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời Ban Chi ủy phân công người xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội, viết dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy, Đề án nhân sự, Chương trình đại hội và các văn bản liên quan chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Từ 16/4 đến 29/4/2022 Ban chi ủy chuẩn bị xong dự thảo báo cáo Đại hội nhiệm kỳ gồm:
+ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
+ Báo cáo kiểm điểm của Ban chi uỷ (lồng vào báo cáo nhiệm kỳ của Chi bộ).
+ Đề án nhân sự Ban chi uỷ khóa mới.
+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
+ Chương trình Đại hội.
+ Nội quy, Quy chế của Đại hội.
- Từ 02/5 - 10/5/2022 Chi bộ tổ chức họp toàn thể Đảng viên trong Chi bộ để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và làm công tác nhân sự Ban chi ủy khóa mới. (Đề án nhân sự, dự kiến Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ theo quy trình 05 bước).
- Từ 11/5 - 20/5/2022 Ban thường vụ Đảng uỷ duyệt các văn kiện Đại hội của Chi bộ  gồm:
+ Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
+ Báo cáo kiểm điểm của Ban chi uỷ.
+ Đề án nhân sự Ban chi uỷ khóa mới.
+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
+ Chương trình của Đại hội.
+ Nội quy, Quy chế của Đại hội.
+ Dự kiến đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký của Đại hội.
- Từ 21/5 đến 31/5/2022, sau khi Ban thường vụ Đảng ủy duyệt xong các văn kiện của Đại hội Chi bộ xong, hoàn thiện toàn bộ văn kiện và công tác chuẩn bị báo cáo. Chi bộ đăng ký lịch Đại hội để Đảng ủy duyệt ngày Đại hội trước 05 ngày diễn ra đại hội.
- Dự kiến ngày 05/6/2022 (sáng Chủ nhật): Chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Từ 06/6 đến 08/6/2022 hoàn chỉnh các loại báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội và lập Tờ trình đề nghị Đảng ủy chuẩn y Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ (kèm theo biên bản kiểm phiếu và danh sách trích ngang) và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Chi bộ.
5. Kinh phí phục vụ Đại hội:
- Từ nguồn kinh phí của Đảng ủy xã hỗ trợ cho Đại hội theo quy định và một phần từ ngân sách của nhà trường và nguồn quỹ của Chi bộ.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ trường mầm non, đề nghị các đồng chí trong Ban chi uỷ tổ chức thực hiện nghiêm túc và sau mỗi nội dung thực hiện xong theo mốc thời gian trong Kế hoạch, đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo bằng văn bản về Thường trực Đảng ủy. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc Ban Chi ủy và Đảng viên trong Chi bộ báo cáo kịp thời về thường trực Đảng xã để chỉ đạo và hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Ban thường vụ Đảng ủy xã MH (để b/c)
- Đồng chí Đảng  ủy viên PT (để b/c);
- Cấp ủy Chi bộ (để t/h);
- Lưu VP./.
T/M BAN CHI ỦY
Bí thưNhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây