Kế hoạch thực hiện C.môn tổ GD năm 2021-2022

Thứ ba - 21/09/2021 15:48
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 175/QĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
                Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN KHỐI GIÁO DỤC
Năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai;
Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trẻ, đội ngũ giáo viên và công việc được giao trong năm học 2021 - 2022;
 Khối giáo dục xây dựng Kế hoạch hoạt động CM năm học 2021 - 2022 như sau:     
I. ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2020 - 2021.
1. Chăm sóc - nuôi dưỡng:
* Chăm sóc: - Duy trì chế độ vệ sinh sinh hoạt, ăn ngủ của trẻ.
            - Trẻ có đủ các kí hiệu riêng cho đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
            - Giáo viên thực hiện đúng lịch sinh hoạt, vệ sinh nghiêm túc.
            - 100% trẻ được cân đo vào biểu đồ đầy đủ
* Nuôi dưỡng: Phối kết hợp cùng gia đình thực hiện việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ khoa học thông qua các hoạt động vui chơi và học tập.
- Tuyên truyền phụ huynh phương pháp nuôi con khoa học. Cụ thể:  
   + Trẻ phát triển bình thường cân nặng: 98%.
                        + Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ: 2 %.
                        + Trẻ phát triển bình thường về chiều cao: 96,9 %
                        + Trẻ thấp còi: 3,1 %
2. Công tác giáo dục:
- 100% giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt hàng ngày của trẻ và chương trình giảng dạy.
- Đã chỉ đạo thành công 2 lớp A2 và B2 thực hiện ứng dụng phương pháp GD tiến tiến STEAM vào chương trình GD trẻ có hiệu quả, các nhóm-lớp còn lại trong trường học sinh cũng đều được tiếp cận dần với phương pháp GD tiên tiến STEAM.
- Đã triển khai và thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục trẻ.
- Thực hiện các chuyên đề đạt kết quả cao như: làm điểm chuyên đề của Phòng GD&ĐT về “Chuyên đề giáo dục âm nhạc”, ứng dụng “Phương pháp GD STEM , xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, không gian sáng tạo tại lớp B2 và A2”, tiếp tục thực hiện chuyên đề “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mỹ”, chuyên đề “Chăm sóc nuôi dưỡng, VSATTP” “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy” tại các lớp A3, A4, B3, C3 và D1. Chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên môn của nhà trường, chú trọng xây dựng các lớp điểm nhân rộng ra toàn trường.
- Tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để bổ sung cho các góc chơi của trẻ.
- Giáo viên chủ động mạnh dạn nghiên cứu và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy.
- Đã tổ chức LHVN cho các cháu vào các dịp: tết trung thu, tết nguyên đán, 20/10; 20/11; 22/12; 19/5.
- Đã tổ chức thành công các hội thi cấp tr­ường: Thi GVG, thi làm ĐDĐC sáng tạo, thi sáng tác thơ ca, bài hát, ca dao, đồng dao, trò chơi (đối với GV), Thi bé khéo tay, thi chúng cháu vui khỏe, thi bé tìm hiểu về LLATGT...(đối với trẻ).
* Kết quả xếp loại các nhóm lớp cụ thể như­ sau:
+ Xếp loại tốt: 10 lớp (A1,A2,A3,A4,B1,B2,B4,C3,C4,D1);
+ Xếp loại khá: 5 lớp (B3,C1,C2; D2,D3);
- Thực hiện tốt Kế hoạch “Phát triển giáo dục MN giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục, đáp ứng 06 nội dung trong tiêu chí môi trường giáo dục do Bộ GDĐT ban hành, chú trọng thiết kế khung cảnh sư phạm thân thiện - sáng- xanh - sạch - đẹp - an toàn”, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum, gầm cầu thang... để xây dựng “Khu sáng tạo”, “Khu trải nghiệm dân gian Việt Nam” cho trẻ hoạt động.
* Kết quả đánh giá chất lượng trẻ cuối năm trong toàn trường là: Tổng số trẻ được đánh giá: 454 cháu
+ Nhà trẻ: Tổng 70 cháu được đánh giá
Xếp loại đạt yêu cầu cuối độ tuổi 66 cháu đạt tỷ lệ 94,3 %.
Xếp loại không ĐYC cuối độ tuổi 4 cháu đạt tỷ lệ 6 %.
+ Mẫu giáo: Tổng 384 cháu được đánh giá
Xếp loại đạt yêu cầu cuối độ tuổi 363 cháu đạt tỷ lệ 94,5 %.
Xếp loại không ĐYC cuối độ tuổi 21 cháu đạt tỷ lệ 5,5 %.
3. Công tác xây dựng đội ngũ.
- 100% giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Tham gia dự giờ thao giảng, dự chuyên đề của trường của phòng GD tổ chức.
- Giáo viên trong các tổ đều có ý thức tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tổ chuyên môn đã chỉ đạo sát sao tới 100% GV thực hiện tốt chương trình GDMN, tập trung đi sâu vào lĩnh vực GD thẩm mỹ cho trẻ, đồng thời lồng ghép GD kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Đã xây dựng 03 tiết chuyên đề về “Lĩnh vực GD âm nhạc” “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” cho hơn 300 lượt CBQL và GV cốt cán của các trường MN trong toàn huyện về dự và học tập trong 03 ngày. 100% GV cùng tích cực thực hiện“Xây dựng trường, lớp MN hạnh phúc”.
- Đội ngũ giáo viên cốt cán đã được tham gia và dự các lớp tập huấn về tiếp cận với PPGD tiên tiến STEAM, kỹ năng ca hát, kỹ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng giao tiếp và việc XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm do PGD&ĐT tổ chức và về trường đã tổ chức xây dựng thành công các chuyên đề cho đội ngũ giáo viên toàn trường về dự sau khi được đi tham gia các lớp tập huấn do PGD&ĐT tổ chức.
4. Công tác thi đua.
+ 02 đ/c đạt giải nhì cấp Huyện “Hội thi giáo viên dạy giỏi”(đ/c Đức và Huệ).
+ 05 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”    
+ 10 đ/c có SKKN đạt loại A cấp trường, 02 đ/c đạt loại A, 05 đ/c đạt loại B cấp Huyện và 01 đ/c đạt cấp TP.
+ 29 đ/c GV đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”
II. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA TỔ NĂM HỌC 2021 - 2022.
1. Đặc điểm tình hình của Tổ:
          Do đặc thù của ngành học là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nên đòi hỏi giáo viên có sự năng động, sáng tạo nhiệt tình trong công tác giảng dạy, nuôi dưỡng, tạo tiền đề cho trẻ sau này.
         Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tổ giáo dục đã có những thuận lợi và gặp những khó khăn sau:
          * Thuận lợi:
         - Về sở vật chất của nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng khu Trung Tâm theo mô hình trường chuẩn Quốc gia. Đã được UBND Thành phố công nhận danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” ngày 19/12/2017.
          - Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, nhiệt tình và được nâng dần lên về chất lượng. Đặc biệt đội ngũ CB - GV - NV trong trường có trình độ chuyên môn trên chuẩn đạt tỷ lệ 85,7%, tỷ lệ đạt chuẩn 14,3%, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác, có lòng nhiệt tình, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khiêm tốn, học hỏi để nâng cao trình độ về mọi mặt.
          - Có nhiều phụ huynh trong trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác CS&GD cho trẻ MN, nên đã rất quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho nhà trường.
        - Giáo viên luôn gần gũi trẻ để tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, từ đó có phương pháp dạy trẻ phù hợp. Vận động phụ huynh đóng góp, ủng hộ nguyên phế liệu tạo môi trường học tập phong phú cho trẻ hoạt động một cách chủ động
        - Trẻ ngoan có nề nếp, thích được đến trường, lớp , biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè, có ý thức phấn đấu và hăng hái phát biểu xây dựng bài.
* Khó khăn:
- Tuy đội ngũ GV đã được trẻ hóa, nhưng vẫn còn một số GV còn thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ, một số GV cao tuổi, do vậy có nhiều hạn chế về việc sử dụng công nghệ thông tin, máy vi tính và việc ứng dụng cho trẻ được tiếp cận PPGD tiên tiến còn khó khăn, nên chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới của chương trình GDMN mới hiện nay.
- Đa số phụ huynh trong trường chủ yếu làm nông nghiệp là chính, do vậy mức thu nhập của gia đình các cháu còn thấp, chưa ổn định dẫn đến điều kiện chăm lo cho con em của nhiều gia đình còn hạn chế.
2. Chỉ tiêu phấn đấu:
          100 % giáo viên thực hiện tốt chủ đề năm học Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện; phong trào thi đua“Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” và ứng dụng hiệu quả phương pháp GD tiên tiến STEAM cho trẻ trong toàn trường.
* Độ tuổi: 24 - 36 tháng tuổi:
Tổng số lớp: 3 lớp - Tổng số trẻ là: 70 cháu - Tổng số giáo viên: 09 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 07; Cao đẳng: 0; Trung cấp: 02
          - Tổ phó Tổ Nhà trẻ+3T phụ trách khối Nhà trẻ: Lê Thị Thanh Yên
          - 100% GV các lớp GV biết ứng dụng PPGD tiên tiến Steam để dạy cho trẻ.
- 100% giáo viên trong Tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 01 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở, 01 giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở.
* Độ tuổi 3-4 tuổi:
- Tổng số lớp: 4 lớp - Tổng số trẻ là: 103 cháu - Tổng số giáo viên: 08 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 04; Cao đẳng: 02; Trung cấp: 02
- Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ+3T phụ trách khối 3T: Đ/c Nguyễn Thị Anh
- 100% GV các lớp GV biết ứng dụng PPGD tiên tiến Steam để dạy cho trẻ.
- 100% giáo viên trong Tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 01 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở, 01 giáo viên đạt CSTĐ cấp TP.
* Độ tuổi 4-5 tuổi:
- Tổng số lớp: 4 lớp - Tổng số trẻ là: 128 cháu - Tổng số giáo viên: 08 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 07; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 0
- Tổ trưởng Tổ 4+5T phụ trách khối 4T: Đ/c Kiều Thị Hằng
- 100% GV các lớp GV biết ứng dụng PPGD tiên tiến Steam để dạy cho trẻ.
- 100% giáo viên trong Tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 01 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở, 01 GV đạt CSTĐCS.
* Độ tuổi 5-6  tuổi:
- Tổng số lớp: 4 lớp - Tổng số trẻ là: 139 cháu - Tổng số giáo viên: 9 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 6; Cao đẳng: 1; Trung cấp: 02
- Tổ phó phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Thúy.
- 01 lớp ứng dụng PPGD tiên tiến STEM - Lớp A2 (Đ/c Nga + Huệ)
- 100% giáo viên trong Tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 02 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở, 02 GV đạt CSTĐCS.
3. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ:
* Tổ trưởng:
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong Tổ theo kế hoạch giáo dục.
          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của Tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong Tổ thực hiện nghiêm túc chương trình CS&GD trẻ, linh hoạt ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM trong giảng dạy.
          - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo Tổ, dự giờ 1 tháng/2 lần
          - Kiểm tra thực hiện nội quy, quy định của nhà trường qua các lớp trong Tổ.
          - Tổ chức các phong trào thi đua của Tổ, của trường phát động, tổ chức hướng dẫn giáo viên hoạt động chuyên môn có chất lượng và sinh hoạt có nề nếp.
          * Tổ phó:
Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong Tổ thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế chuyên môn và các Quy định của Luật lao động, hoạt động của Tổ theo kế hoạch chung của đơn vị và Kế hoạch của Tổ đã XD.
* Thành viên:
           - Mọi thành viên trong Tổ đều được tổ chức sinh hoạt chuyên môn và thực thi nhiệm vụ và Kế hoạch của Tổ, chịu sự phân công, giám sát của Tổ trưởng, Tổ phó. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ đều được thực hiện trong Tổ.
          - Tổ viên phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của Tổ trưởng, có vấn đề gì vướng mắc, gặp khó khăn phải báo cáo xin ý kiến của Tổ trưởng, Tổ phó khi chưa kịp phúc đáp vẫn thi hành nhiệm vụ, không tự ý làm trái với nhiệm vụ được giao.
4. Nhiệm vụ cụ thể.
4.1. Công tác chăm sóc - giáo dục:
* Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú:
Độ tuổi Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ trẻ ăn bán trú
1. Trẻ nhà trẻ
2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi
3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi
87%
88 - 90%
96 trở lên
100%
100%
100%
* Phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ sức khỏe của trẻ:

Độ tuổi

Tổng số trẻ
Cân nặng Chiều cao
Kênh bình thường Kênh SDD Kênh bình thường Kênh SDD
Nhà trẻ 70 69 = 98,5% 1 = 1,4% 68 = 97,1% 2 = 2,9%
Mẫu giáo 362 355 = 98,1 %  7 = 1,9% 350 = 96,7% 12 = 3,3%
Tổng 432 424 = 98,1 % 9 = 1,9 % 418 = 96,8% 14 = 3,2%
* Phấn đấu thực hiện kết quả đánh giá trẻ cuối năm đạt:
TT Độ tuổi Tổng số trẻ Đạt Không đạt
1
2
3
4
Nhà trẻ
3 tuổi
4 tuổi
5 tuổi
70
103
128
131
67 = 95,7 %
99 = 96,1 %
123 = 96,1%
126 = 96,2%
3 = 4,3 %
4 = 3,9 %
5 = 3,9 %
5 = 3,8%
  Cộng 432 415 = 96,1% 17 = 3,9%
* Đối với giáo viên:
- Tổng số tiết kiến tập: 10 tiết tốt
- Tổng số tiết thao giảng: 34 tiết
- Tổng số tiết dự giờ trong năm: 230 Tiết
+ Trong đó:          Xếp loại Tốt:        92 tiết đạt    40 %
                             Xếp loại Khá:       110 tiết đạt            48 %
                             Đạt yêu cầu:            28 tiết đạt 12 %.                          
* Biện pháp thực hiện:
          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, 100% trẻ được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng và được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.
- Nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế CS trẻ, được tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT trong nhà trường. Có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường
          - Động viên cho trẻ ăn hết suất.
          - Cho trẻ suy dinh dưỡng ngồi bàn riêng gần chỗ cô giáo.
          - Phối hợp với phụ huynh để có chế độ ăn riêng cho trẻ SDD, trẻ béo phì.
          - Xây dựng kế hoạch, lịch vệ sinh.
          - Tuyên truyền với phụ huynh phương pháp nuôi con khoa học.
          - Thay đổi thực đơn cho trẻ ăn theo mùa, ngày.
          - Cân đo sức khỏe định kỳ vào biểu đồ tăng trưởng.
* Thực hiện chương trình GDMN khi trẻ phải nghỉ học do dịch bệnh:
- Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học, do tuổi các cháu còn nhỏ chưa thể tương tác được theo hình thức học trực tuyến như học sinh phổ thông. Do vậy giáo viên các lớp không thực hiện tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà.
- Đối với GV khối 5 tuổi, yêu cầu giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ có tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một.
* Thực hiện chương trình GDMN khi trẻ được đến trường:
- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới về “Xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc” để thực hiện trong năm học.
- Xây dựng điểm chuyên đề của Phòng GD&ĐT giao về chương trình“Tôi yêu Việt Nam”.
- 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ.
- 100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường. 100% giáo viên chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp. Trẻ được làm quen với bài hát Quốc ca.
- Thực hiện tốt việc đi sâu nâng cao chuyên đề “Tổ chức hoạt động GD phát triển tình cảm kỹ năng XH” “Ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM” vào giảng dạy.
- GV các lớp xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ tham gia các HĐ tập thể như: Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.
- 100% giáo viên tiếp tục thực hiện nâng cao các “Hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội”; “Giáo dục ATGT với chủ đề Tôi yêu Việt Nam”; “Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”… cho trẻ; Thực hiện lồng ghép GD dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe với GD phát triển vận động cho trẻ; Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ an toàn bản thân và môi trường sống.
- 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.
- 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học cho phụ huynh.
- 100% các nhóm lớp tham gia hội thi xây dựng môi trường học tập “Lấy trẻ làm trung tâm” cho các cháu ngay tại lớp học để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ ở trường, tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp cơ sở, tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo”, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).
- 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình “Tôi yêu Việt Nam; hội thi “Chúng cháu vui khỏe”, hoạt động liên hoan tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian, hội thi “Bé khéo tay”. Các lớp khối 4 và 5 tuổi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh,… trên địa bàn TP Hà Nội và tại địa phương vào tháng 12/2021 và tháng 3/2023.      
4.2. Công tác thi đua:
          - 100% GV không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.
          - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.
          - Thực hiện XD điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
          - Đăng ký với nhà trường nội dung đổi mới về việc thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực, chuyên nghiệp và sáng tạo" để thực hiện trong năm học.
          - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 34/34 đ/c (100%);
          - Cá nhân đạt danh hiệu “Bằng khen cấp Thành phố”: 01 đ/c.
          - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 5/34 đ/c (14,7%);
          - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 8/34 bản (23,5 %);
                              Loại B cấp trường: 22/34 bản (64,7 %);
                              Loại C cấp trường: 4/34 bản (11,8%);
          - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 05 bản.
          - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 01 bản.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỔ CHUYÊN MÔN:
1. Khối 5-6 tuổi :
Tháng Nội dung công việc. Người thực hiện


9/2021
- Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung các hoạt động giáo dục cả năm học.
- Hướng dn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
- Thảo luận hướng dẫn GV XD kế hoạch phối hợp với PH CS&GD trẻ khi ở nhà nghỉ dịch.
- Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường hoạt động cho trẻ, Ứng dụng PPGD STEM.
- Hướng dẫn giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip.


Giáo viên trong tổ thực hiện


 

10/2021
- Thống nhất cách ghi chép một số hồ sơ sổ sách
- Trao đổi về cách viết đề tài SKKN.
- Tổ chức các hoạt động lĩnh vực GD phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho GV tham khảo.
- Tổ chức dự giờ các giáo viên.
- Trao đổi thảo luận về cách đưa các kỹ năng tự phục vụ vào các hoạt động giáo dục. Cách ứng dụng PPGD STEM vào HĐ giảng dạy.

G.viên trong tổ
P.Hương

11/2021
- Thao giảng chào mừng ngày 20/11
- Trao đổi về phương pháp và 1 số hình thức tổ chức hoạt động tạo hình, KPKH.
- Trao đổi về cách thiết kế XD, trình chiếu giáo án điện tử và Bài giảng E lerning

Giáo viên trong tổ cùng với chuyên môn

12/2021
- Trao đổi về cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động trong góc.
- Thực hiện XD điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Dự HĐ LQT cùng rút kinh nghiệm
- Tổ chức dự giờ chéo giữa GV các lớp
- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.

GV trong tổ
Đ/c Thi A1

1/2022
- Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động KP và 1 số phương pháp, hình thức khi dạy KP, PPGD STEM.
- Tập hát một số bài hát trong chủ đề.
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức cho trẻ vui đón tết .

Tổ chuyên môn.
Tổ trưởng.

2/2022
- Trao đổi về phương pháp dạy HĐ làm quen văn học.
- Tổ chức XD chuyên đề về CĐ LQV toán 
- Triển khai kế hoạch BDCM học kỳ 2

Giáo viên các lớp

3/2022
- Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
- Trao đổi kỹ năng viết SKKN, PPGD STEM.
- Trao đổi thảo luận về việc ứng dụng PPGD STEAM trong các hoạt động của trẻ.
BGH
GV

4/2022
- Trao đổi về phương pháp tổ chức vận động theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu và vận động minh họa.
Trao đổi một số kinh nghiệm đánh giá chỉ số phát triển  theo chuẩn. PPGD STEM.
- Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.

GV trong tổ

5/2022
- Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Đánh giá trẻ cuối năm.

GV trong tổ
2. Khối 4-5 tuổi :
Tháng Nội dung công việc. Người thực hiện

9/2021
- Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung các hoạt động giáo dục cả năm học.
- Hướng dn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
- Thảo luận hướng dẫn GV XD kế hoạch phối hợp với PH CS&GD trẻ khi ở nhà nghỉ dịch.
- Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường hoạt động cho trẻ, Ứng dụng PPGD STEM.
- Hướng dẫn giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip.

Đ/c Phạm Hương
Giáo viên trong tổ thực hiện

10/2021
- Trao đổi cách đưa các kỹ năng tự phục vụ vào các hoạt động trong ngày. Ứng dụng PPGD STEM.
- Trao đổi cách xác định kiến thức - kỹ năng HĐ giáo dục Âm nhạc.
- Tổ chức các hoạt động lĩnh vực GD thẩm mỹ cho GV tham khảo.

Đ/c Phạm Hương
Giáo viên trong tổ
 

11/2021
- Thao giảng chào mừng ngày 20/11
- Trao đổi những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ và chuẩn bị đồ dùng công cụ cho trẻ thực hiện. Ứng dụng PPGD STEM.
Giáo viên trong tổ cùng với chuyên môn
 

12/2021
- Trao đổi về cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động trong góc.
- Thực hiện XD điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Dự HĐ LQT cùng rút kinh nghiệm
- Tổ chức dự giờ chéo giữa GV các lớp
- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.

Giáo viên trong tổ

1/2022
- Trao đổi cách chọn bài giáo dục trẻ trong chủ đề và 1 số phương pháp ,hình thức khi dạy trẻ làm quen với hoạt động làm quen với các biểu tượng toán. Ứng dụng PPGD STEM.
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức cho trẻ vui đón tết .

BGH, tổ trưởng
GV trong tổ
 

2/2022
- Xây dựng chuyên đề: Tạo hình
- Trao đổi về phương pháp dạy hđ văn học, Ứng dụng PPGD STEM.
- Triển khai kế hoạch học kỳ 2
Đ/c Kiều Hằng
G.viên trong tổ

3/2022
- Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
- Trao đổi kinh nghiệm viết SKKN
BGH
G.viên trong tổ

4/2022
- Trao đổi về cách vận động theo phách,theo nhịp,theo tiết tấu và vận động minh họa.
- Trao đổi về cách chọn hoạt động ôn trong hoạt động làm quen với toán.

Giáo viên trong tổ
 

5/2022
- Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, Ứng dụng PPGD STEM .
 - Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.

GV trong tổ
3. Khối 3 - 4 tuổi :
Tháng Nội dung công việc. Người thực hiện

9/2021
- Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung các hoạt động giáo dục cả năm học.
- Hướng dn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
- Thảo luận hướng dẫn GV XD kế hoạch phối hợp với PH CS&GD trẻ khi ở nhà nghỉ dịch.
- Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường hoạt động cho trẻ, Ứng dụng PPGD STEM.
- Hướng dẫn giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip.

Giáo viên trong tổ thực hiện

10/2021
- Thảo luận về cách đưa kỹ năng tự phục vụ giáo dục trẻ trong các HĐ.
- Thống nhất nội dung KH hoạt động gắn với các chủ đề sự kiện.
- Trao đổi về cách XD, trình chiếu giáo án điện tử.
- Tổ chức các hoạt động lĩnh vực GD thẩm mỹ cho GV tham khảo

G.viên trong tổ
 

11/2021
- Trao đổi về phương pháp và 1 số hinh thức trong hoạt động tạo hình.
- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các gióa dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

G. viên trong tổ

 

12/2021
- Trao đổi về cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động trong góc.
- Thực hiện XD điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Dự HĐ LQT cùng rút kinh nghiệm
- Tổ chức dự giờ chéo giữa GV các lớp
- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.

Tổ trưởng.
G.viên trong tổ

1/2022
- Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động  văn học và 1 số phương pháp, hình thức khi dạy hoạt động văn học
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức cho trẻ vui đón tết .

BGH, tổ trưởng
GV trong tổ
 

2/2022
- Triển khai kế hoạch học kỳ 2
- Trao đổi kinh nghiệm, ổn định nề nếp cho trẻ sau tết
- Trao đổi về phương pháp Tổ chức HĐ Tạo Hình
- Trao đổi kinh nghiệm viết SKKN

G.viên trong tổ
 

3/2022
- Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
- Trao đổi về cách chọn hoạt động ôn trong hoạt động - Làm quen với toán, KPMTXQ
BGH
G.viên trong tổ

4/2022
Trao đổi về cách vận động theo phách,theo nhịp,theo tiết tấu và vận động minh họa.
XD hoạt động giáo dục phát triển vận động.

G.viên trong tổ
 

5/2022
- Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.

GV trong tổ
4. Khối Nhà trẻ :
Tháng Nội dung công việc. Người thực hiện


9/2021
- Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung các hoạt động giáo dục cả năm học.
- Hướng dn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
- Thảo luận hướng dẫn GV XD kế hoạch phối hợp với PH CS&GD trẻ khi ở nhà nghỉ dịch.
- Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường hoạt động cho trẻ, Ứng dụng PPGD STEM.
- Hướng dẫn giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip.

G.viên trong tổ

10/2021
- Thảo luận về cách đưa kỹ năng tự phục vụ giáo dục trẻ trong các HĐ.
- Thống nhất nội dung kế hoạch XDMT học tập cho trẻ.
- Tổ chức các hoạt động lĩnh vực GD thẩm mỹ cho GV tham khảo.

G.viên trong tổ
 

11/2021
- Trao đổi về phương pháp và 1 số hình thức trong hoạt động tạo hình.
- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

G.viên trong tổ

 

12/2021
- Trao đổi về cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo cho trẻ hoạt động trong góc.
- Dự HĐ nhận biết cùng rút kinh nghiệm
- Tổ chức dự giờ chéo giữa GV các lớp
- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.
Tổ trưởng.
G.viên trong tổ

1/2022
- Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động văn học và 1 số phương pháp, hình thức khi dạy hoạt động văn học
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức cho trẻ vui đón tết .

BGH, tổ trưởng
GV trong tổ
 

2/2022
- Triển khai kế hoạch học kỳ 2
- Trao đổi kinh nghiệm, ổn định nề nếp cho trẻ sau tết
- Trao đổi về phương pháp Tổ chức HĐ Vận động
- Trao đổi kinh nghiệm viết SKKN.
G.viên trong tổ
 

3/2022
- Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
- Trao đổi về cách XDMT học tập, cách làm ĐDĐC tự tạo đảm bảo an toàn cho trẻ, việc ứng dụng PPGD Steam cho trẻ.
- Thảo luận về cách viết và hoàn thiện SKKN.
BGH
G.viên trong tổ
 

4/2022
- XD hoạt động giáo dục phát triển vận động.
- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức GD một số bài hát mới phù hợp với chủ đề.
- Tham gia đánh giá chuẩn NNGVMN.
- Đánh giá trẻ cuối năm.

G. viên trong tổ
 

5/2022
- Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
GV trong tổ
IV. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:
100% GV các khối thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, làm việc có khoa học, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, tận tụy với nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, tâm huyết với nghề, phấn đấu mỗi tháng có từ 01 - 02 bài viết về gương người tốt việc tốt, phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả trong toàn ngành. Đồng thời hưởng ứng phong trào xây dựng khung cảnh sư phạm “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” và biết “Tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”, trưng bày sản phẩm của trẻ, tích cực tham gia “Hội thi làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực” trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên môn khối giáo dục năm học 2021 - 2022 của Tổ chuyên môn giáo dục. Kế hoạch này sẽ được cụ thể hoá cho từng tháng, từng tuần trong suốt năm học bằng văn bản gửi BGH duyệt vào đầu mỗi tháng./.
                       
              HIỆU TRƯỞNG                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG             TỔ TRƯỞNG




             Nhữ Thị Thủy                      Đào Thị Thúy                Phạm Thị Hương
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây