Kế hoạch thực hiện cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2021-2022

Thứ ba - 21/09/2021 15:46
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                       Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 8 năm 2021
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 2021 - 2022
 
Họ và tên: NHỮ THỊ THỦY
Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng.
Nhiệm vụ được phân công: Hiệu trưởng - Quản lý chung các hoạt động nhà trường.
* Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
- Công tác tổ chức: Thành lập bộ máy nhà trường;
- Công tác tham mưu; xây dựng CSVC; XHH giáo dục;
- Công tác quản lý- tài chính- tài sản;
- Công tác phát triển - quản lý đội ngũ;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Chỉ đạo các Phong trào thi đua các cuộc vận động;
- Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.
* Công tác kiêm nhiệm: Bí thư­ Chi bộ
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
Căn cứ Điều lệ trường MN quy định chức năng nhiệm vụ của Hiệu trưởng;
Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022;
Thực hiện hướng dẫn số 3058/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2021 - 2022 của Sở  GD&ĐT Hà Nội;
Thực hiện Công văn số 3066/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2021 của SGD&ĐT Hà Nội về việc HD thực hiện QCCM cấp học MN năm học 2021 - 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 527/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp học mầm non Huyện Thanh Oai;
Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-MNMH ngày 03/9/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trường MN Mỹ Hưng;
Căn cứ vào kết quả đạt được của nhà trường năm học 2020 - 2021 và thực hiện nhiệm vụ của cá nhân năm học 2021 - 2022.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm giúp đỡ và sự chỉ đạo sát đúng của các cấp lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương, Chi bộ nhà trường và BGH: Các đồng chí trong Cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn yêu nghề, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn khá, chịu khó học hỏi. Trình độ đạt chuẩn 100% và có 76% giáo viên, nhân viên có trình độ trên chuẩn, có 03 đ/c đang học ĐH hệ từ xa.
Có 32/50 CB,GV,NV đã đạt GVG,NVG, CSTĐ cấp cơ sở các năm, là nòng cốt để nâng cao chất lượng CSGD của nhà trường.
Môi trường làm việc tốt, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, nhà trường đã được công nhận danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”.
          Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong các năm học trước tương đối tốt đã và vẫn đang được duy trì.
Kết quả thực hiện các chuyên đề: Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc” và tiếp tục bồi dưỡng chuyên đề “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển nhận thức, “Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường Mầm non”; “Tiếp cận học qua chơi và ứng dụng PPGD tiên tiến STEM trong GDMN”, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, vệ sinh cá nhân trẻ, Giáo dục ATGT,GDBVMT, Giáo dục dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống đạt kết quả tốt.
Công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch PGD giao cho, sĩ số các nhóm lớp ổn định ngay từ đầu năm học.
Bản thân đã được đào tạo trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với trường, với công việc được giao; Được đồng nghiệp tin yêu ủng hộ.
2. Khó khăn:
Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường có năng lực không đồng đều, một số ít giáo viên cao tuổi, còn hạn chế trong đổi mới phương pháp giảng dạy, việc tiếp cận, ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM, lập kế hoạch CSGD trẻ theo chương trình GDMN và ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế, nên công tác bồi dưỡng giáo viên gặp khó khăn.
 - Có nhiều giáo viên đang nuôi con nhỏ và nhiều giáo viên mới ra trường, do vậy ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
* Tổng số trẻ điều tra từ 0 - dưới 6 tuổi: 673 cháu
   Tổng số trẻ trong độ diện tuyển sinh: 493 (Tính đến hết 30/12/2019);
         Trong đó: - Trẻ từ 0 - dưới 3 tuổi: 303 cháu (Trẻ trong độ tuổi TS: 123);
                         - Trẻ từ 3 - dưới 6 tuổi: 370 cháu;
                  Cụ thể: + Trẻ sinh năm 2019: 123 cháu;
          + Trẻ 3 tuổi: 109 cháu;
          + Trẻ 4 tuổi: 128 cháu;
   + Trẻ 5 tuổi: 133 cháu (Trong đó: 8 trẻ chuyển đi, 12 trẻ chuyển đến)
          * Chỉ tiêu phấn đấu của trường: Tổng 432cháu
          - Nhà trẻ: 3 nhóm = 70 cháu, đạt tỷ lệ 57% trẻ trong độ tuổi tuyển sinh;
          - Mẫu giáo: 12 lớp = 362 cháu
               Trong đó: + 4 lớp 3 tuổi: 103/109 cháu (đạt 94,5% trẻ trong độ tuổi)
                               + 4 lớp 4 tuổi: 128/128 cháu (đạt 100% trẻ trong độ tuổi)
                               + 4 lớp 5 tuổi: 131/133 cháu (đạt 100% trẻ trong độ tuổi)
           (Trong đó có 17 trẻ 5T chuyển đi, 14 trẻ 5T chuyển đến)
          * Cụ thể số lượng trẻ từng khối lớp:
 
Khối - Lớp - Độ tuổi Số nhóm lớp Số trẻ
đã tuyển
Bình quân
1. Khối nhà trẻ (Nhóm 24- 36T)
2. Khối 3 tuổi
3. Khối 4 tuổi
4. Khối 5 tuổi
3
4
4
4
70
103
128
131
23,3trẻ/nhóm
25,8 trẻ/lớp
32 trẻ/lớp
32,8 trẻ/lớp
Tổng 15 432 28,8 trẻ/lớp
* Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú:
 
Độ tuổi Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ trẻ ăn bán trú
1. Trẻ nhà trẻ
2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi
3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi
87%
88 - 90%
96% trở lên
100%
100%
100%
* Biện pháp thực hiện:
Khảo sát nắm vững số trẻ trong độ tuổi từ 0 - dưới 6 tuổi trên địa bàn xã để phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể, Bí thư các Chi bộ, trưởng các thôn, Chi hội phụ nữ các thôn để động viên phụ huynh cho các cháu trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, tăng tỷ lệ trẻ Nhà trẻ,3,4 tuổi được đi học trong điều kiện đảm bảo để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phê duyệt. Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh trên loa đài truyền thanh của xã, vào các buổi họp phụ huynh trong năm học, các góc tuyên truyền tại các nhóm lớp và các giờ đón và trả trẻ hàng ngày.
Chỉ đạo 100% các lớp XD góc “Cha mẹ cần biết”, thường xuyên thay đổi nội dung, cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình chăm sóc sức khỏe, dịch bệnh, chất lượng CS&GD trẻ của trường, việc thực hiện đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Tổ chức tốt các buổi họp phụ huynh trong năm học 3 lần/năm. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về các chuyên đề GD dinh dưỡng và sức khoẻ, GDATGT, CSGD trẻ học hòa nhập.
Đảm bảo bố trí đủ giáo viên/lớp theo thông tư 06 và Điều lệ trường Mầm non.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học:
* Chỉ tiêu phấn đấu:
          - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có 04 Đảng viên HTXSNV;
          - Đạt danh hiệu tập thể“Bằng khen cấp Thành phố”;
          - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2021”;
          - Đạt “Công đoàn vững mạnh”;
          - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;
          - 100% cán bộ, GV,NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.
          - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.
          - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.
          - Thực hiện điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
          - Đăng ký nội dung đổi mới về thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực, chuyên nghiệp, sáng tạo" để thực hiện trong năm học.
          - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 50/50 đ/c (100%);
          - Cá nhân đạt danh hiệu “Bằng khen cấp Thành phố”: 02 đ/c.
          - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 7/50 đ/c (14%);
          - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/48 bản (21 %);
                              Loại B cấp trường: 31 bản (64,6 %);
                              Loại C cấp trường: 7 bản (14,4%);
          - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 07 bản.
          - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 02 bản.
          * Biện pháp thực hiện:
          - Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học:
          + Nắm vững Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn của Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT.
+ Căn cứ vào điều kiện thực tế của tr­ường về CSVC, quy mô nhóm lớp, số lượng, chất l­ượng đội ngũ ... để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 
+ Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đ­ược giao trong năm học 2021 - 2022, để xây dựng các mục tiêu, lựa chọn giải pháp có hiệu quả, hiệu lực.
+ Hiệu tr­ưởng chịu trách nhiệm XD kế hoạch năm học, sau đó đư­a xuống các Tổ CM thảo luận, góp ý bổ sung, cuối cùng BGH hoàn chỉnh nội dung, kế hoạch.
+ Kế hoạch đ­ược duyệt tại phòng GD&ĐT và phải được thông qua trong Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động đầu năm học.
3. Công tác tổ chức:
3.1. Thành lập bộ máy nhà trường:
* Chỉ tiêu:
          - XD kế hoạch nhiệm vụ năm học và thông qua Hội đồng trường, Ban giám hiệu bàn bạc thống nhất, sau đó thông qua Hội đồng nhà trường.
          - Ban giám hiệu tổ chức họp giao ban Ban giám hiệu 1 tuần/lần vào chiều thứ 6 hoặc đầu giờ sáng thứ 2 hàng tuần.
          - Hàng tháng XD kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.
          - Ra QĐ thành lập các Hội đồng:
                   + Hội đồng tuyển sinh;
                   + Hội đồng thi đua khen thưởng;
                   + Hội đồng khoa học của trường;
                   + Hội đồng kiểm định chất lượng;
          - QĐ thành lập Ban chất lượng của nhà trường và các khối lớp;
          - QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ;
          - QĐ thành lập các Tổ CM: Tổ 4+5 tuổi; Tổ Nhà trẻ+3 tuổi, Tổ Nuôi dưỡng; Tổ Văn phòng.
          - QĐ kiện toàn BCĐ Y tế học đường, BCĐ phòng chống dịch Covid-19;
          - QĐ kiện toàn Ban thanh tra nhân dân;
          - QĐ thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.
          - QĐ thành lập Ban đại diện CMHS.
          - QĐ thành lập Ban giám sát về việc tăng cường công tác phòng dịch, công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP.
          * Biện pháp:
          - Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 ban hành Điều lệ trường Mầm non. Căn cứ vào khả năng, năng lực, trình độ của CB,GV,NV để phân công nhiệm vụ hợp lý.
          - Kiểm tra theo dõi, đánh giá nhiệm vụ được phân công của các thành viên đảm nhận chức vụ nói trên. Thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều, lắng nghe ý kiến góp ý, đề xuất chính đáng điều chỉnh kịp thời trong quá trình chỉ đạo hoạt động.
          3.2. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên.
          - Đối với công tác khen thưởng: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của giáo viên, nhân viên trong năm học (Thành tích được tập thể bình bầu) và căn cứ vào Quy chế thi đua khen thưởng để ra QĐ khen thưởng.
          - Kỷ luật: Dựa vào mức độ vi phạm kỷ luật của đội ngũ, giáo viên, nhân viên, Hiệu trưởng có quyền thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.
4. Quản lý đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên:
          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 50 đ/c. Trong đó:
          - Tổng số Đảng viên: 25 đồng chí.
          - CBQL: 3 đồng chí
          + Trình độ đại học: 3 đ/c tỷ lệ 100%; Trình độ TCLLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
          + Chứng chỉ QLNN: 3 đ/c tỷ lệ 100%; Chứng chỉ QLGD: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
          + Chứng chỉ tin học cơ bản: 3 đ/c tỷ lệ 100%; Chứng chỉ tiếng anh A2: 03 đ/c.
          - Giáo viên: 34 đồng chí
          + GV nhà trẻ: 8 đ/c; GVMG: 26 đ/c.
          + Trình độ CM: ĐH,CĐ: 29/34 đ/c tỷ lệ 85,3%;
                                  TC: 5/34 đ/c đạt tỷ lệ 14,7% (Có 03 đ/c đang học ĐH hệ từ xa).
          + Trình độ TCLLCT: 02 đ/c, Sơ cấp: 03 đ/c; 01 đ/c đang theo học lớp TCLLCT.
          + Chứng chỉ tin học cơ bản: 28/34 tỷ lệ 82,4%; Tiếng anh: 23/34 tỷ lệ 67,6%;
          + Tỷ lệ GVNT: 2,67 GV/nhóm - Bình quân 8,75 cháu/GV;
          + Tỉ lệ GV mẫu giáo: 2,17 GV/lớp - Bình quân 13,9 cháu/GV.
          - Nhân viên nuôi dưỡng: 8 đ/c (CĐ: 3; TC: 05);
          - Nhân viên kế toán: 1 đ/c (TĐĐH: 01);
          - Nhân viên Y tế: 1 đ/c (TĐ ĐHĐD: 01);
          - Nhân viên phục vụ: 01 đ/c;
          - Nhân viên bảo vệ: 02 đ/c (02 NVHĐ 68).
          * Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% CB-GV-NV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên, thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam triển khai.
- 100% CB,GV thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiệnvà phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ".
- Thực hiện XD điểm chuyên đề Phòng GD&ĐT giao cho về giáo dục an toàn giao thông với chủ đề của chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Đăng ký với phòng GD&ĐT nội dung đổi mới về việc thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực, chuyên nghiệp và sáng tạo" để thực hiện, phấn đấu XD cơ sở GDMN chuyên nghiệp, nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.
- 100% CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, làm việc có khoa học, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, tận tụy với nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, tâm huyết với nghề, phấn đấu mỗi tháng có từ 01 - 02 bài viết về gương người tốt việc tốt, phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả trong toàn ngành.
          - 100% giáo viên trong trường hưởng ứng phong trào xây dựng khung cảnh sư phạm “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” và biết “Tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”, trưng bày sản phẩm của trẻ, tổ chức “Hội thi làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực” trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền.
- 100% giáo viên các lớp thực hiện việc đưa các nội dung giáo dục kỹ năng sống, GDLLATGT, giáo dục văn hóa truyền thống, trong mọi hoạt động của trẻ ở trường, thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với điều kiện và bản sắc văn hóa của địa phương và tiếp tục tăng cường các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn, trẻ được trải nghiệm, khám phá thông qua các hoạt động vui chơi, học tập, tham quan, dã ngoại.
- 100% giáo viên được đi đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và được bồi dưỡng tiếp cận với PPGD tiên tiến STEAM.
- Quyết tâm phấn đấu đạt Bằng khen của Thành phố”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2021”,“Trường học an toàn”, giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I”, tiếp tục phấn đấu đạt kiểm định mức độ 3 và đạt “Trường chuẩn Quốc gia mức độ II” vào năm học 2022 - 2023.
          - 100% GV thực hiện đúng quy trình tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN cuối tháng 4/2022, thực hiện các bước đánh giá của Tổ chuyên môn và Hiệu trưởng vào đầu tháng 5/2022, phấn đấu cuối năm đạt KQXL như sau:
          Tổng số GV được đánh giá: 34 đ/c
                   - Đạt loại xuất sắc: 7 đ/c đạt tỷ lệ 20,6 %;
                   - Đạt loại khá: 26 đ/c đạt tỷ lệ 61,8 %;
                   - Đạt loại trung bình: 6 đ/c đạt tỷ lệ 17,6 %.
                   - Phấn đấu không có GV nào XL không đạt yêu cầu.
          Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và đánh giá CB,CC,VC hàng tháng và cuối năm học.
          * Biện pháp thực hiện:
- Chỉ đạo, tổ chức cho 100% CB-GV-CNV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên trong Hội nghị viên chức đầu năm học 2021 - 2022.
- Phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, giữ mối quan hệ ứng xử thân thiện. Phong trào xây dựng, tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, trưng bày sản phẩm của trẻ; tổ chức làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền. Chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt việc đưa các nội dung giáo dục kỹ năng sống, GDLLATGT, văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động vui chơi, học tập, các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với điều kiện và bản sắc văn hóa của địa phương và tiếp tục tăng cường các hoạt động GDATGT và rèn kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tham quan dã ngoại, tổ chức cho trẻ đi viếng và thăm nghĩa trang liệt sỹ, tham quan các làng nghề truyền thống của địa phương, cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể như: Như chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, Tổ chức hội chợ xuân, tổ chức cho trẻ tập gói bánh trưng, liên hoan các trò chơi dân gian và thi hát dân ca…
Chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thiết thực tại địa phương gắn với những ngày lễ lớn; Xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc; Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm; thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ các hoạt động, Thi xây dựng thực đơn, thi GV giỏi chuyên đề…
          - Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, đánh giá CB,CC,VC hàng tháng và cuối năm học.
5. Quản lý tài chính tài sản nhà trường, xây dựng kế hoạch mua sắm CSVC:
          * Chỉ tiêu phấn đấu:
          - Xây dựng kế hoạch công tác cơ sở vật chất phù hợp với thực tế của năm học.
          - 100% nhóm lớp thực hiện ký nhận, bàn giao tài sản, sử dụng tài sản hiệu quả.
          - 100% tài sản mua sắm, bảo quản và sử dụng đúng mục đích.
          - Thực hiện thu chi đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo nguyên tắc tài chính.
          * Biện pháp thực hiện:
          - Khảo sát thực trạng cuối năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo, làm mới, thanh lý, tiếp nhận CSVC đầu năm theo quy định.
          - Thành lập Ban kiểm kê tài sản và tiến hành kiểm kê, số lượng CSVC tài sản định kỳ 1 năm/2 lần (Cuối năm tài chính và cuối năm học), lập biên bản có chữ ký của các thành viên trong Ban kiểm kê và giáo viên chủ nhiệm.
          - Phân công Phó Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ kho trực tiếp theo dõi quản lý cấp phát CSVC thiết bị nhà trường.
          - Lập sổ thu - chi tài chính theo h­ướng dẫn của Sở (Phòng) tài chính.
          - Kiểm tra việc sử dụng quản lý CSVC của các nhóm, lớp, có hình thức xử phạt đối với các GV,NV quản lý CSVC yếu kém (Để mất mát hư hỏng phải đền).
6. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
          - Thành lập Ban KTNB trường học năm học 2021-2022 ngay từ đầu năm học.
          - Xây dựng kế hoạch KTNB phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
          - Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
          - Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.
          - Kết hợp ban TTND giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đơn vị để có đề xuất điều chỉnh kịp thời.
          - Điều chỉnh bổ sung đầy đủ các loại kế hoạch trong năm học, xử lý kết quả, báo cáo, rút kinh nghiệm sau khi tổ kiểm tra báo cáo và có kết luận của Hiệu trưởng.
7. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
          * Chỉ tiêu phấn đấu:
          - Tiếp tục tham mưu với UBND xã mở rộng diện tích đất tại khu Trung tâm.
          - Tiếp tục tham mưu với UBND xã đề nghị UBND huyện cấp kinh phí xây dựng thêm 06 phòng học khu, 01 phòng Hội trường và một số hạng mục khác tại khu Trung Tâm.
          - Khắc phục sửa chữa 02 phòng học lớp A3 và C2 tại khu Trung Tâm do bị lún nền nhà. 
          - Làm bổ sung biểu bảng các phòng, nhà bếp, kẻ vẽ, trang trí xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm cho cho các cháu khu Trung Tâm và khu Quảng Minh.
          - Tập trung đầu tư kinh phí mua sắm bổ sung đồ dùng xây dựng phòng tạo hình, bổ sung trang thiết bị đồ dùng cho tất cả các lớp để thực hiện ứng dụng đại trà về PPGD tiên tiến Steam cho trẻ toàn trường. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức ăn bán trú và vui chơi, học tập của trẻ toàn trường.
          - Bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ hệ thống điều hòa, máy in, máy tính, camera trong toàn trường.
          - Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, nước, nhà vệ sinh cho các lớp.
          - 100% GV,NV thực hiện tốt công tác quản lý CSVC, tài sản của nhà trường.
* Biện pháp thực hiện:
- Tham mưu với UBND xã, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tại địa phương, các bậc phụ huynh để thực hiện công tác XHHGD và tuyên truyền về GDMN. Thực hiện theo đúng hướng dẫn QĐ số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Xây dựng kế hoạch tăng cường trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp, kiểm tra, thanh tra việc GV tự làm ĐDĐC, sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi, thiết bị tại các lớp; rà soát, phân loại đồ dùng, đồ chơi để có kế hoạch, sửa chữa hoặc mua sắm thay thế, bảo đảm đủ đồ dùng, đồ chơi và tiết kiệm, tránh việc mua sắm trang thiết bị chồng chéo, hoặc các thiết bị đắt tiền nhưng hiệu quả sử dụng thấp, gây lãng phí. Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các lớp, ưu tiên đủ thiết bị đồ dùng đồ chơi đối với lớp mẫu giáo 5 tuổi. Chỉ đạo giáo viên sử dụng hiệu quả trang thiết bị được cấp, sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ...
- Chỉ đạo giáo viên các lớp tích cực tự làm đồ dùng, đồ chơi, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và vận động các tổ chức, cá nhân và phụ huynh hỗ trợ mua sắm..
- Tổ chức tốt Hội thi “Tự làm đồ dùng dạy học” cấp trường dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 và tháng 03/2022.
8. Xây dựng văn hóa trong nhà trường:
          Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2019/TT-BGĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Ban giám hiệu thống nhất và tiến hành xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của CB,CC,VC trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, được thống nhất và thông qua trong Hội nghị cán bộ, viên chức và công khai đi vào thực hiện tại nhà trường bắt đầu từ tháng 9/2021.
          - 100% GV,NV trong toàn trường thực hiện“Xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm thân thiện sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”. 100% các nhóm lớp đảm bảo có cây xanh trong lớp học và nhà vệ sinh, GV,NV toàn trường thực hiện nghiêm túc việc cải tạo chăm sóc vườn rau, cây xanh trong khuân viên của nhà trường đảm bảo tiêu chí “Trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện”.
          Nhà trường tập trung đầu tư kinh phí đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum tạo sân vườn sinh thái, quy hoạch cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau, các phòng chức năng sử dụng để đổi mới hình thức tổ chức các chuyên biệt (âm nhạc, tạo hình, thể chất…).
          - Tập trung bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ GV,NV trong nhà trường, chú trọng 03 tiêu chí cốt lõi “Yêu thương, an toàn và tôn trọng”.
          - 100% CBQL tích cực tham gia học tập, có tinh thần ý thức tự học, hoàn thiện nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về Quy chế dân chủ công khai, công tác tài chính, quản lý nhân sự, chế độ chính sách, đoàn kết nội bộ.
          -  Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo nòng cốt trong nhà trường.  
9. Công tác kiểm định chất lượng GD và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.
Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá năm học 2021-2022 của nhà trường, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách các tiêu chuẩn.
Thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng GD, triển khai công tác tự đánh giá nhà trường theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng GD, công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường MN và Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/6/2020 ban hành quy định về tiêu chuẩn CSVC đối với các trường MN, Tiểu học, THCS.
Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn GV tự đánh giá chất lượng nhà trường, hoàn thành báo cáo tự đánh giá từng năm học. Trong quá trình tự đánh giá cần xác thực, lưu giữ hồ sơ, thu thập minh chứng, đồng thời có kế hoạch cải tiến chất lượng cụ thể, chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành, để có kế hoạch đăng ký việc đánh giá ngoài đề nghị công nhận đạt kiểm định cấp độ 3 và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2023. 
10. Thực hiện cải cách hành chính.
          Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện hiện công tác cải cách hành chính, BGH họp thống nhất, XD kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong đơn vị năm học 2021 - 2022, đồng thời đảm bảo công tác báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng thời gian quy định của cấp trên quy định.
Duy trì lịch họp giao ban BGH hàng tuần. Tổ chức họp hội đồng sư phạm tháng/1 lần, thời gian vào cuối giờ chiều các ngày cuối tháng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin 2 chiều trong nhà trường trên Webssite, nhóm Zalo, Fecebook của trường và của các nhóm lớp, để CB,GV,NV và phụ huynh tương tác và trao đổi công việc. Cập nhật thường xuyên việc khai thác các thông tin trên mạng Intenet, mạng GD, hệ thống Email, Webisite, các nhóm Zalo, Fecebook để trao đổi các văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào việc quản lý các văn bản chuyên môn, quản lý hành chính về tài chính, nuôi dưỡng, GD trẻ.... của nhà trường.
  Phối hợp với công đoàn xây dựng và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hợp pháp, chính đáng đối với các đoàn viên Công đoàn.
Tăng cường hiệu lực quản lý, nền nếp, kỷ cương, khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện phương châm “Kỷ cương trong quản lý; Thực chất trong đánh giá; Hiệu quả trong công tác”.
Ban giám hiệu thực hiện XD Quy chế thi đua khen thưởng, đưa ra bàn bạc công khai trước hội nghị CB,CC,VC và đưa vào thực hiện.
Phân công trách nhiệm trong BGH đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc công tác dự giờ, thăm lớp theo quy định. Duy trì việc họp giao ban BGH vào chiều thứ sáu (hoặc sáng thứ 2) hàng tuần.
11. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:
          Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch và Phương án triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường trong năm học. Chủ động tuyên truyền, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện, hướng dẫn CB,GV,NV thực hiện nhiệm vụ GDMN của năm học 2021 - 2022 trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, đảm bảo duy trì việc kết nối giữa Nhà trường với gia đình và trẻ em trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà do dịch bệnh, đồng thời ổn định ngay khi trẻ em được quay trở lại trường học.
- Ban giám hiệu nhà trường chủ động tổ chức tập huấn, quán triệt để 100% đội ngũ CB,GV,NV nắm vững các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh. Biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, vệ sinh trường lớp, đồ dùng đồ chơi theo qui định.
- Quán triệt toàn thể đội ngũ CBQL,GV,NV thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin y tế theo quy định, nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non phải có sức khỏe bình thường khi đến làm việc và học tập tại nhà trường.
 - Chủ động xây dựng Kế hoạch, Phương án, kịch bản tổ chức ngày Khai giảng năm học mới và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 trong tình hình dịch bệnh khi trẻ mầm non phải nghỉ học tại nhà. Chỉ đạo giáo viên chủ động XD các bài tuyên tuyền, các Video-Clip có nội dung về chăm sóc sức khoẻ, GD dinh dưỡng, GD kỹ năng sống và hình thành các thói quen trong học tập, giữ gìn sức khoẻ bản thân…phù hợp với từng độ tuổi, để hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.
12. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
          Năm học 2021 - 2022 nhà trường quyết tâm phấn đấu đề nghị Thành phố tặng “Bằng khen cấp Thành phố” và ứng dụng hiệu quả phương pháp GD tiên tiến STEAM vào đại trà cho học sinh toàn trường, do vậy cần phải đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp và chất lượng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức gắn với vị trí việc làm. Khuyến khích và tạo điều kiện cho CBQL,GV,NV trong trường tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với bối cảnh của dịch Covid-19 đang diến biến phức tạp, đảm bảo hiệu quả và thiết thực như: Bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động CS&GD trẻ theo phương pháp GD tiên tiến STEAM, quản lý GD, QLNN và lý luận chính trị, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của đề án “Phát triển GDMN Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chủ động XD kế hoạch tổ chức hội thảo với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm phương pháp GDMN tiên tiến của các trường MN chất lượng cao, trường điểm của Thành phố, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động GD theo quan điểm GD toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường trải nghiệm cho trẻ.
          100% CB,GV,NV được bồi dưỡng kỹ năng trong ứng xử, giao tiếp, kỹ năng sử dụng CNTT và nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của nhà trường.
          100% giáo viên trong trường được bồi dưỡng kỹ năng ca hát, cách tiếp cận ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM; cách lồng ghép nội dung GDATGT vào trong các hoạt động của trẻ hàng ngày; 50% giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng sử dụng đàn ooc gan.
          Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới 100% CBQL,GV,NV, chú trọng phong cách, đồng phục làm việc, biển tên theo vị trí việc làm. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn đi đầu trong đổi mới, phát triển. Bồi dưỡng CBQL, GV đặc biệt là công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
          Hướng dẫn giáo viên cập nhật tài liệu BDTX dành cho giáo viên tại đường link của Bộ trên cổng thông tin điện tử địa chỉ https://moet.gov.vn- Chuyên mục giáo dục và đào tạo-Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
          Bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, đặc biệt giáo viên về nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp. Khuyến khích CBQL, giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet.
          Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên của Sở GD&ĐT và PGD về Chuyên đề “Ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM”, Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm ký năng xã hội, “Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và VSATTP phòng chống dịch Covid-19”; “Chương trình tôi yêu Việt Nam”; tạo điều kiện cho giáo viên khối 5 tuổi đi tập huấn thực hiện Tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội”. Tổ chức cho CBQL,GV,NV lòng cốt đi tiếp thu các chuyên đề về phương pháp tổ chức các hoạt động CS,ND và giáo dục trẻ mầm non do PGD&ĐT tổ chức. Đồng thời triển khai thực hiện tại trường cho 100% CBQL,GV,NV theo từng chuyên đề sau khi được đi tiếp thu của Phòng GD&ĐT.  
* Xây dựng công tác chỉ đạo điểm:
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch làm điểm chuyên đề của Phòng GD&ĐT về chương trình Tôi yêu Việt Nam tại lớp A1.
+ Ứng dụng “Phương pháp GD tiên tiến STEM , xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, không gian sáng tạo tại lớp B2 và A2,
+ Tiếp tục thực hiện nâng cao các“Hoạt động GD phát triển tình cảm, kỹ năng XH”;“Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ,“Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy” tại các lớp A3, A4, B2, C3.
+ 100% giáo viên các lớp thực hiện nội dung giáo dục “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy”, “Kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19” ; “Kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”...
+ Điểm lĩnh vực“Chăm sóc nuôi dưỡng, VSATTP”nhà trẻ: Nhà trẻ D1.
- Phấn đấu cuối năm học xếp loại thi đua các nhóm lớp như sau:
+ Xếp loại tốt: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;
+ Xếp loại khá: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;
+ Xếp loại ĐYC: 1/15 đạt tỷ lệ 6 %;
Phấn đấu không có lớp nào không đạt yêu cầu.
- Thực hiện kết quả đánh giá trẻ cuối năm: Phấn đấu trẻ đạt yêu cầu cuối độ tuổi 415/432 đạt tỷ lệ 96,1%; chưa đạt yêu cầu 17/432 đạt tỷ lệ 3.9%.
13. Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học:
- Quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động trong nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Lắng nghe tiếp thu những ý kiến cá nhân, tổ chức, đoàn thể, có biện pháp giải quyết đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, nội quy Quy chế đơn vị.
- Thực hiên nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp.
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về thực hiện công khai trong các cơ sở GD&ĐT.
14. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa giáo dục:
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Ngành về đổi mới, phát triển GDMN, truyền thông về giáo dục mầm non, về ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến STEAM, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về thực hiện Đề án sữa học đường giai đoạn tiếp theo của TP Hà Nội… và khả năng vận dụng vào thực tiễn chương trình GDMN của nhà trường. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đồng thời kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến hết lòng yêu thương chăm sóc trẻ trong nhà trường, thông qua trang Webissite, bảng tin của nhà trường và các nhóm Zalo, Fecebook của các nhóm lớp và đài phát thanh của xã, các thôn
Chỉ đạo, khuyến khích đội ngũ cán bộ QL, giáo viên, nhân viên trong trường cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông, quảng bá hình ảnh khẳng định thương hiệu, điều kiện, chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Nhà trường. Duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại trang Webissite của nhà trường và các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà.
Thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền tại bảng tin của Nhà trường và bảng tuyên truyền của lớp, các nội dung tuyên truyền phải được cập nhật theo từng tuần, theo tháng, theo các chủ đề sự kiện và chuyên mục trong năm học. Đảm bảo trên trang thông tin điện tử của nhà trường, mỗi tháng mỗi lớp có ít nhất 01 tin/bài về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Giáo viên các nhóm, lớp sẽ thực hiện truyền thông, đăng tải trên Webissite của trường các Video, hình ảnh đẹp, tin bài về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về GD dinh dưỡng, sức khoẻ, VSATTP, phòng chống dịch Covid-19...
Chỉ đạo thực hiện việc tạo các nhóm Zalo của trường, nhóm Zalo của Ban giám hiệu, nhóm Zalo của Chi bộ, nhóm Zalo của GV-NV, nhóm Zalo từng khối lớp, Nhóm zalo của BGH với Ban đại diện PH của trường, nhóm Zalo của giáo viên với phụ huynh các lớp...để thực hiện việc đăng tải các nội dung cần trao đổi, thống nhất phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.
Tăng cường công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, tuyên truyền thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập…bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua các buổi họp phụ huynh, giờ đón trả trẻ, qua bảng tuyên truyền, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, qua các phương tiện thông tin đại chúng, GV k vẽ tranh tường… quan tâm đến hình thức và nội dung tuyên truyền tại các nhóm lớp tạo sự đồng thuận ủng hộ chăm lo của cha mẹ học sinh tới GDMN.
V. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021 - 2022:
Chiến sỹ thi đua cấp thành phố.
VI. ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
"Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên khối mẫu giáo tiếp cận và ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM vào các hoạt động giáo dục cho trẻ tại trường mầm non Mỹ Hưng” năm học 2021-2022.
VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ HÀNG THÁNG:
 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ


Tháng
9/2021
- Khảo sát CSVC các khu lớp, kiểm kê tài sản các lớp, tu sửa bổ sung trang thiết bị phục vụ cho năm học.
- Tham mưu chuẩn bị tốt CSVC cho nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới.
- Tiếp tục tuyên truyền để huy động trẻ trong độ tuổi đã đăng ký tuyển sinh ra lớp đủ chỉ tiêu PGD giao.
- Cử CBQL,GV cốt cán đi dự chuyên đề hè do PGD tổ chức.
- XD kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV tại trường.
- Chỉ đạo GV trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi, tổng VSMT, khử khuẩn, chuẩn bị đón trẻ quay trở lại trường học.
- Chỉ đạo các lớp XD góc cây xanh tại các lớp, khu Trung Tâm XD vườn rau của bé, vườn cây của bé.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các tổ CM, phân công các thành viên phụ trách.
- Tổ chức họp BĐDPH các lớp, họp đại trà PH các lớp.
- XD KH nhiệm vụ năm học, KH thu chi NH 2021-2022 để duyệt KH với phòng GD&ĐT.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Chỉ đạo giáo viên phối hợp tốt với PH cho trẻ vào màn hình để dự lễ khai giảng năm học mới, được tổ chức chung cho tất cả học sinh các cấp học trên toàn Thành phố.
- Chỉ đạo GV các lớp phối hợp với PH để tổ chức vui tết trung thu tại nhà.
 


Tháng
10/2021
- Triển khai thực hiện học tập nhiệm vụ năm học mới, Quy chế chuyên môn, Quy chế nuôi dạy trẻ cấp học MN của sở GD&ĐT Hà nội tới toàn thể CB,GV,NV trong trường.
- Chỉ đạo hướng dẫn GV thực hiện hệ thống sổ sách của GV, ổn định nề nếp tại các nhóm lớp.
- Thành lập Ban chất lượng, họp Ban chất lượng để XD Quy chế hoạt động.
- Chỉ đạo GV bắt đầu thực hiện chương trình dạy từ .../9/2021
- Xây dựng Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.
- Chỉ đạo mua sắm đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, học liệu cho GV và trẻ.
- XD chuyên đề của PGD giao cho: Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra HSSS của GV - NV.
- Kiểm tra công tác VSMT, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác nuôi dưỡng, nề nếp hoạt động tại các nhóm lớp, công tác thu chi của Kế toán đầu năm.
- Tổ chức KN ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10.
- Tổ chức Hội nghị viên chức toàn trường.
 Tháng
11/2021
- Tổ chức XD chuyên đề XD môi trường học tập cho GV toàn trường kiến tập tại khu trung tâm.
- Chỉ đạo thực hiện việc đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần IV.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế CM nghiệp vụ và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống tai nạn thương tích tại các nhóm lớp, kiểm tra công tác nuôi dưỡng tại các bếp ăn.
- Thành lập hội đồng khoa học của trường.
- Tố chức họp HĐSP nhà trường để đăng ký thi đua các cấp.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra HSSS của GV - NV.
- Tổ chức thi GVG cấp trường.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Kết hợp với trạm y tế xã khám SK định kỳ cho các cháu.
 

Tháng
12/2021
- Phát động thi dua dạy tốt, học tốt và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo lấy thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Tổ chức xây dựng chuyên đề tại khu trung tâm cho GV toàn trường về kiến tập.
- Kiểm tra môi trường học tập tại các nhóm lớp, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV - NV.
- Tổ chức thao giảng GV toàn trường, Thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu.
- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất GV.
- Tổ chức cho trẻ khối 4 và 5 tuổi đi thăm và viếng nghĩa trang liệt sỹ của xã.
- Bồi dưỡng cho GV,NV tham gia thi cấp Huyện.
- Kiểm tra VSMT, VSATTP tại bếp ăn, VSCN trẻ các nhóm lớp, kiểm tra VS, công tác tài chính của các bếp ăn.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
 

Tháng
01/2022
- Chỉ đạo GV cân  lên biểu đồ sức khoẻ cho trẻ lần 2.
- Tiếp tục XD chuyên đề về chương trình GDMN cho GV toàn trường về kiến tập tại khu trung tâm.
- Kiểm tra MT học tập của trẻ tại các nhóm lớp.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV; Kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường.
- Bồi dưỡng GV tham dự Hội thi “XD môi trường lấy trẻ làm trung tâm” cấp Huyện.
- Viết báo cáo sơ kết học kỳ I.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
 

Tháng
2/2022
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chuyên môn GV, công tác VSMT, VSDD&ATTP, việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, phòng chống tai nạn thương tích của GV - NV toàn trường..
- Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ sổ sách của giáo viên toàn trường.
- Tổ chức thi sáng tác thơ ca, hò vè, TC, bài hát...phục vụ cho các HĐ năm học.
- Lên kế hoạch nghỉ tết Âm lịch, chuẩn bị quà tết cho CB - GV - NV.
- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 2.
 

Tháng
3/2022
- Kiểm tra nề nếp của trẻ sau khi nghỉ tết âm lịch.
- Kiểm tra toàn diện 1 GV - Kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích trong nhà trường, VSMT, VSATTP tại nhà bếp và VSCN các khu lớp.
- Tổ chức cho trẻ khối 3,4,5 tuổi đi tham quan dã ngoại.
- Chỉ đạo GV cân lên BĐSK cho trẻ lần 3.
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Tổ chức thi làm ĐDĐC sáng tạo phục vụ cho các chủ đề.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
 
Tháng
4/2022
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng GDMN và việc thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP và VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.
- Kiểm kê tài sản, kiểm tra hồ sơ sổ sách của các nhóm lớp lần 3. Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế CM của GV - NV.
- Tổ chức thi “Tiếng hát dân ca và các trò chơi dân gian”.
- Chỉ đạo GV cân đo lên BĐSK cho trẻ lần 4.
- Phối hợp với Trạm y tế kiểm tra SK định kỳ cho trẻ lần 2.
 - Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN.
- Hướng dẫn GV,NV viết SKKN - Tổ chức thu và chấm SKKN - Tập hợp SKKN xếp loại A gửi về PGD.
- Chỉ đạo hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác phổ cập đề nghị công nhận phổ cập.
- Tổ chức thi “Bé khéo tay” cấp trường.
- Chỉ đạo GV toàn trường đánh giá trẻ cuối năm.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
 

Tháng
5/2022
- Kiểm tra đột xuất GV,NV
- Kiểm tra HSSS của GV-NV toàn trường lần 4.
- Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức cuối năm.
- Tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho CB - GV - NV toàn trường. Tổng hợp KQ thi đua GV - NV toàn trường.
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.
- Viết báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, tập hợp báo cáo thống kê gửi về PGD.
- XD kế hoạch HĐ hè 2022, kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo GV các lớp họp phụ huynh cuối năm.
- Tổ chức lễ tổng kết năm học 2021 - 2022, lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi. Bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường Tiểu học.
 

Tháng
6/2022
- Tổ chức vui têt thiếu nhi 1/6 cho các cháu toàn trường.
- Tổ chức hoạt động hè 2022, chỉ đạo GVXD kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2022.
- XD kế hoạch bồi dưỡng hè 2022 cho GV, NV toàn trường.
- Chỉ đạo GV chuẩn bị tôt cho công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, thực hiện công tác TS trẻ 5 tuổi “Trực tuyến”.
- Hướng dẫn GV-NV viết báo cáo thi đua của trường, cá nhân 2021 - 2022. Duyệt thi đua với PGD, kiểm tra công tác dạy hè của GV các nhóm lớp.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
 


Tháng 7+8/2022
- Kiểm tra hoạt động hè của GV.
- Dự kiên Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Hướng dẫn GV sưu tầm nguyên phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp chuẩn bị cho năm học mới.
- Tổ chức cho CB,GV,NV cốt cán đi tiếp thu CĐ hè PGD.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề hè, BD chính trị cho CB,GV,NV toàn trường.
- Tham mưu, chuẩn bị tôt CSVC cho năm học mới. Kiểm tra việc thực hiện VSCN, VSMT và công tác phòng tránh các bệnh truyền nhiễm của GV - NV toàn trường.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
 
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
 - Cá nhân (để t/h);    
        
 HIỆU TRƯỞNG    Nhữ Thị Thủy
 
         

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây