Kế hoạch và Phương án chuẩn bị đón HS trở lại trường sau thời gian nghỉ hè và nghỉ dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Thứ ba - 21/09/2021 15:37
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 164/KH-MNMH Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ hè, nghỉ dịch và
Phương án phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của liên ngành Sở GD&ĐT-YT Hà Nội về việc hướng dẫn việc phòng chống dịch Covid-19 đầu năm học 2021 - 2022; Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND huyện Thanh Oai về tăng cường các biện pháp thực hiện giãn cách XH để ngăn chặn dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện  chất lượng GD&ĐT; đối mới; Công văn số 3016/SGDĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022; Công văn số 514/CV-PGD ĐT ngày 27/8/2021 về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và Nhà trường về công tác phòng tránh dịch Covid-19 và việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học sau thời gian nghỉ hè, nghỉ dịch ở nhà và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.
Trường MN Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch và Phương án phòng chống dịch Covid-19 chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ nghỉ hè, nghỉ dịch ở nhà như sau:
I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC:
1. Triển khai việc đánh giá các tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trước ngày tựu trường:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021 - 2021 tại đơn vị.
- Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Phối hợp với Ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành tự kiểm tra đánh giá các mức độ có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho CB,GV,NV và học sinh.
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học sinh sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh trước khi đón học sinh tới trường và duy trì thực hiện vệ sinh hàng ngày.
- Chuẩn bị tài liệu và thực hiện tuyên truyền về phòng tránh dịch bệnh Covid-19 cho CB,GV,NV, học sinh và phụ huynh học sinh theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế.
- Tổ chức tập huấn cho CB,GV,NV trong trường những kiến thức cơ bản về phòng tránh dịch bệnh Covid-19 gây ra. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương theo dõi sức khỏe của CB,GV,NV và học sinh để kịp thời phát hiện xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
- Yêu cầu các cá nhân trong trường bao gồm CB,GV,NV thực hiện khai báo y tế và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone để tự theo dõi các tiếp xúc gần, tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng trên điện thoại thông minh.
2. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trên các phương tiện hỗ trợ CNTT và chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng GD khi học sinh đi học:
Để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi, Ban giám hiệu Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch chỉ đạo giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.
3. Rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của các cấp, ngành Y tế và giáo dục - Đào tạo:
- Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học.
- Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách, chấp hành các quy định về ATGT trước cổng trường; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.
- Tiếp tục chỉ đạo 100% CB,GV,NV trong trường thực hiện việc khai báo y tế hàng ngày trên Webssite htps://tokhaiyte.vn hoặc qua ứng dụng NCOVI, BLUEZONE, VietNam Health Declaration.phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; yêu cầu những đối tượng cần phải cách ly thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.
- Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
4. Phân công CB,GV,NV thực hiện công tác CSND, GD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi học sinh đi học:
Để thực hiện tốt công tác CSND và GD trẻ khi trẻ đi học, BGH Nhà trường tổ chức họp thống nhất Ban giám hiệu, xây dựng thời gian biểu và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi học sinh đi học, đồng thời tổ chức họp toàn thể giáo viên, nhân viên trong toàn trường, phân công cụ thể cho từng cá nhân CB,GV,NV trong trường. Chỉ đạo triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường trước khi đón trẻ vào trường từ 3-5 ngày. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ đi học. 100% CB,GV,NV trong trường phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo Y tế hàng ngày trên Webssite htps://tokhaiyte.vn hoặc qua ứng dụng NCOVI, BLUEZONE, VietNam Health Declaration.
- Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm kiểm tra và đo thân nhiệt của phụ huynh và trẻ tại cổng trường hàng ngày vào các thời điểm đón và trả trẻ, tuyên truyền nhắc nhở 100% phụ huynh và học sinh phải thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu “5K” của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá giao thông trước cổng trường, không để cho các phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Đồng thời thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Cụ thể như sau:
+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.
                                                 Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
                                                 Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.
+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.
                                               Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
                                               Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ vào chiều thứ 6 hàng tuần, phân công các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch của nhà trường thường xuyên đi giám sát kiểm tra việc thực hiện của GV,NV. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ quay trở lại trường học.
II. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN KHI HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐI HỌC:
1. Phương án cho học sinh đi học:
- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra trên trang thông tin chính thức của chính phủ, Bộ y tế, Bộ GD&ĐT, Thành ủy Hà Nội, UBND huyện, Phòng GD&ĐT thanh Oai và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp để tổ chức tuyên truyền cho CB,GV,NV, học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế..., hạn chế các hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp. Khuyến khích mỗi CB,GV,NV và học sinh sử dụng bình (chai) nước uống cá nhân; thực hiện nghiêm túc việc deo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia giao thông và nơi công cộng.
- Thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo công tác vệ sinh ATTP tại bếp ăn của nhà trường, không tổ chức ăn tập trung đông người, tổ chức cho CB,GV,NV ăn tại nhà ăn công đoàn thành nhiều đợt.
- Nhân viên bảo vệ nghiêm túc thực hiện việc trực tại cổng trường, không để những cá nhân không có nhiệm vụ vào khu vực trường, nếu khách đến trường có lịch hẹn hoặc trao đổi công tác phải thực hiện các biện pháp phòng dịch (đo kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào trường).
- Yêu cầu mỗi CB,GV,NV, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
Nhà trường triển khai việc thông báo các phương án đón và trả học sinh khi học sinh đi học, theo theo từng khối lớp, không để tình trạng tập trung đồng loạt và công khai trên Webissi, cổng thông tin của nhà trường, các nhóm Zalo, Fecebook của các lớp và trên phương tiện phát thanh của xã và các thôn theo các mốc thời gian mà nhà trường đã quy định, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên thì nhà trường mới bắt đầu hoạt động đón trẻ quay trở lại trường để học
2. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi trẻ đến trường:
- Trong điều kiện về dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Nhà trường yêu cầu 100% phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường để kiểm tra và đo thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Tuyệt đối không để những học sinh đến trường khi vẫn đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho BGH nhà trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Nhà trường cần có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh cần lưu ý đến các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm cơ thể, cho trẻ tập thể dục hàng ngày, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý và hạn chế cho trẻ tiếp súc với các động vật nuôi, động vật hoang dã.
- Đối với CB,GV,NV tự đo nhiệt độ trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Yêu cầu CB,GV,NV tuyệt đối không được đến trường nếu đang trong thời gian phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
- Đảm bảo có đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng.
- Bố trí và đảm bảo khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ vinh phải sạch sẽ, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh hàng ngày
- Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, hạn chế dùng điều hòa.
- Toàn thể CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh trong trường thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường tới trường và từ trường về nhà, hạn chế đi và đến nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
- Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, GDATGT, giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ; Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định.
3. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi trẻ đến trường:
- Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm kiểm tra thân nhiệt của phụ huynh và trẻ tại cổng trường trong các thời điểm đón và trả trẻ hàng ngày, thực hiện nghiêm túc việc nhắc nhở PH xếp các loại phương tiện giao thông ngoài cổng trường theo hàng lối và đúng quy định của nhà trường đã đề ra, tuyệt đối không để cho phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trong đông người, tham quan thực tế, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại từng lớp, khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ tập nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.
- Yêu cầu giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.
+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
+ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối...
+ Nghiêm cấm CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh khạc nhổ bừa bãi.
- Yêu cầu giáo viên cần phải thực hiện giãn khoảng cách từng học sinh trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB,GV,NV và học sinh đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học sinh nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Khi có CB,GV,NV và học sinh của trường có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc đưa đến Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Thực hiện nghiêm túc việc tổng VSMT, khử khuẩn vào chiều thứ 6 hàng tuần, GV-NV thực hiện thường xuyên hàng ngày việc lau, chùi, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào khu vực rủa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.
- Chỉ đạo đội ngũ GV xây dựng kế hoạch giáo dục và thực hiện đầy đủ chương trình học có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, để đạt được kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi. Chỉ đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Xây dựng các video, clip có nội dung về GD sức khoẻ, GD dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ATGT...phù với trẻ từng độ tuổi, để đăng tải lên Webissite của trường, các nhóm Zalo, Fecobook của các nhóm lớp, các phương tiện thông tin để tuyên truyền và phối hợp với PH trong việc GD cho trẻ khi trẻ ở nhà.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên tuyền về các giải pháp, phòng chống dịch cho CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh.
4. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi kết thúc mỗi buổi học:
- Yên cầu CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.
- CB,GV,NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định hàng ngày, hàng tuần. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên già soát, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch sẽ các vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tshường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh đi học.
- Triển khai và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình CS,ND và giáo dục trẻ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 đã đề ra, để hoàn thành chương trình của năm học 2021 - 2022 đúng tiến độ theo quy định và đảm bảo chất lượng.
          Trên đây là Kế hoạch và Phương án phòng chống dịch Covid-19 để chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ nghỉ hè, nghỉ dịch ở nhà của trường MN Mỹ Hưng. Ban giám hiệu nhà trường yêu câu CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch và phương án đã xây dựng./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- CB,GV,NV,Phụ huynh và HS (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thuỷ
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây