KH tổ chức thi thiết kế ĐDĐC tự làm năm 2021-2022

Thứ ba - 21/09/2021 15:25
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 181/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Thiết kế đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường
Năm học 2020 - 2021
 
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường mầm non Mỹ Hưng. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2021 - 2022 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh hoạt động tự làm thiết bị dạy học để bổ sung thêm các thiết bị dạy học tự làm có chất lượng và hiệu quả sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Phát huy tính tích cực và tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, để nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình, dụng cụ và sử dụng đồ dùng dạy học;
- Thông qua Hội thi đánh giá việc quản lý, khai thác sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học ở các tổ chuyên môn và các cá nhân;
- Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần vào phong trào "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực, chuyên nghiệp, sáng tạo"; và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2021 “Ý chí, tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước” góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
2. Yêu cầu:
- Huy động được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, NV tham gia; Mỗi nhóm lớp phải có ít nhất 02 loại đồ dùng dạy học tự làm. (nhóm, lớp nào không có sản phẩm tham gia dự thi cấp trường không bình xét thi đua cuối năm).
- Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức Hội thi của các Tổ chuyên môn;
- Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên, NV.
- Trong năm học tổ chức hai đợt thi cấp trường:
  + Đợt 1: Tuần 3 tháng 11/2021;
  + Đợt 2: Tuần 1 tháng 3/2022.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN.
1. Đối tượng:
   - Tất cả giáo viên, NV trong trường đều có thể tham gia dự thi.
2. Nội dung:
- Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, thực hành các môn học.
- Băng, đĩa ghi âm, ghi hình, phần mềm mô phỏng các thiết bị dạy học mô tả các sự vật hiện tượng, các thí nghiệm nội dung phục vụ dạy học tự làm, ...
- Tranh ảnh tự vẽ, sa bàn, sơ đồ, vật mẫu, biểu bảng, mô hình….
* Ghi chú:
- Mỗi đồ dùng dạy học có một bản thuyết minh theo mẫu(có mẫu kèm theo) cho đồ dùng dạy học tự làm của mình. Thời gian thuyết minh cho mỗi sản phẩm tối đa là 10 phút. Nội dung lời thuyết minh cần nêu được tên tác giả, mục đích khi làm sản phẩm, ý nghĩa của sản phẩm, áp dụng cho đối tượng nào, lĩnh vực nào, có những ưu điểm là gì ?
- Tổ, nhóm, lớp nào có tranh ảnh cần treo thì báo cáo với Ban tổ chức (Đ/c Thúy - PHT) để chuẩn bị giá treo…..
3.  Địa điểm: Văn phòng nhà trường - Khu Trung Tâm.
4. Thời gian: 
- Thời gian tổ chức thi
Đợt 1: Trước ngày 18/11/2021.
Đợt 2: Trước ngày 5/3/2022
- Thời gian chuẩn bị của cá nhân và nhóm, lớp: Trước ngày tổ chức Hội thi: 1 ngày (Tất cả GV, NV trong nhà trường cùng tham gia và cổ vũ).
5. Hồ sơ dự thi:
- Danh sách tập thể, cá nhân tham gia Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.
- Hai (02) bản thuyết trình về đồ dùng dạy học mà tập thể, cá nhân đăng ký dự thi: một (01) bản kèm theo bộ đồ dùng trưng bày; một (01) bản do tập thể, cá nhân giữ lại để thuyết minh.
III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ CƠ CẤU GIẢI.
1. Phương pháp đánh giá, xếp loại:
a. Tiêu chuẩn đánh giá đồ dùng dạy học:
- Thuyết minh (02 điểm): Một sản phẩm dự thi sẽ thực hiện thuyết trình trước Ban giám khảo (tối đa 10 phút). Nội dung thuyết trình phải đảm bảo gồm: Tên đồ dùng dạy học tự làm, tên tác giả (nhóm tác giả), nguyên vật liệu, cách làm, kinh phí, cách sử dụng, hiệu quả sau khi sử dụng (có so sánh). Giáo viên dự thi trả lời một số câu hỏi liên quan do BGK đặt ra.
- Tính Sư phạm (6 điểm): Đảm bảo phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh, phù hợp nội dung của môn học, bài dạy và điều kiện cụ thể của đia phương; giúp giáo viên truyền thụ kiến thức khoa học, chính xác; giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và khắc sâu kiến thức, gây hứng thú trong học tập.
- Tính thẩm mỹ (2 điểm): Kích thước, hình thức, màu sắc đẹp, hài hòa, tác động mạnh đến nhận thức của học sinh.
- Tính kinh tế (2 điểm): Sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, giá thành hạ, có thể sử dụng trong nhiều hoạt động phổ biến, được nhân rộng và sử dụng rộng rãi.
- Tính sáng tạo (4 điểm): Thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình, cấu tạo và phương pháp sử dụng.
- Phạm vi sử dụng (2 điểm): Mức độ ứng dụng của ĐDDH cho 01 bài, hay 01 hệ thống kiến thức,..
- Tính khoa học kỹ thuật công nghệ (2 điểm): Đảm bảo nguyên lý cấu tạo, đơn giản khi lắp ráp, vận hành; bền chắc và an toàn khi sử dụng.
  + Mỗi thiết bị, đồ dùng dạy học được đánh giá theo phiếu chấm điểm.
+ Điểm tổng của mỗi cá nhân là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo .
b. Thang điểm xếp loại chung:
- Loại A: Từ 18 đến 20 điểm
- Loại B: Từ 14 đến dưới 18 điểm
- Loại C: Từ 12 đến dưới 14 điểm
- Dưới 12 điểm không xếp loại.
2. Cơ cấu giải:
a. Giải cá nhân: Ban tổ chức sẽ dựa vào tổng điểm, xếp thứ tự từ cao đến thấp để xếp giải (Nhất, Nhì, Ba, KK). Tổng số giải từ giải ba trở lên không quá 50% cá nhân tham gia hội thi.
b. Giải tập thể: Giải tập thể được tính căn cứ vào các tiêu chí:
- Số lượng thiết bị, đồ dùng dạy học của nhóm, tham gia dự thi (Tỷ lệ > 50 % số GV, NV trong Tổ).
- Số lượng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt giải (Tỷ lệ %).
- Tổ chức, bố trí khu vực thi của tổ chuyên môn đẹp, khoa học, sáng tạo.
c. Mức thưởng:
  * Đối với cá nhân:
- Giải nhất: 300.000đ
                   - Giải nhì: 250.000đ ; 
            - Giải ba: 200.000đ
* Đối với tập thể:
- Giải nhất: 300.000đ
                   - Giải nhì: 250.000đ ;
            - Giải ba: 200.000đ
d. Hỗ trợ kinh phí để làm đồ dùng dạy học:
- Hỗ trợ 50% theo thực tế vật liệu làm đồ dùng dạy học đối với các sản phẩm dự thi cấp trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi TBDH tự làm đến toàn thể CB, GV NV trong toàn trường.
- Chỉ đạo Tổ trưởng chuyên môn triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian.
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký.
       + Ban tổ chức:
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.
- Đ/c Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.
- Đ/c Phạm Thị Hương - TT Tổ 4-5 tuổi - Ủy viên.
- Đ/c Hoàng Thị Thi - BCH Công đoàn - Ủy viên.
- Đ/c Nguyễn Thị Việt - NVPV - Ủy viên
       + Ban giám khảo: Có quyết định sau (Thành phần BGK là BGH, Tổ trưởng các TTCM và GV có kinh nghiệm)
       + Thư kí tổng hợp: Nguyễn Thị Việt.
2. Tổ trưởng chuyên môn :
- Triển khai Kế hoạch đến tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn, phân công giáo viên làm TBDH tự làm, tổng hợp danh sách giáo viên tham gia hội thi nộp về Ban tổ chức đúng thời gian.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên trong tổ khi được phân công.
3. Giáo viên:
    Thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng chuyên môn.
4. Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán: Dự trù kinh phí để tổ chức, khen thưởng và hỗ trợ kinh phí để làm TBDH tự làm của giáo viên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học cấp truờng năm học 2021 - 2022. Đề nghị Tổ chuyên môn triển khai đến 100% giáo viên trong toàn trường và thực hiện nghiêm túc kế hoạch để Hội thi đạt kết quả cao./.
  
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- BGH, CĐ (Chỉ đạo t/h);
- Các tổ CM, GV (để t/h);
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày    tháng 11 năm 2021

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021 - 2022
Tên sản phẩm dự thi:…………………………………
Tên tác giả:……………………………………………
Tổ:……………………………………………………..
 
STT Nội dung Tiêu chuẩn cần đạt Số điểm tối đa Điểm chấm
1 Thuyết minh - Thời gian thuyết minh cho mỗi sản phẩm tối đa là 10 phút.
- Nêu được tên tác giả
- Mục đích khi làm sản phẩm
- Ý nghĩa của sản phẩm
- Áp dụng cho khối học nào, có ưu điểm là gì ?
2  
2 Tính sư phạm - Đồ dùng dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với môn học.
- Phù hợp với nội dung chương trình và điều kiện cụ thể ở địa phương.
- Giúp giáo viên truyền thụ kiến thức tới học sinh khoa học, chính xác.
- Học sinh dễ tiếp thu kiến thức, khắc sâu kiến thức, gây hứng thú học tập.
6  
3 Thẩm mỹ - Đồ dùng dạy học có hình thức đẹp, bền, màu sắc phù hợp với bộ môn, tác động mạnh đến qua trình nhận thức của học sinh. Sản phẩm manh tính giáo dục cao 2  
4 Kinh tế - Sử dụng những nguyên vật liệu rẻ tiền.Giá thành hạ.
- Có sẵn trên thị trường, phổ biến dễ tìm, dễ kiếm.
2  
5 Khoa học kĩ thuật công nghệ - Đảm bảo nguyên lí cấu tạo, đơn giản khi lắp ráp, vận hành, bền chắc, tuyệt đối an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm đảm bảo tính khoa học và chuẩn về kĩ thuật.
2  
6 Hiệu quả sử dụng, phạm vi sử dụng - Khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. Sản phẩm không chỉ sử dụng một lần.
- Sử dụng được trong các tiết dạy
4  
7 Sáng tạo - Thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình, cấu tạo và phương pháp sử dụng. 2  
Tổng điểm    20 …../20 
Xếp loại    
                                                                             
 
HỌ VÀ TÊN GIÁM KHẢO 1 HỌ VÀ TÊN GIÁM KHẢO 2
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM
 

Tên thiết bị dạy học tự làm:……………………………………………………
Tên tác giả (nhóm tác giả):…………………………………………………….
Tổ Chuyên môn:………………………………………………………………..
 1. Thông tin chung: (Nêu lý do tự làm và nói rõ TBDH này chưa có ai làm hoặc có nhưng phải cải tiến ra sao)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tình trạng thiết bị: ( Làm mới/ cải tiến):.....................................................................
Và đã được công bố chưa ……………………………………………………...........
Nếu được công bố thì ghi rõ hình thức, thời gian công bố:........................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Công dụng (chức năng) của TBGD tự làm:
(Dạy bài nào trong chương trình môn học, lớp học hoặc ngoại khóa)........................
.....................................................................................................................................
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tẵc và cấu tạo:
(Nêu nguyên tác hoạt động của TBDH và TBDH gồm các  chi tiết nào? Kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết,...)........................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Nguyên vật liệu (Liệt kê các nguyên vật liệu, số lượng các chi tiết)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c. Cách làm:................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm ( Nêu cách lắp ráp và bố trí TBDH, có thể có hình vẽ minh họa)....................................................................................................
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
(Nêu các bước tiến hành, cách khai thác và sử dụng).................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                        
                                                          Mỹ Hưng, ngày……tháng….năm 2021
                                                          NGƯỜI THUYÊT MINH


 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày    tháng 11 năm 2021
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI TỰ THIẾT KẾ ĐDDH TỰ LÀM
 
Stt Tên sản phẩm Môn học Dạy bài Lớp Tác giả Ghi chú
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
Tổng cộng: Có ……….. sản phẩm dự thi.
 
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


 
Người tổng hợp
 
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây