QĐ phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2021-2022

Thứ bảy - 11/09/2021 21:37
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV năm học 2020 - 2021
Trường Mầm non Mỹ Hưng

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp học mầm non Huyện Thanh Oai;
          Căn cứ Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng;
          Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ CBQL-GV-NV của trường mầm non Mỹ Hưng năm 2021 - 2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:  Phân công nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng CB-GV-NV của trường năm học 2021 - 2022 (có danh sách kèm theo).
Điều 2: Toàn thể CB-GV-NV của trường có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành các quy định, kế hoạch và nhiệm vụ của nhà trường đã xây dựng và tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách phân công nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGD&ĐT Thanh Oai; ( để b/c)
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

 
 
 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2021 - 2022
(Kèm theo QĐ số: 170/QĐ-MNMH ngày 03/9/2021 của Hiệu trưởng)
 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH
CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CM NHIỆM VỤ
PHÂN CÔNG

LƯU Ý
1 Nhữ Thị Thủy 17/1/1971 H.trưởng ĐH Phụ trách chung  
2 Nguyễn Thị Mai 2/3/1982 P.H.T ĐH Công tác nuôi dưỡng  
3 Đào Thị Thúy 19/2/1979 P.H.T ĐH Công tác giáo dục  
4 Phạm Thị Hương 9/3/1980 G.viên ĐH GV 5T + TT tổ 4-5T  

5

Nguyễn Thị Thúy

11/11/1981

G.viên

ĐH
GV 5T + Tổ phó khu Trung Tâm  
6 Kiều Thị Hằng 2/2/1982 G.viên ĐH GV 4T + TP tổ 4-5T  
7 Nguyễn Thị Anh 02/6/1991     GV 3T + TT tổ 4-5T  
8 Lê Thị Thanh Yên 28/6/1986 G.viên ĐH GVNT + TP tổ NT-3T  
9 Đào Thị Hằng 19/9/1987 NVKT ĐHKT TT Tổ văn phòng+NV Kế toán-Văn thư  
10 Nguyễn Thị Hường 7/1/1989 NVND CĐNĂ Nuôi dưỡng - TT Tổ nuôi dưỡng  
11 Lê Thị Quỳnh 28/8/1978 NVND CĐNĂ Nuôi dưỡng - TP tổ nuôi dưỡng  
12 Nguyễn T Tố Hương 4/7/1972 G.viên ĐH GVNT + Thủ kho  
13 Lê Thị Bình 23/10/1983 G.viên ĐH GV Nhà trẻ  
14 Hoàng Thị Thi 24/10/1985
 
G.viên ĐH GV 5T - PCT CĐ  
15 Phạm Thị Duyên 23/7/1987 G.viên ĐH GV 5T - TT khu TT  
16 Nguyễn Thị Hằng 27/3/1988 G.viên GV 4T - TT khu QM  
17 Tạ Thị Dương 17/5/1990 G.viên ĐH Giáo viên 3T  
18 Đào Thị Hường 03/8/1985 G.viên Giáo viên 5T  
19 Ngô Thị Nga 6/6/1985 G.viên ĐH Giáo viên 5T  
20 Phạm Thị Như Ngọc 7/11/1990 G.viên ĐH GV 5T-BTCĐTN  
21 Nguyễn Bích Huệ 10/10/1993 G.viên TC Giáo viên 5T  
22 Nguyễn Thị Thanh 16/02/1994 G.viên ĐH Giáo viên 4T  
23 Lê Thị Mai Hương 28/6/1980 G.viên ĐH Giáo viên 4T  
24 Hoàng Thị Thúy 18/11/1990 G.viên ĐH Giáo viên 4T  
25 Nguyễn Thị Phương 20/12/1987 G.viên ĐH Giáo viên 4T  
26 Nguyễn Thị Thơm 7/6/1990 G.viên ĐH Giáo viên 4T  
27 Nguyễn Thị Hoa 15/3/1991 G.viên TC Giáo viên 5T  
28 Nguyễn Thị Đức 9/2/1993 G.viên ĐH Giáo viên 3T  
29 Nguyễn Thị Hường 3/10/1973 G.viên ĐH Giáo viên 4T  
30 Trịnh T Thu Hương 12/8/1981 G.viên Giáo viên 3T  
31 Lê Thị Tâm 23/01/1991 G.viên ĐH Giáo viên 3T  
32 Đào Thị Trang 22/10/1990 G.viên ĐH Giáo viên 3T  
33 Hoàng Thị Hòa 27/12/1985 G.viên ĐH Giáo viên NT  
34 Lê Thị Tuyêt 28/3/1980 G.viên ĐH Giáo viên NT  
35 Tạ T Thanh Dung 21/5/1994 G.viên TC GV 3T - TP khu QM  
36 Ng Thị Thạch Anh 16/9/1993 G.viên Giáo viên 3T  
37 Lê Thị Thúy Bình 12/2/1973 G.viên ĐH Giáo viên NT  
38 Nguyễn T Thu Hồng 14/1/1968 G.viên TC Giáo viên NT  
39 Lưu Thị Hương 20/10/1980 G.viên ĐH Giáo viên NT  
40 Nguyễn Thị Tuân 6/5/1967 G.viên TC Giáo viên NT  
41 Nguyễn Thị Thủy 22/10/1973 NVND TCNĂ Nuôi dưỡng  
42 Nguyễn Thị Liêm 15/1/1976 NVND TCNĂ Nuôi dưỡng  
43 Nguyễn Thị Thơm 6/10/1974 NVND TCNĂ Nuôi dưỡng  
44 Tạ Thị Nguyệt 21/9/1983 NVND TCNĂ Nuôi dưỡng  
45 Nguyễn Thị Giang 26/7/1984 NVND TCNĂ Nuôi dưỡng  
46 Nguyễn Thị Tâm 2/2/1988 NVND CĐNĂ Nuôi dưỡng-Thủ quỹ  
47 Nguyễn Thị Việt 5/6/1982 NVPV ĐHKT NV phục vụ + tính khẩu phần ăn  
48 Lê Thị Giang 30/9/1989 NVYT ĐHYT CT Y tế + hỗ trợ ND  
49 Hoàng Văn Tiến 10/7/1967 NVBV NH BV khu Trung Tâm  
50 Nguyễn Trung Tín 4/8/1992 NVBV NH BV khu Q.Minh  
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
Nguyễn Thị Mai

 
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy
 

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây