KH XD CSVC,trang thiết bị năm 2021-2022

Thứ ba - 21/09/2021 15:18
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 113/KH-MNMH                 Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới
Năm học 2021 - 2022
Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2021 - 2022;
Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc kiểm tra, già soát CSVC chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV và số lượng học sinh đã được tuyển sinh mà phòng GD&ĐT Thanh Oai đã phê chuẩn. Để chuẩn bị tốt cho công tác đón trẻ vào trường và công tác khai giảng năm học mới, trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Thuận lợi:
Cở vật chất của nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng khu Trung Tâm theo mô hình trường chuẩn Quốc gia. Các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hiện đại đáp ứng với nhu cầu học tập của các cháu mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Nhà trường đã được UBND Thành phố chính thức công nhận danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” ngày 19/12/2017.
Có nhiều phụ huynh trong trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác CS&GD cho trẻ MN, nên đã quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho nhà trường.
2. Khó khăn:
          Cơ sở vật chất của nhà trường tuy đã được trang bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhưng do hệ thống các bồn vệ sinh, khóa nước của các lớp ở Khu Trung Tâm đã hết thời hạn bảo hành, nên đa số các bồn vệ sinh và khóa nước của trẻ ở các lớp bị hỏng.
Tầng 2 khu nhà Hiệu bộ bị thấm xung quanh, trần nhà bị thấm nước, gây ảnh hưởng đến đường điện toàn bộ các phòng tầng 2 khu Hiệu bộ.
Hệ thống camera an ninh toàn trường đã hết thời hạn bảo hành, vì thế hệ thống dây điện, đầu thu, màn hình bị hư hỏng không, phải thay thế toàn bộ đường dây, đầu thu và sửa chữa màn hình.
Hệ thống điều hoà của các lớp cần phải được bảo dưỡng.
Khu Quảng Minh chưa có khu rửa bát, hệ thống thoát nước rửa chưa đảm bảo, mái tầng 2 khu nhà lớp học bị thấm nước.  
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Nhiệm vụ chung:
- Kiểm tra, già soát, tu bổ và sửa chữa đồ dùng, thiết bị dạy học đáp ứng mọi hoạt động trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm kịp thời phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND Huyện Thanh Oai, Ban quản lý dự án Huyện Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng tập trung giải quyết và hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác CS,ND, giảng dạy và các hoạt động trong nhà trường.
- Tiếp tục đầu tư kinh phí tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện với chủ đề “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”, bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị cho 03 lớp học ứng dụng PPGD tiên tiến Steam.
- Tiếp tục đầu tư và nâng cấp, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị về công nghệ thông tin như máy tính, cải tạo nâng cấp mạng internet, hệ thống camera nâng cấp phần mềm phổ cập GD, phần mềm công tác tuyển sinh, phần mềm dinh dưỡng và phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý giáo dục… phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ.
- Huy động thêm nguồn kinh phí từ công tác XHH và từ nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường, trang bị thêm tài liệu, sách tham khảo phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của nhà trường. Đầu tư cải tạo bồn hoa, cây xanh, công trình nước và nhà vệ sinh, các phòng học bị lún nền, bị thấm nước và làm rèm bạt che hiên cho các lớp.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị dạy học hiện có. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng theo Thông tư 01 quy định về trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho trẻ MN.
3. Kế hoạch cải tạo, tu sửa CSVC và mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị:
(Dự kiến nguồn kinh phí sẽ thực hiện từ nguồn hỗ trợ của UBND xã, một phần từ nguồn ngân sách nhà nước và tự nguyện đóng góp cho các cháu trong năm học).
- Dự kiến năm học 2021 - 2022 mở 15 nhóm, lớp: 432 cháu
+ Nhà trẻ: 3 nhóm = 61 cháu
+ Mẫu giáo: 9 lớp =  371 cháu
- Khắc phục sửa chữa 02 phòng học lớp A3 và C2 khu Trung Tâm do bị lún nền nhà, làm giàn hoa phía trước khu lớp học và khu hiệu bộ:                          35.000.000đ
- Cải tạo khu vui chơi vận động, khu dân gian, khu sáng tạo cho trẻ: 55.000.000đ
- Sửa chữa bồn vệ sinh, thay khóa nước, đường nước hỏng:               10.000.000đ.
- Thay mới và bổ sung các loại biểu bảng, trang trí:                            25.000.000đ.
- Cải tạo đồ chơi NT, thay mới cỏ nhân tạo khu vui chơi:                   25.500.000đ.
- Bảo dưỡng điều hòa các lớp (41 chiếc x 500.000đ):                          20.500.000đ.
- Thay thế đường dây, đầu thu, sửa chữa mà hình hệ thống camera:   25.000.000đ
- Thay thế, sửa chữa hệ thống máy tính, máy in cho các lớp:              20.000.000đ
               Tổng: 216.000.000đ.
                                       (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu đồng).
4. Giải pháp thực hiện:
- Rà soát lại CSVC hiện có ngay từ đầu năm học để lên kế hoạch tu bổ, sửa chữa và mua bổ sung.
- Thành lập tổ kiểm tra, kiểm kê CSVC hiện có của nhà trường theo từng hạng mục. Phân loại theo mức độ sử dụng lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học.
- Sử dụng tốt nguồn ngân sách hàng năm, nguồn thu tự nguyện từ công tác XHH của phụ huynh, các nguồn thu thỏa thuận với phụ huynh để sửa chữa, nâng cấp và mua mới trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ thiết thực.
- Tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của giáo viên, các buổi hoạt động ngoại khóa của giáo viên và các cháu, các hoạt động dạy trên lớp và các hoạt động hàng ngày của trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
-  Bàn giao tài sản quản lý cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, để họ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản, cụ thể cho các lớp học, học tại phòng nào có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và trang trí CSVC tại phòng học của mình theo tiêu chí “Lớp học xanh - sạch - đẹp - an toàn”
- Lập sổ theo dõi việc trang cấp các thiết bị, đồ dùng, lập sổ mượn đồ dùng dạy học. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy.
Trên đây là Kế hoạch già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022. Nhà trường rất mong được sự đón nhận sự quan tâm đầu tư, ủng hộ về tinh thần, kinh phí, vật chất của UBND Huyện Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng, các ban ngành đoàn thể chính quyền tại địa phương, các cá nhân, tập thể và các nhà hảo tâm để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tu sửa và bổ sung CSVC đã đề ra phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu trong năm học 2021 - 2022 mà cấp trên đã giao cho./.
  
 
Nơi nhận:
    • UBND huyện, PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
    • UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
    • Trường MN Mỹ Hưng (để t/h);
    • Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây