Phương án, kịch bản đớn trẻ MN đến trường đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid - 19 tháng 2-2022

Thứ tư - 23/02/2022 16:30
 ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

            
Số: 07/PA-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

 
PHƯƠNG ÁN
Đón học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ học
phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022
 
   

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Liên sở Giáo dục và Đạo tạo- Y tế về việc phòng chống dịch Covid -19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 118/SGDĐT-GDMN ngày 17/01/2022 của Sở GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN;
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Thanh Oai; Thông báo kết luận số 61/TB-UBND ngày 16/02/2022 của đc Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19;
  • Thực hiện công văn 138/GD&ĐT ngày 14/02/2022 của phòng GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN;
  • Căn cứ vào kết luận của các đồng chí lãnh đạo huyện tại buổi họp giao ban với hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS công lập chiều ngày 18/02/2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế  tại trường và tại địa phương; Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại  trường MN, trường MN Mỹ Hưng xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong toàn trường về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại đơn vị, để báo cáo các cấp có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lây lan.
Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được an toàn theo kế hoạch; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị.
- Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ nguy cơ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ. Phối hợp cùng trung tâm y tế huyện, trạm Y tế xã và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ.
- Toàn thể CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch. Phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”; thực hiện tốt khẩu hiệu “5K”, chủ động xây dựng phương án các tình huống và chun bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra với quyết tâm cao nhất; báo cáo thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến dịch bệnh, không để phụ huynh hoang mang lo lắng ảnh hưởng xấu tới các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và GD của nhà trường.
- Tuyên truyền tới cán bộ, GV-NV, cha mẹ học sinh và học sinh hiểu được nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gây ra, không giấu dịch, phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan.
II. NỘI DUNG:
1. Trước khi học sinh đi học trở lại:
a. Công tác chuẩn bị:
 - Nhà trường chủ động thực hiện việc kiện toàn BCĐ phòng chống dịch Covid-19, thành lập Tổ COVID cộng đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ, xây dựng Phương án, kịch bản đảm bảo an toàn cho học sinh, trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất các phương án, kịch bản phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học.
- Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách, chấp hành các quy định về ATGT trước cổng trường; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.
- Giao nhiệm vụ cho NVYT làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo, BCĐ phòng chống dịch nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại nhà trường.
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan đến công tác phòng chống dịch và thực hiện tuyên truyền về phòng tránh dịch bệnh Covid-19 cho CB,GV,NV, học sinh và phụ huynh học sinh theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế. Đồng thời tổ chức tập huấn cho CB,GV,NV trong trường những kiến thức cơ bản về phòng tránh dịch bệnh Covid-19 gây ra. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương theo dõi sức khỏe của CB,GV,NV và học sinh để kịp thời phát hiện xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
- Chỉ đạo triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường trước khi đón trẻ vào trường từ 3-5 ngày và thực hiện vào chiều thứ 6 hàng tuần. Tổ chức tổng vệ sinh vệ sinh xung quanh khu vực của nhà trường  (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ đựng nước được đậy kín). Đồng thời phân công các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch của nhà trường thường xuyên đi giám sát kiểm tra việc thực hiện của GV,NV.
b. Đảm bảo đầy đủ CSVC, trang thiết bị, vật tư y tế:
- Nhà trường tiến hành rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 02 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.
+ Số nhiệt kế điện tử: 10 chiếc (Khu T.Tâm: 08 chiếc; Khu QM: 02 chiếc).
+ Tại các lớp: Mỗi lớp có 1 chiếc nhiệt kế thường.
+ Khẩu trang y tế: Mỗi lớp 1 hộp, phòng Y tế 2 hộp, mỗi phòng cách ly 1 hộp.
+ Xà phòng lifeboy: 30 bánh, thường xuyên để tại khu vực rửa tay gần cổng trường và khu vực rửa tay tại các nhóm lớp.
+ Nước xát khuẩn tay nhanh: 30 lọ
+ Khăn lau tay: 50 chiếc cho trẻ.
+ Khăn lau mặt: Mỗi trẻ có 1 khăn có ký hiệu riêng của từng trẻ.
+ Cốc uống nước: Mỗi trẻ có 1 chiếc cốc có ký hiệu riêng của từng trẻ.
+ Nước uống: Sử dụng nguồn nước tinh khiết học đường, do Công ty CP thương mại dịch vụ Edugroup cung cấp thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng.
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập phục vụ cho GV và học sinh tại các lớp.
+ Phòng cách ly: 02 phòng;
+ Phòng y tế tại khu Trung Tâm: Nhà trường đã trang bị đầy đủ trang thiết bị và cơ số thuốc theo quy định.
- Nhân viên Y tế đã XD kế hoạch và phương án chuẩn bị các điều kiện khi nhà trường có biểu hiện nghi mắc để cách ly.
- Nhà trường đã chủ động XD bảng tin phòng chống dịch Covid-19, được bố trí tại khu vực gần cổng trường và các biểu bảng tuyên tuyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 để tuyên truyền hàng ngày đối với CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh trong trường và các biển chỉ dẫn cần thiết tại khu vực đón trả trẻ và khu vực cách ly.
- Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế xã Mỹ Hưng để xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch tai nhà trường, phhois hợp với trạm y tế bồi dưỡng cho đội ngũ về cách phòng chống và xử lý các tình huống khi có các ca F0 và F1 tại nhà trường.
c. Công tác bồi dưỡng tập huấn cho CB,GV, NV:
- Nhà trường đã thực hiện tập huấn cho đội ngũ CB,GV,NV về công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
- Tập huấn hướng dẫn đảm bảo NVYT trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và các việc cần làm của nhân viên y tế theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Nhân viên bảo vệ nghiêm túc thực hiện việc trực tại cổng trường, không để những cá nhân không có nhiệm vụ vào khu vực trường, nếu khách đến trường có lịch hẹn hoặc trao đổi công tác phải thực hiện các biện pháp phòng dịch (đo kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào trường) và phải thực hiện những công việc sau: Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số ĐT liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường trực tiếp làm việc với khách. Hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, khách tuyệt đối không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.
- Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ đi học. 100% CB,GV,NV trong trường phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo Y tế hàng ngày trên Webssite htps://tokhaiyte.vn hoặc qua ứng dụng NCOVI, BLUEZONE, VietNam Health Declaration.
- Bồi dưỡng chuyên môn xây dựng kế hoạch CSND,GD phù hợp. Thực hiện điểu chỉnh kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT đảm bảo theo kết quả mong đợi đối với từng độ tuổi. Rà soát, lựa chọn các mục tiêu chưa thực hiện, điều chỉnh lại phiên chế theo các tháng còn lại, rút gọn các tuần đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo độ tuổi theo từng lĩnh vực, các mục tiêu đã lồng ghép vào bài học gửi phụ huynh, phiếu bài học và dạy thông qua các video và trang Webisite của nhà trường, nhóm Fecebook, Zalo của các nhóm lớp… để có kế hoạch cho học sinh ôn luyện và đánh giá mục tiêu khi trẻ đến trường.
2. Tổ chức thực hiện khi học sinh đi học trở lại:
2.1. Tổ chức đón trả trẻ em:
        - Nhà trường thực hiện vẽ sơ đồ từ ngoài cổng trường và trong sân trường, có biển chỉ dẫn cho phụ huynh thực hiện đưa trẻ về các lớp đảm bảo khoảng cách 2m.
- Phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm kiểm tra và đo thân nhiệt của phụ huynh và trẻ tại cổng trường hàng ngày vào các thời điểm đón và trả trẻ, tuyên truyền nhắc nhở 100% phụ huynh và học sinh phải thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu “5K” của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá giao thông trước cổng trường, không để cho các phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường. Đồng thời thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Cụ thể như sau:
+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.
                                               Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
                                               Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.
+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.
                                               Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
                                               Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.
- Yêu cầu phụ huynh thực hiện ký cam kết về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường. Đồng thời yêu cầu hàng ngày phụ huynh phải thực hiện đo thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Nếu trẻ có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, thì cho trẻ nghỉ ở nhà.
- Hàng ngày giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn vệ sinh rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, nước rửa tay xát khuẩn ngay trước khi cho trẻ lên lớp và cập nhật nhiệt độ thân nhiệt học sinh vào bảng theo dõi thông qua sổ theo dõi sức khỏe học sinh hàng ngày, nếu có trường hợp ho, sốt, khó thở, mệt mỏi GV hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang rồi báo cho NVYT nhà trường biết.
        * Quy trình thực hiện các bước đảm bảo an toàn khi đón trẻ vào trường:
        Bố trí CB,GV,NV thực hiện đo thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh, hướng dẫn học sinh rửa tay, sát khuẩn cho học sinh tại khu vực cổng trường và hướng dẫn phụ huynh đưa HS vào lớp hàng ngày, được thực hiện theo quy trình sau:
* Phân công CB,GV,NV trực đo thân nhiệt học sinh hàng ngày:

        - Vị trí đứng đo thân nhiệt cho PH và HS tại Cổng trường theo sơ đồ lối đi.
        - Thời gian đo thân nhiệt:
                   + Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h00 - 8h00 hàng ngày.
                   + Buổi chiều: Bắt đầu từ 16h15 - 17h00.
        - Chỉ đạo thực hiện: Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch của trường.
        - Nhân sự thực hiện: (Có danh sách kèm theo).
Thứ Tên GV,NV thực hiện Phụ trách tổ xung kích
2 P.Hương, Hường (NVND), Quỳnh, Tín Giang (NVYT)
3 Duyên, Ngọc, Liêm, Tiến Giang (NVYT)
4 P.Hương, Hường (NVND), Tố Hương, Tín Giang (NVYT)
5 Thuý (1981), Thuỷ (NVND), Thơm NV, Tiến Giang (NVYT)
6 P.Hương, Giang (NVND), Nguyệt, Tín Giang (NVYT)
2.2. T chức ăn ngủ cho trẻ:
- Khi trẻ đến trường, giáo viên hướng dẫn, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở trẻ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Giáo viên hướng hẫn trẻ xúc miệng nước muối.
- Nhà trường chỉ đạo GV các lớp tổ chức các hoạt động ăn, ngủ cho trẻ theo đúng quy trình, chú ý vệ sinh, đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo hướng dẫn 5K của Bộ y tế.
        - Nhân viên nuôi dưỡng thực hiện đúng quy trình về đảm bảo vệ sinh từ khâu sơ chế đến khâu chế biến. Tổ chức ăn đúng quy định, quy trình, hợp vệ sinh tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phòng sinh hoạt chung đảm bảo vệ sinh, thông thoáng, sạch sẽ.
 - Kết thúc buổi học giáo viên, nhân viên  thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
- Yên cầu CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.
- Yêu cầu CB,GV,NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định hàng ngày, hàng tuần. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên già soát, kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch sẽ các vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
2.3. Tổ chức VSMT và tổ chức hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ:
*. Đối với hoạt động vệ sinh môi trường:
 - Chỉ đạo GV,NV mỗi ngày một lần (cuối ngày) các lớp thực hiện lau khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, vệ sinh tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can…
- Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín) và thu gom rác thải. Tổ chức khử khuẩn trường học ít nhất một lần/ngày bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ vào chiều thứ 6 hàng tuần, phân công các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch của nhà trường thường xuyên đi giám sát kiểm tra việc thực hiện của GV,NV.
 - Mỗi ngày một lần Nhân viên bảo vệ phụ trách lao công thực hiện thu dọn rác ở các khu vực XQ trường đổ ra khu vực bãi rác của địa phương và thực hiện dọn VS khu vực trước và trong cổng trường.
- Bố trí thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom hằng ngày.
Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với Covid-19 thi nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
- Kiểm tra hàng ngày và bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
* Đối với tổ chức hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ em:
Yêu cầu giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt các nội dung sau:
- Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
- Biết che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.
- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối...
- Nghiêm cấm CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh khạc nhổ bừa bãi.
        2.4. Đối với hoạt động cho trẻ em chơi, học:      
- Khi tổ chức các hoạt động giáo dục tại đơn vị yêu cầu giáo viên phải thực hiện nghiêm túc việc giãn khoảng cách từng học sinh trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc học sinh đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu.
- Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học sinh nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, thì đưa ngay học sinh đến phòng y tế của Nhà trường và báo cáo Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, GDATGT, giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ; Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định.
- Chỉ đạo đội ngũ GV xây dựng kế hoạch GD và thực hiện đầy đủ chương trình học có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, để đạt được kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi. Chỉ đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Xây dựng các video, clip có nội dung về GD sức khoẻ, GD dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ATGT...phù với trẻ từng độ tuổi, để đăng tải lên Webissite của trường, các nhóm Zalo, Fecobook của các nhóm lớp, các phương tiện thông tin để tuyên truyền và phối hợp với PH trong việc GD cho trẻ khi trẻ ở nhà.
- Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại từng lớp, khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ tập nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu:
1.1. Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng:
Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của BCĐ trường về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn nhà trường theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Trung tâm Y tế Huyện Thanh Oai và UBND xã Mỹ Hưng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp của BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ, chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong BCĐ của trường, phối hợp thực hiện với BCĐ của Huyện và của xã. Ra Quyết định kiện toàn BCĐ, xây dựng Kế hoạch, phương án thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của trường năm học 2021 - 2022, ký và hành các văn bản thuộc thẩm quyền của BCĐ.
Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chng dịch, kiểm tra hàng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế nhà trường.
Chỉ đạo phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực hiện các nội dung theo tờ danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”“Những việc nhân viên y tế cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
1.2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng PTCT nuôi dưỡng:
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BCĐ khi được Trưởng ban ủy quyền. Giúp việc cho Trưởng ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của các thành viên trong BCĐ,CB,GV,NV, chịu trách nhiệm trong công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Chỉ đạo trực tiếp về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, VSATTP, VSMT.
1.3. Bà Đào Thị Thúy - P.Hiệu trưởng PT công tác giáo dục:
- Giúp việc cho Trưởng ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai trực tiếp các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn. Quản lý điều hành các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, GDATGT, giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ cho trẻ; Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động chủ đạo, nhằm đảm bảo chương trình theo quy định.
2. Giáo viên:
- Yêu cầu giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn, không khạc nhổ bừa bãi.
+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.
+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
+ Không cho trẻ dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối...
- Thực hiện giãn khoảng cách từng học sinh trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB,GV,NV và học sinh đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học sinh nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Tuyên truyền đến toàn thể học sinh và phụ huynh lớp chủ nhiệm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gây ra. Thông qua hệ thống e-NetViet và Zalo lớp, Zoom để gửi thông tin, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh về các ni dung sau:
        + Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục nhng việc cần làm của học sinh.
        + Yêu cầu cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hin sốt, ho, khó thở thì học sinh nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).
- Hằng ngày, trước khi vào mi tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh  đến phòng/trạm y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Thông báo kịp thời tới phụ huynh và học sinh thời gian nghỉ học phòng chống dịch và thời gian đi học trở lại thông qua các nhóm Zalo, Fecebook của lớp.
- Báo cáo và cập nhật nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày trong thời gian nghỉ học và đi học trở lại.
- Thực hiện đúng lịch VSMT, VS lớp học hàng ngày và tổng VSMT hàng tuần theo kế hoạch nhà trường đã XD và sự phân công của Ban chỉ đạo.
- Khi giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu trên. Giáo viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà đ theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Nhân viên y tế:
- Giúp việc cho Trưởng ban trong việc điều hành, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động của BCĐ. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành y tế.
- Xây dựng phương án các tình huống phòng chống dịch theo hướng cao hơn bình thường, để tập huấn về công tác chủ động ứng phó với dịch cho các thành viên trong BCĐ và đội ngũ GV,NV trong nhà trường. Chỉ đạo hướng dẫn GV,NV trong trường thực hiện công tác tổng VSMT và khử khuẩn tại đơn vị; tham mưu, phối hợp với Trưởng ban chuẩn bị các nguồn lực, vật lực cần thiết để đối phó với dịch bệnh; tổng hợp các loại báo cáo về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch của đơn vị trình Trưởng ban ký duyệt và nộp về cơ quan cấp trên.
- Trực tiếp phối hợp với trạm y tế xã thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh sát khuẩn phòng chống dịch bệnh.
- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và btrí khu riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).
- Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, nhng người cung cấp dịch vụ thực hiện theo danh mục những việc cần làm.
- Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Lãnh đạo nhà trường/BCĐ phòng, chống dịch bệnh.
- Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.
- Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.
4. Nhân viên nuôi dưỡng:
Thực hiện đúng quy trình về đảm bảo vệ sinh từ khâu sơ chế đến khâu chế biến. Tổ chức ăn đúng quy định, quy trình, hợp vệ sinh tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phòng sinh hoạt chung đảm bảo vệ sinh, thông thoáng, sạch sẽ
5. Nhân viên bảo vệ:
- Bảo vệ CSVC của nhà trường trong thời gian nghỉ dịch và đi học trở lại.
- Không cho những người không có nhiệm vụ vào trường.
- Không cho GV,NV và học sinh ra khỏi trường trong giờ hành chính.
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường.
- Thực hiện việc theo dõi và ghi sổ khách đến giao dịch và làm việc hàng ngày tại trường theo quy định. Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phi thực hiện những việc sau:
+ Báo với Lãnh đạo nhà trường.
+ Yêu cầu khách Quét mã QR trước khi vào trong khu vực nhà trường.
+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.
- Khi có biu hiện st, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng/trạm y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời, tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Nhân viên bảo vệ nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
6. Nhân viên Kế toán - Thủ quỹ:
Tham mưu giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn, tham mưu chuẩn bị mua sắm các nguồn lực, vật lực và kinh phí cần thiết để đối phó khi có dịch xảy ra.
7.  Đối với trẻ:
Thường xuyên súc miệng, họng bng nước muối hoặc nước súc miệng, luôn giữ ấm cơ thể. Tăng cường tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
          - Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi, khi tay bẩn (Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi động vật hoang dã).
          - Phải che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tt nhất bng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán địch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định..
          - Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. Không khạc, nhbừa bãi, không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước.
          8. Đối với cha mẹ học sinh:
          - Hướng dẫn con em cách phòng chống bệnh dịch, bổ sung các sản phẩm phòng chống dịch như dung dịch rửa tay khô, bình nước uống cá nhân cho con,              - Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm dõi thân nhiệt và tình hình sức khỏe của con thông qua các hình thức như: Tin nhắn, Zalo, eNetViet.
          - Hằng ngày trước khi đi học, cha mẹ học sinh hỏi con có thấy ho sốt, khó thở hay mệt mỏi không nếu tình trạng sức khoẻ của con như ho, hắt hơi, mệt mỏi hoặc có bất thường về sức khỏe… Nếu bất thường thì báo cho GVCN lớp và cho con nghỉ học và thông báo cho nhà trường thông tin cần thiết liên quan đến bệnh dịch…
IV. CÁCH XỬ LÝ KHI CÓ CÁC CA F0-F1-F2 TRONG NHÀ TRƯỜNG:
1. Phương án khi có trường hợp nghi mắc tại nhà trường:
Khi phát hiện người lao động (học sinh) có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... tại nơi làm việc thì thực hiện theo các bước sau:
- Thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ an toàn Covid của đơn vị.
- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.
- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.
  - Hiệu trưởng thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phong cách ly tạm thời. Luồng lối đi được phân như sau:
+ Nếu trường hợp nghi mắc ở các lớp thuộc khu vực tầng 2: đưa ra khỏi lớp và đi theo cầu thang giữa xuống thẳng sân trường và tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. 
+ Nếu trường hợp nghi mắc ở các lớp thuộc khu vực tầng 1: đưa ra khỏi lớp và đi thẳng từ sân trường tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
- Nhân viên Y tế hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời (phòng GD thể chất và phòng Nhân viên của nhà trường). Khi đi thì người dẫn đường đi trước, người nghi ngờ mắc đi theo sau, đảm bảo giãn cách 2 mét.
- Nhân viên Y tế gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (Số điện thoại 19009095) hoặc cơ quan y tế (Trạm y tế xã: 0989494962) theo quy định của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.
- NVYT cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động, (học sinh).
- Tổ Covid của nhà trường lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu .
- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS COV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.
        2. Phương án khi có trường hợp F1 tại nhà trường:
2.1 Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại nhà trường:
- Nhân viên Y tế thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn Covid của đơn vị. Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.
- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.
- Hiệu trưởng thông báo cho lực lượng đã được phân công, để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phong cách ly tạm thời.
+ Nếu trường hợp nghi mắc ở các lớp thuộc khu vực tầng 2: đưa ra khỏi lớp và đi theo cầu thang giữa xuống thẳng sân trường và tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. 
+ Nếu trường hợp nghi mắc ở các lớp thuộc khu vực tầng 1: đưa ra khỏi lớp và đi thẳng từ sân trường tiến về phòng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.
        - Nhân viên Y tế hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng, để đến phòng cách ly tạm thời. Khi đi thì người dẫn đường đi trước, F1 đi theo sau, đảm bảo giãn cách 2 mét.
 - Đồng chí Nguyễn Thị Mai thông báo cho toàn thể CB,GV,NV đang có mặt tại đơn vị thông tin chính xác, không để xảy ra hoàng mang, lo lắng; yêu cầu CB,GV,NV nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện khẩu hiệu 5K, không di chuyển khỏi vị trí làm việc. Đồng thời thông báo cho đơn vị đã được phân công (Tổ Covid của nhà trường), chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, hoặc chờ hướng dẫn khử khuẩn của cấp trên.
- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính, thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tế để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.
2.2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương:
 a) Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.
 b) Rà soát toàn bộ người lao động trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác).
c) Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1…
- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú theo quy định.
- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại đơn vị thông báo và yêu cầu các trường hợp này tư cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú.
- Đối với những trường hợp F2 đang đi công tác tại địa phương khác hoặc những trường hợp F2 không có mặt tại đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch;
2.3. Bộ phận y tế, Tổ chức hành chính Văn phòng của đơn vị:
Phối hợp trạm y tế, Trung tâm y tế cấp huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.
2.4. Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1:
- Kết quả xét nghiệm âm tính, thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tế để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình thường. Tăng cường thực hiện 5K và sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
- Kết quả xét nghiệp dương tính, thì sẽ thực hiện như Phần 1.
        3. Phương án khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại nhà trường: (Thực hiện theo HD 21306/HDLN-YT-GDĐT ngày 03/12/2021 Hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (Fl), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)).
        3.1. Khi phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị.
- Hiệu trưởng kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19. Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly.
- Hiệu trưởng trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương sẽ quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/ khu vực làm việc/phòng/vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
- Đồng chí Nguyễn Thị Mai thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí. Đồng thời thông báo cho các cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế
- Nhân viên Y tế thông báo cho toàn thể người lao động đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển, nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với người lao động. Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.
- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn, đơn vị tiếp tục hoạt động bình thưởng kể từ ngày hôm sau.
 * Lưu ý: Phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến F0 tùy thuộc mức độ di chuyển của F0 (học sinh, cán bộ, giáo viên đã di chuyển tại 1 lớp hay nhiều lớp); diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng/khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0.
- Phối hợp ngành y tế truy vết F1 triệt để tại trường học và tại cộng đồng.
- Đối với F1 tại trường học: Nhân viên Y tế lập danh sách toàn bộ các trường hợp F1. (Lưu ý: Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp đó. Học sinh, giáo viên ở lớp khác là F1, thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ định của y tế địa phương; cách ly tập trung F1 theo quy định).
Tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu hoặc dãy lớp học hoặc theo tầng lớp học (Những người đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn. Những người khác, thì nên lấy mẫu xét nghiệm gộp 5 - 10).
- Đối với F1 trong cộng đồng: Nhân viên Y tế lập danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp xúc gần và trường hợp liên quan đang ở cộng đồng theo yêu cầu của y tế địa phương.
+ Tổ chức truy vết F2; xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho F2, nếu tiên lượng thấy nguy cơ F1 có thể đã trở thành F0 và lây cho F2. Hướng dẫn cho các trường hợp F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.
+ Tiếp tục phối hợp rà soát ngay để phát hiện những học sinh, giáo viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng.
* Cần lưu ý:
- Trong khi chờ kết quả xét nghiệm: Học sinh, giáo viên, người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao: lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K.
- Các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng thực hiện rà soát toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác). Truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 thông qua nhiều hình thức như: Dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, sổ theo dõi, thông tin từ giáo viên chủ nhiệm ....
- Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan theo hướng dẫn của y tế địa phương.
- Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học.
        * Đối với các trường hợp F0 đã khỏi bệnh và có giấy ra viện, thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày thì mới trở lại trường học.
        3.2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm:
        Xử lý như mục 1 và xử trí đối với F1, F2 như phần II của Phương án.
        3.3. Phát hiện có các trường hợp F0 là người lao động của đơn vị thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng:
        3.3.1. Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị:
Xử lý như mục 1 và xử trí đối với F1 và F2 như mục 1.
        3.3.2. Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị:
        Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần III của Phương án.
        Trong trường hợp cần giải đáp thắc mắc đề nghị liên hệ theo đường dây nóng của Sở y tế Hà Nội: 0969082115 và 0949396115.
        4. Yêu cầu đối với phòng/khu vực cách ly:
        - Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.
        - Tại ca phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng.
        - Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường.
        - Đảm bảo có đủ các trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.
        - Có nội quy khu vực cách ly: Hạn chế tối đa những người không phận s vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn ung tập trung trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo ATTP.
V.  CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ TRẺ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:
- Phối hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, y tế, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn khi đón trẻ quay trở lại trường và truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện.
- Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ em, y tế địa phương nắm bắt, có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt trong trường hợp trẻ em có biểu hiện mắc COVID-19. Trước khi đưa trẻ em trở lại trường, gia đình phải cam kết với nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 vì sự an toàn của trẻ em.
- Bên cạnh đó, cha mẹ trẻ cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm các nhà trường an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến kéo dài và phức tạp.
Trên đây là Phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ MN đến trường sau thời gian nghỉ dịch ở nhà của trường MN Cao Dương. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch và Phương án đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì giáo viên phải báo cáo trực tiếp với BGH nhà trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với những diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo của các cấp./.
Trên đây là Phương án và Kịch bản đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ MN đến trường sau thời gian nghỉ dịch ở nhà của trường MN Mỹ Hưng. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung Phương án và kịch bản đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì giáo viên phải báo cáo trực tiếp với BGH nhà trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với những diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo của các cấp./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
- CB,GV,NV,Phụ huynh và HS (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ
PHÊ DUYỆT CỦA CẤP TRÊN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH    COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
PHẦN I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
 
TT Tên tiêu chí đánh giá Đạt Không đạt
I TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG
Tiêu chí 1 Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.  Đạt  
Tiêu chí  2 Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.  Đạt  
Tiêu chí 3 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường (gọi chung là cán bộ, giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường. Đạt   
Tiêu chí 4 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường. Đạt   
Tiêu chí 5 Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ đùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đạt   
Tiêu chí 6 Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vn tâm lý học đường. Đạt   
Tiêu chí 7 Tổ chức tuyên truyền, tập hun cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Đạt   
Tiêu chí 8 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng chống COVID-19.
 
Đạt   
II KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG    
Tiêu chí 9 Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Đạt   
Tiêu chí 10 Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cng trường. Đạt   
Tiêu chí 11 Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ. Đạt   
Tiêu chí 12 Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mlần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường. Đạt   
Tiêu chí 13 Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Đạt   
Tiêu chí 14 Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đạt   
III KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC    
Tiêu chí 15 Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà. Đạt   
Tiêu chí 16 Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ. Đạt   

                                                                         HIỆU TRƯỞNG 


                                                                           Nhữ Thị Thuỷ

 
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác phòng chống dịch Covid-19::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây