Danh sách SKKN được công nhận cấp trường năm học 2022-2023

Thứ sáu - 28/04/2023 00:34
  UBND HUYỆN THANH OAI          
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG          
 
 
   
 
         
  DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP TRƯỜNG               CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
  Năm học 2022 - 2023
  (Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-MNMH ngày 24/4/2023 của Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng)
STT Tên đề tài Lĩnh vực Tên tác giả Chức vụ Điểm XL
1 Một số biện pháp chỉ đạo đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo nâng cao chất lượng ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non Mỹ Hưng Quản lý Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng 18,8 A
2 Một số biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động Tạo hình cho trẻ mầm non Quản lý Nguyễn Thị Mai P.Hiệu trưởng 18,5 A
3 Biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non Mỹ Hưng - huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội. Quản lý Đào Thị Thúy P.Hiệu trưởng 18,5 A
4 Một số biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến steam trong hoạt động Khám phá cho trẻ 3-4 tuổi l trường mầm non Mỹ Hưng GDMG Nguyễn Thị Anh Giáo viên 18,5 A
5 Một số biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến steam trong hoạt động Tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi lớp A1 trường mầm non Mỹ Hưng GDMG Hoàng Thị Thi Giáo viên 18,3 A
6 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tạo hình cho trẻ 24-36 tháng GDNT Trịnh Thị Thu Hương Giáo viên 18,1 A
7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo trong năm học 2022-2023 CSND Nguyễn Thị Thơm NVND 18,1 A
8 Một số biện pháp giúp trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba GDMG Hoàng Thị Hòa Giáo viên 18,0 A
9 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi có ý thức bảo vệ môi trường, trường MN Mỹ Hưng GDMG Phạm Thị Như Ngọc Giáo viên 17,4 A
10 Một số kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc đối với kế toán trường học Khác Đào Thị Hằng NVKT 17,0 A
11 Một số biện phaáp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn của trường năm học 2022-2023 GDMG Phạm Thị Hương Giáo viên 17,1 A
12 Một số biện pháp hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi hứng thú Tạo hình từ nguyên liệu lá cây khô GDMG Lê Thị Tâm Giáo viên 15,1 B
13 Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen Văn học GDMG Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 15,0 B
14 Một số biện pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi GDMG Nguyễn Thị Phương Giáo viên 15,3 B
15 Một số biện pháp XD lớp học hạnh phúc cho trẻ 5-6 tuổi lớp A3 trường MN Mỹ Hưng GDMG Đào Thị Hường Giáo viên 15,8 B
16 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động làm quen với chữ cái GDMG Ngô Thị Nga Giáo viên 16,7 B
17 Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động làm quen với toán GDMG Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 16,5 B
18 Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi tham gia hoạt động âm nhạc GDMG Nguyễn Thị Thơm Giáo viên 15,4 B
19 Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi lớp A3 trường mầm non Mỹ Hưng tự làm đồ chơi bằng nguyên phế liệu GDMG Kiều Thị Hằng Giáo viên 16,7 B
20 Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi GDMG Nguyễn Bích Huệ Giáo viên 16,6 B
21 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú học tốt hoạt động làm quen Văn học GDMG Nguyễn Thị Hường Giáo viên 15,2 B
22 Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng tham gia hoạt động Tạo hình  GDMG Nguyễn Thị Tố Hương Giáo viên 14,5 B
23 Một số BP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo GDMG Tạ Thị Thanh Dung Giáo viên 15,1 B
24 Một số biện pháp giáo dục lòng yêu thương cho trẻ 3-4 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng GDMG Tạ Thị Dương Giáo viên 15,8 B
25 Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động Tạo hình GDMG Nguyễn Thị Thạch Anh Giáo viên 15,2 B
26 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 hứng thú tham gia hoạt động Âm nhạc GDMG Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 15,8 B
27 Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Âm nhạc GDMG Đào Thị Trang Giáo viên 15,4 B
28 Một số BP giáo dục trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể truyện GDMG Lê Thị Tuyết Giáo viên 15,0 B
29 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi  trường mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen Văn học GDMG Hoàng Thị Thúy Giáo viên 15,2 B
30 Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng học tốt hoạt động Tạo hình GDNT Lê Thị Thúy Bình Giáo viên 16,6 B
31 Một số biện pháp i hứng thú cho trẻ 3-4 tuổi  thông qua hoạt động Tạo hình GDMG Nguyễn Thị Đức Giáo viên 16,3 B
32 Một số biện pháp giúp trẻ 24 36 tháng học tốt hoạt động kể chuyện GDNT Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 15,4 B
33 Một số BP giáo dục trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động Nhận biết GDNT Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên 14,5 B
34 Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi  trường MN Mỹ Hưng học tốt hoạt động Âm nhạc  GDMG Lê Thị Mai Hương Giáo viên 14,1 B
35 Một số biện pháp dạy trẻ 3-4 tuổi đọc thuộc thơ diễn cảm  nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen Văn học GDNT Lê Thị Bình Giáo viên 14,1 B
36 Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5-6 tuổi GDMG Lê Thị Thanh Yên Giáo viên 16,5 B
37 Một số BP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi lớp D3 trường MN Mỹ Hưng GDNT Lưu Thị Hương Giáo viên 14,7 B
38 Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng CSND Lê Thị Quỳnh Giáo viên 15,4 B
39 Phương pháp chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non CSND Tạ Minh Nguyệt Giáo viên 15 B
40 Một số biện phaáp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt chữ cái CSND Phạm Thị Duyên Giáo viên 16,5 B
41 Một số BP đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường MN Mỹ Hưng CSND Nguyễn Thị Liêm Giáo viên 14,2 B
42 Một số biện pháp lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ trong trường mầm non Mỹ Hưng CSND Nguyễn Thị Tâm NVND 16,1 B
43 Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ ở trường mầm non Mỹ Hưng CSND Nguyễn Thị Giang NVND 14,1 B
44 Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng CSND Nguyễn Thị Thủy NVND 15,0 B
45 Một số biện pháp chế biến món ăn cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng CSND Nguyễn Thị Hường NVND 15,5 B
46 Chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh răng miệng cho trẻ cấp mầm non Khác Lê Thị Giang NVYT 14,0 B
  Tổng hợp:           
  Tổng số bản SKKN: 46          
  Số bản SKKN đạt loại A: 11          
  Số bản SKKN đạt loại B: 35          
       Mỹ Hưng, ngày 24 tháng  4 năm 2023  
  NGƯỜI LẬP BIỂU                     HIỆU TRƯỞNG    
             
             
             
  Nguyễn Thị Mai                      Nhữ Thị Thủy    

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác sáng kiến kinh nghiệm:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây