QĐ thành lập Hội đồng trường MN Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai - 11/10/2021 12:53
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1273/QĐ-GD&ĐT Thanh Oai, ngày 25 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
            Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Mầm non;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Huyện’,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập 26 Hội đồng trường nhiệm kì 2021 - 2026 của 26 trường mầm non Công lập (có tên trong danh sách kèm theo);
        Điều 2: Các Hội đồng trường Mầm non Công lập có trách nhiệm hoạt động đúng Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
Điều 4. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, các trường mầm non Công lập và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP/GD.
CHỦ TỊCH
 
Bùi Văn SángDANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
NHIỆM KÌ 2021 - 2026
(Kèm theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 25/02/2021
của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Oai)
 
 


1. Bà Nhữ Thị Thủy                 - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Mai              - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn;
3. Bà Đào Thị Thúy                 - Phó Hiệu trưởng.
4. Bà Phạm Thị Hương            - Tổ trưởng Tổ Mẫu giáo;
5. Bà Lê Thị Thanh Yên            - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ;
6. Bà Nguyễn Thị Giang            - Tổ trưởng Tổ Nuôi dưỡng;
7. Bà Đào Thị Hằng                  - Tổ trưởng Tổ Văn phòng;
8. Bà Phạm Thị Như Ngọc         - Bí thư Chi đoàn Thanh niên;
9. Bà Hoàng Thị Thi                - Giáo viên, Phó Chủ tịch Công đoàn./.
(Danh sách gồm 09 người)

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Hoạt động của Hội đồng trường:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây