Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM năm 2022

Thứ ba - 16/08/2022 22:37
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
            Số: 28-BC/CBMN
 
      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
   

         Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 12  năm 2021
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Công văn chỉ đạo của Huyện uỷ Huyện Thanh Oai, Đảng bộ xã Mỹ Hưng về việc triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CBMN ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo  tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh ” năm học 2021.
Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo  tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2021, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ:
Trường học là đơn vị sự nghiệp giáo dục, là nơi tập trung những con người tri thức, có trình độ nhận thức tốt, là những người trực tiếp ươm mầm, đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Nên công tác quản lý nhân sự rất thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước, là nguồn dự trữ tốt cho công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ nhà trường.
100% Đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ chuyên môn chuẩn trở lên.
- Tổng số Đảng viên là: 27 đồng chí.
Trong đó: + Đảng viên chính thức là: 24
                 + Đảng viên dự bị là: 03
- Trình độ chuyên môn: 20 Đại học; Cao đẳng: 03; Trung cấp: 04.
- Về trình độ chính trị: Trung cấp: 05; Sơ cấp 03.
- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên chưa là Đảng viên: 22 đồng chí.
1. Thuận lợi:
Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã Mỹ Hưng; Được sự quan tâm chỉ đạo về công tác chuyên môn của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai, UBND huyện Thanh Oai, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám hiệu nhà trường trong thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên”, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên của chi bộ, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đa số Đảng viên trong Chi bộ dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập các nội dung của chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên.
2. Khó khăn:
Do công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là chính và công tác quản lý giáo dục chiếm nhiều thời gian, phần nào làm ảnh hưởng đến công tác học tập của đảng viên chi bộ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công tác triển khai học tập:
Tháng 6 năm 2021 Chi bộ đã tổ chức cho Đảng viên tham gia học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên”.
Kết quả có 27/27 Đảng viên tham gia học tập, đạt 100%.
Chi bộ đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động trong năm như sau:
+ Kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
+ Kế hoạch thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021.
- Mỗi Đảng viên tự xây dựng kế hoạch tự học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021.
2. Công tác tuyên truyền:
- Đầu năm học nhà trường đã chủ động tuyên truyền đến CBGV, HS nội dung  Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản các cấp. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, bám sát nội dung  Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về  đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, sự chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng, các nội dung tuyên truyền để chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện hiệu quả việc truyên truyền. 
- Tích cực tuyển truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông qua bài học hàng ngày, qua tiết sinh hoạt đầu tuần, qua triển khai cuộc vận động, qua sinh hoạt Chi bộ trong toàn trường cho cán bộ giáo viên, học sinh....
- Tăng cường giáo dục làm cho toàn thể cán bộ GV,NV và học sinh trong toàn trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương về  tư tưởng, phong cách,đạo đức HCM. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.  
- Tuyên truyền thường xuyên trong cả năm học, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền với nội dung thiết thực, cụ thể để tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục cuộc vận động, kịp thời cổ vũ, biểu dương những cá nhân làm tốt, phê bình những cá nhân thực hiện không tốt nội dung yêu cầu của cuộc vận động, thúc đẩy phong trào thi đua 2 tốt nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam. Do vậy, việc tuyên truyền cho các cuộc sinh hoạt chính trị gắn với việc học tập tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức ý nghĩa và có tính thời đại cao. Góp phần không nhỏ trong việc giáo dục ý thức học sinh và cán bộ giáo viên.
- Tham gia đầy đủ các buổi học tập NQ trực tuyến do các cấp tổ chức.
3. Thực hiện cuộc vận động:
2.1. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên, học sinh.
- Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
- Thực hiện tốt cuộc vận động lớn có ý nghĩa hết sức to lớn không chỉ có các đồng chí là cán bộ, Đảng viên mà cả các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh đều phải tích cực học tập, rèn luyện trong thời gian dài. Đồng thời qua cuộc vận động làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, Đảng viên, lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động trong thực tiễn cuộc sống và làm việc.
- Học tập, quán triệt thực hiện chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà NộiKỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Thực hiện tốt việc học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị, về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động trong thời gian trong cả năm học.       
- Lồng ghép cuộc vận động với các phong trào thi đua trong toàn trường từ đó tạo ra sự gắn kết các nội dung thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường.
2.2 Hình thức tổ chức:
2.2.1. Xây dựng kế hoạch:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện  trong năm học từ 15/8 đến hết năm học. Sơ kết ở cuối năm học. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề theo quy định của Đảng bộ các cấp. Xây dựng kế hoạch cho CB,GV,NV và học sinh thực hiện dạy và học các nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà trường trong năm học.
- Tổ chức học tập chuyên đề theo quy định của từng quý, dạy và học tích hợp lồng ghép các môn học ở các bài có thể ở các khối lớp trong các môn học.
- 100% cá nhân từng Đảng viên xây dựng kế hoạch: Thực hiện chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội  “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Xây dựng lực lượng cần thiết, kinh phí cho cả năm học.
2.2.2. Thực hiện kế hoạch:
- Phát động phong trào trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch của nhà trường và các cấp. Tham gia đầy đủ việc học tập trực tuyến, thực hiện chủ đề năm 2021 của Huyện uỷ huyện Thanh Oai với chủ đềKỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các.
4. Kết quả chuyển biến về nhận thức:
4.1. Đối với Cấp ủy Chi bộ:
Ý thức trách nhiệm của từng đồng chí trong Cấp ủy về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đã được nâng cao.
4.2. Đối với Đảng viên, giáo viên, nhân viên:
Cán bộ công chức trong toàn đơn vị nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của đơn vị trong năm 2021.
5. Công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ:
Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm”, thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, Đảng viên được phân công kể các câu chuyện về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời rút ra ý nghĩa câu chuyện và bài học kinh nghiệm, Định kỳ 6 tháng chi bộ tổ chức đánh giá kết quả của Đảng viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đánh giá Chi bộ tổ chức góp ý rút kinh nghiệm cho Đảng viên những mặt mạnh, mặt còn hạn chế để Đảng viên xây dựng phương hướng thực hiện cho năm 2021.
6. Công tác thi đua khen thưởng:
- Chi bộ đã thực hiện biểu dương các cá nhân có thành tích trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
- Kết quả năm 2021, Chi bộ đã biểu dương 04 cá nhân trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Ưu điểm:
Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy xã Mỹ Hưng trong hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Sự đồng thuận của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường.
Thực hiện tốt các chuẩn mực, chấp hành triệt để nội quy, quy chế của cơ quan, Chi bộ và các tổ chức đoàn thể, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nghị quyết của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể hàng năm, đều có ý thức tự rèn luyện tốt, để có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm, trung thực trong công việc; Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không hiếu danh, gìn giữ đời tư trong sáng, giản dị, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
2. Tồn tại:
Bản đăng ký nội dung học tập của các cá nhân Đảng viên và giáo viên, nhân viên còn chung chung, thiếu tính cụ thể.
Nguyên nhân hạn chế: Đảng viên chưa nắm rõ cách viết bản đăng ký làm theo và đánh giá kế hoạch học tập.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022 VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HCM:
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa bộ chính trị (khóa XII) tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền và đoàn thể.
Đẩy mạnh công tác phê và tự phê theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
Tiếp tục tuyên truỳên nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ giáo viên và nhân viên về nội dung cuộc vận động. Thực hiện nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của đảng và nhà nước.
Thực hiện tốt việc cam kết theo chủ đề  năm 2022, thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép, tích hợp nội dung học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để GD cho học sinh.
Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. Phê bình, uốn nắn kịp thời các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm, chưa mạnh dạn đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của Chi bộ trường mầm non. Thông qua việc học tập và nghiên cứu, yêu cầu Đảng viên làm bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, bài thu hoạch chuyên đề năm 2021, bài thu hoạch Chỉ thị 05 năm 2021, bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021./.
 
Nơi nhận:
- Đảng uỷ xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Chi bộ toàn thể CB,GV,NV Nhà trường (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
                   Nhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây