Biểu mẫu đăng ký danh hiệu LĐTT cấp cơ sở năm học 2021-2022

Thứ năm - 28/10/2021 23:33
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI            
    TRƯỜNG MN MỸ HƯNG            
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN  
          Năm học 2021 - 2022    
STT Họ và Tên Ngày, tháng, năm
sinh
Nam
nữ
Chức vụ Đơn vị Trình độ
chuyên môn
Bộ môn
giảng dạy
Đăng kí danh hiệu  
Lao động
tiên
tiến
Tên đề tài  
1 Nhữ Thị Thủy 1971 Nữ Hiệu trưởng MN Mỹ Hưng Đại học Quản lý x Một số biện pháp chỉ đạo GV khối MG tiếp cận và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào các HĐGD trẻ.  
2 Đào Thị Thúy 1979 Nữ P. HT MN Mỹ Hưng Đại học Quản lý x Biện pháp bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Mỹ Hưng theo yêu cầu đổi mới giáo dục.   
3 Nguyễn Thị Mai 1982 Nữ P. HT MN Mỹ Hưng Đại học Quản lý x Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non.  
4 Phạm Thị Hương 1980 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học Giáo dục  x Một số BP nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn cho GV trường mầm non Mỹ Hưng   
5 Lê Thị Tâm 1991 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt động góc.  
6 Nguyễn Thị Thanh 1994 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hứng thú với hoạt động Tạo hình.  
7 Hoàng Thị Thi 1985 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực, chủ động, sáng tạo trong các dự án Steam.  
8 Nguyễn Thị Phương 1987 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng.  
9 Đào Thị Hường 1985 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Cao đẳng GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động Âm nhạc.  
10 Ngô Thị Nga 1985 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi có ý thức bảo vệ đồ dùng, đồ chơi của trường, lớp.  
11 Nguyễn Thị Thúy 1981 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động làm quen với Toán.  
12 Phạm Thị Duyên 1987 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Âm nhạc.  
13 Nguyễn Thị Thơm 1990 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi tham gia vào hoạt động Âm nhạc  
14 Kiều Thị Hằng 1982 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tự làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên phế liệu  
15 Nguyễn Bích Huệ 1993 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Trung cấp GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6t tích cực tham gia hoạt động âm nhạc.  
16 Nguyễn Thị Hường 1973 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt  hoạt động làm quen Văn học.  
17 Nguyễn Thị Tố Hương 1972 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi lớp C1 hứng thú  hoạt động tạo hình   
18 Tạ Thị Thanh Dung 1994 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Trung cấp GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tích cực tham gia hoạt động Âm nhạc.  
19 Tạ Thị Dương 1990 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt động Tạo hình  
20 Nguyễn Thị Thạch Anh 1993 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Cao đẳng GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể truyện.  
21 Nguyễn Thị Hằng 1988 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Cao đẳng GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 4- 5 tuôi hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc.  
22 Hoàng Thị Hòa 1994 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen văn học  
23 Đào Thị Trang 1990 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham gia hoạt dộng Âm nhạc.  
24 Lê Thị Tuyết 1980 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động kể truyện.  
25 Nguyễn Thị Anh 1991 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Trung cấp GDMG x Một số biện pháp ứng dụng phương pháp STEAM trong hoạt động tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi lớp C3 trường MN Mỹ Hưng  
26 Phạm Thị Như Ngọc 1990 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 5 -6 tuổi hứng thú  nghe kể chuyện.  
27 Hoàng Thị Thúy 1990 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp tạo môi trường học tập cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi trong trường mầm non  
28 Lê Thị Thúy Bình 1973 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp phát giúp trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi hứng thú tham gia hoạt động Tạo hình.  
29 Nguyễn Thị Đức 1993 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba.  
30 Nguyễn Thị Hoa 1991 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Trung cấp GDMG x Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú chơi  các trò chơi dân gian.  
31 Trịnh Thị Thu Hương 1981 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Cao đẳng GD Nhà trẻ x Một số kinh nghiệm dạy trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi đọc thơ diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen văn học.   
32 Nguyễn Thị Thu Hồng 1968 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GD Nhà trẻ x Một số biện pháp giúp trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi học tốt hoạt động Tạo Hình  
33 Lê Thị Mai Hương 1980 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GD Nhà trẻ x Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng.  
34 Lê Thị Bình 1983 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GD Nhà trẻ x Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện.  
35 Nguyễn Thị Tuân 1967 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Trung cấp GD Nhà trẻ x Một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động Âm nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi lớp Nhà trẻ D2.  
36 Lê Thị Thanh Yên 1986 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GD Nhà trẻ x Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động nhận biết.  
37 Lưu Thị Hương 1980 Nữ Giáo viên MN Mỹ Hưng Đại học GD Nhà trẻ x Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng thông qua hoạt động Kể truyện  
38 Nguyễn Thị Thơm 1974 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Trung cấp CSND x Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non Mỹ Hưng.  
39 Lê Thị Quỳnh 1978 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Cao đẳng CSND x Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mẫu giáo trường mầm non Mỹ Hưng.  
40 Tạ Minh Nguyệt 1983 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Trung cấp CSND x Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non Mỹ Hưng  
41 Nguyễn Thị Liêm 1975 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Trung cấp CSND x Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm trong trường mầm non Mỹ Hưng  
42 Nguyễn Thị Tâm 1988 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Cao đẳng CSND x Một số biện pháp lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ trong trường Mầm non  Mỹ Hưng  
43 Nguyễn Thị Giang 1984 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Trung cấp CSND x Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ  trong trường Mầm non Mỹ Hưng  
44 Nguyễn Thị Thủy 1973 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Trung cấp CSND x Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mẫu giáo trường mầm non Mỹ Hưng  
45 Nguyễn Thị Hường 1989 Nữ NVND MN Mỹ Hưng Cao đẳng CSND x Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non Mỹ Hưng.  
46 Đào Thị Hằng 1987 Nữ NVKT MN Mỹ Hưng Cao đẳng Khác x Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiền lương và các khoản phải nộp theo lương trong trường MN Mỹ Hưng.  
47 Lê Thị Giang 1989 Nữ NVYT MN Mỹ Hưng Đại học Khác x Xây dựng môi trường phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non  
48 Nguyễn Thị Việt 1982 Nữ NVPV MN Mỹ Hưng Đại học Khác x Một số biện pháp quản lý trang thiết bị đồ dùng tại phòng thiết bị đồ dùng của nhà trường  
                          Mỹ Hưng , ngày 26 tháng 10 năm 2021
  Người lập biểu     Hiệu trưởng
                     
                     
                     
  Nguyễn Thị Mai       Nhữ Thị Thủy

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây