B.cáo KQ thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023

Thứ hai - 21/11/2022 22:28
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON
Số: 08-BC/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2022
phương hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2023

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ trong năm 2022. Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Chi bộ năm 2022 và đề ra phương hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2023 với các nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
Chi bộ trường mầm non thực hiện dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã Mỹ Hưng. Thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Thanh Oai. Chi bộ thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ độ tuổi mầm non trên địa bàn xã Mỹ Hưng
- Tổng số Đảng viên là: 27 đồng chí.
Trong đó: + Đảng viên chính thức là: 25
                 + Đảng viên dự bị là: 02
- Trình độ chuyên môn: 19 Đại học; Cao đẳng: 04; Trung cấp: 04.
- Về trình độ chính trị: Trung cấp: 05; Sơ cấp 05.
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã Mỹ Hưng.
- Tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất cùng thực hiện nhiệm vụ chung.
- Đa số Đảng viên trong Chi bộ đều có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
- Thời gian dành cho sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, do đặc thù của nhà trường học sinh còn nhỏ, các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đa số đều phải tổ chức tranh thủ, tinh thần phê và tự phê của một số Đảng viên trong Chi bộ đôi khi còn chưa cao.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên:
Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của BCHTW Đảng quy định về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân tại nơi cư trú.
100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.
Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” với chủ đề “Nhà giáo Mỹ Hưng Tâm huyết - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Đa số cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nội quy, Quy chế dân chủ trong Đảng, trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 quy định những điều Đảng viên không được làm.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:
Chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo nhà trường xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB,GV,NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.
Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm học 2021 - 2022:
+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 432 cháu trong độ tuổi ra lớp.
Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ 80/123 cháu đạt tỷ lệ 65 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh.
                 - Trẻ Mẫu giáo 352/370 cháu đạt tỷ lệ 95,1 % trẻ trong độ tuổi.
                  - Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu tư đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và hiện đại. Mặc dù diễn biến của dịch Covid-19 đầu năm 2022 diễn ra phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài, nhưng BGH nhà trường vẫn chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình. Khi dịch Covid được khống chế, trẻ được quay trở lại trường học trực tiếp, các đồng chí trong BCU, Ban giám hiệu có sự thống nhất chỉ đạo đội ngũ nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường. Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.
+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy nhà trường luôn tạo điều kiện cho đội ngũ GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 34 đồng chí giáo viên.
Trong đó có: 29 đ/c có trình độ ĐH-CĐ đạt tỷ lệ 85,3%; 05 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14,7% (Trong đó có 03 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa). Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học 2021 - 2022 toàn trường đã đạt được những thành tích sau:
+ Trong năm đã BD và kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c, đã cử 02 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng.
+ Nhà trường xếp thứ 1/26 trường MN trong huyện, đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua” về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022.
+ Nhà trường xếp thứ 1/26 trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”(Tăng 02 bậc so với năm học 2020 - 2021). Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non và được tặng giấy khen về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.
+ 02 cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen (Đ/c Nhữ Thị Thủy, Nguyễn Thị Anh).
+ 01 đồng chí được UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen “Nhà giáo Thanh Oai đổi mới sáng tạo trong dạy và học” (đ/c Nguyễn Thị Thuý).
+ 01 đồng chí được UBND huyện tặng giấy khen “Nhà giáo Thanh Oai tâm huyết sáng tạo” (đ/c Hoàng Thị Thi).
+ 01 đ/c GV đạt giải nhất, 01 đ/c đạt giải nhì cấp Huyện “Hội thi GV dạy giỏi”
+ 05 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”    
+ 10 đ/c có SKKN đạt loại A cấp trường, 03 đ/c đạt loại A cấp Huyện và 4 đ/c đạt loại B cấp huyện, 02 đ/c được công nhận cấp TP.
+ 42 đ/c đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”
- Năm học 2021 - 2022 BGH nhà trường đã chỉ đạo 100% GV các lớp thực hiện ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam, để ứng dụng trong các hoạt động GD của trẻ đạt KQ cao. Năm học 2022 - 2023, Nhà trường đã chỉ đạo 100% GV toàn trường nâng cao việc thực hiện ứng dụng PPGD tiên tiến Steam cho trẻ các độ tuổi trong toàn trường. Nhà trường được công nhận đạt phổ cập trẻ 5 tuổi và công nhận danh hiệu “Trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích”.
- Trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường đã chỉ đạo đến 100% giáo viên trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, theo hình thức dạy Online và duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa giáo viên với phụ huynh và học sinh để hướng dẫn về cách nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà, thông qua mạng intenet bằng các nhóm Zalo, Feceebook của trường và của các lớp, theo lịch hàng tuần, hàng tháng, dựa theo kế hoạch chỉ đạo của BGH nhà trường, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động GD phù hợp cho trẻ em vui chơi và học tập tại nhà, thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, các bài giảng Video hoạt động (đã được nhà trường kiểm duyệt), để cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục.
- 100% GV các lớp đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ theo hình thức tổ chức hoạt động GD trực tuyến tại phòng Zoom của các lớp: 1 lần/tuần vào các buổi tối ngày thứ 7 (hoặc chủ nhật) đối với trẻ các độ tuổi Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi; 2 lần/tuần vào các buổi tối các ngày thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp, thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp khoảng từ 30-40 phút/lần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện việc tương tác với trẻ, để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo. 
- Ban giám hiệu đã chỉ đạo CB,GV,NV trong nhà trường tiếp tục h­ưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"  và thực hiện tốt Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc”, đã có nhiều những tấm g­ương tiêu biểu trong nhà tr­ường: Như đ/c Nhữ Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Anh, Hoàng Thị Thi, Nguyễn Thị Thuý,... Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chuẩn HT,PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để CBQL và giáo viên nhận thức đ­ược năng lực chuyên môn của mình và tự trau dồi năng lực chuyên môn của bản thân. Không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn và những điều giáo viên không được làm. Trong các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng nhà tr­ường và sinh hoạt chuyên môn, th­ường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CB,GV,NV thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên đề ra.
- Kết quả thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"  “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc” đã được tất cả CB - GV - NV đã tích cực tham gia tạo môi trường học tập thiên thiên, sạch sẽ cho trẻ.
- Đã tuyên truyền và thực hiện tốt công tác XH hoá, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền với phụ huynh, cán bộ lãnh đạo địa phư­ơng… trong công tác CS&GD trẻ mầm non được phụ huynh tin t­ưởng, nhiệt tình ủng hộ và cùng phối hợp tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hàng tuần, hàng tháng đã ủng hộ được rất nhiều nguyên liệu, phế liệu để cho các con được hoạt động để XD cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu tại các khu trong toàn trường.
3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ các quy định, Quy chế làm việc:
Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế HĐ của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW  ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ" trong tình hình mới. Sau mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ, Ban chi uỷ đều thực hiện việc tự chấm điểm theo phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ tháng hàng tháng của Chi bộ (theo HD số  07-HD/HU ngày 26//01/2022 của BTV Huyện ủy Thanh Oai). Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.
Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao
Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị.
Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.
Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách HCM” năm 2022 trong Đảng viên và quần chúng, thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề “Nhà giáo Mỹ Hưng tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo”.
100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường luôn coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.
Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.
5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:
Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.
Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2022, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm... trong năm đã kiểm tra 27/27 Đảng viên.
Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua Chi bộ có 5 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có Đảng viên bị xử lý kỷ luật.
III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN:
1. Hạn chế, khuyết điểm:
          - Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, chưa chấp hành tốt các quy định và chính sách của Đảng, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.
- Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.
- Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi, nên việc ứng dụng PPGD tiên tiến và CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa tốt.
2. Nguyên nhân của hạn chế:
Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.
Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò và trách nhiệm của người Đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.
Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp khó khăn về thời gian vì lý do học sinh còn nhỏ.
IV. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:
Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách dân số KHHGD, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn, kỹ năng ứng dụng PPGD tiên tiến trong giảng dạy và sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ. Vì vậy năm 2021 trong Chi bộ và Nhà trường không có Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị.
Chi bộ đã lãnh đạo và thực hiện tốt kế hoạch phát triển Đảng viên mới, các nhiệm vụ cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, vì vậy trong năm học 2021 - 2022, nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 1/26 trường mầm non trong toàn huyện, vượt lên vị trí so với năm học trước 1 bậc, được phong là đơn vị lá cờ đầu của ngành, được UBND thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua”.
V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHI BỘ NĂM 2023:
1. Nhiệm vụ chung:
- Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi bộ tập trung giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đảng viên tham gia học tập quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ của Nhà trường. Coi đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ tiên quyết của Chi bộ. “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với những cuộc vận động của ngành. Thực hiện tốt những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và tạo tiền đề thuận lợi cho những năm sau.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường:
- Hoàn thành tốt Kế hoạch năm học 2022 - 2023; xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch học kỳ I năm học 2023 - 2024 và hoàn thiện các tiêu chí đề nghị cấp trên đánh giá, kiểm định chất lượng nhà trường đạt mức độ 3 và công nhận chuẩn mức độ 2.
- Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cần thiết phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường; Chú trọng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng linh hoạt PPGD tiên tiến Steam và CNTT vào hoạt động giảng dạy cho học sinh và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động vui chơi, hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển thói quen, kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của các Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch công tác CM của nhà trường.
- Khuyến khích giáo viên trong việc học tập để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề. Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ và uy tín của Nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi của nhà trường đủ, đúng nguyên tắc tài chính, không chủ trương thu ngoài qui định từ phía PH học sinh.
- Giữ gìn và củng cố mối quan hệ tốt với địa phương và chính quyền các cấp.
- Phấn đấu các danh hiệu thi đua đối với Chi bộ, Nhà trường và CB,GV,NV.
+ Chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc NV”, phấn đấu 05 Đảng viên HTXSNV;
+ Tập thể trường đạt danh hiệu “Bằng khen của Chính phủ”;
+ Phấn đấu đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2024”;
+ Công đoàn đạt “Công đoàn xuất sắc”;
+ Trường đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;
+ 02 cá nhân đề nghị tặng “Bằng khen của Bộ GD&ĐT”; 01 cá nhân “Đạt CSTĐ cấp Thành phố”
+ 100% cán bộ, GV,NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.
+ Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.
* Chất lượng đội ngũ giáo viên:
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho CB - GV - NV trong trường.
- Tạo điều kiện cho CB - GV - NV đi theo học các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học.
* Về cơ sở vật chất:
- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp để xin mở rộng diện tích đất tại khu Trung Tâm và kinh phí xây dựng thêm 10 phòng học, 02 phòng hức năng, 01 nhà bếp, 01 hội trường và khu cho trẻ làm quen với thiên nhiên, môi trường, khu phát triển vận động, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại khu Trung Tâm. Làm tốt công tác XHHGD để có kinh phí trang trí, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm và khu vận động cho trẻ, nhằm đủ điều kiện và các tiêu chuẩn đề nghị cấp trên công nhận đạt kiểm định chất lượng GD mức độ 3 và danh hiệu“Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2” vào năm học 2023 - 2024.
- Tiếp tục đầu tư kinh phí để mua sắm đầy đủ đồ dùng trang thiết bị theo hướng hiện đại, phục vụ cho việc dạy và học của GV và các cháu theo yêu cầu chương trình GD hiện nay. Đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu: Trung tâm Phượng Mỹ.
* Công tác xây dựng Đảng:
- Phấn đấu 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và HTXSNV.
- Phấn đấu đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
- Kết nạp 2-3 Đảng viên mới, tạo điều kiện cho 3 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng.
2.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Triển khai thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 quy định của Bộ chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, Quy chế nhà trường. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của Đảng viên và quần chúng trong nhà trường, qua đó có giải pháp và biện pháp lãnh đạo phù hợp để phát huy tích cực, ngăn chặn tiêu cực trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những phát sinh chưa chuẩn mực trong mối quan hệ công tác, sinh hoạt của cán bộ, Đảng viên và viên chức Nhà trường nhằm giữ gìn, củng cố sự đoàn kết trong Chi bộ Đảng và trong Nhà trường.
- 100% Đảng viên luôn gương mẫu trong làm việc, trong sinh hoạt; quan hệ với mọi người gần gũi, thân ái; có lối sống giản dị, tiết kiệm và trung thực, nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết, Quy chế, Kế hoạch của Chi bộ Nhà trường.
2. 3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng và Chi bộ:
- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, có kế hoạch cụ thể kịp thời năm, tháng. Sinh hoạt định kỳ của Ban Chi ủy, Chi bộ đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh công tác phê và tự phê trên tinh thần xây dựng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhận ra khuyết điểm để khắc phục sửa chữa. Khắc phục trạng thái cả nể, ngại góp ý.
- Tăng cường công tác quản lý Đảng viên, đảm bảo việc giúp đỡ, nhắc nhở kịp thời, tránh tình trạng Đảng viên vi phạm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Kế hoạch phát triển Đảng viên dài hạn, quan tâm đào tạo nguồn cử đi học các lớp đối tượng Đảng, bồi dưỡng trình độ chính trị cho Đảng viên. Trong năm 2023 phấn đấu bồi dưỡng 2-3 quần chúng ưu tú làm hồ sơ kết nạp Đảng viên mới. Bồi dưỡng cho 03 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng.
- Thực hiện chặt chẽ công tác theo dõi Đảng viên tại nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Trung ương ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.
2.4. Công tác lãnh đạo đoàn thể và công tác Hội:
- Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn trường, Đoàn thanh niên nhà trường hoạt động đúng Điều lệ quy định và phạm vi chức trách của đoàn thể mình. Có chủ trương đúng đắn tạo điều kiện để Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học hoạt động đúng Điều lệ, đúng quy định nhằm tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong công tác CS,ND và GD trẻ và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường. Ủng hộ các phong trào hoạt động hữu ích như các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình neo đơn do Công đoàn tổ chức.
- Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn Nhà trường, Chi đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng quý, hàng năm cho Chi ủy Chi bộ.
2.5. Công tác kiểm tra Đảng và tài chính Đảng:
- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết và Quy chế của Đảng. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đảng bộ xã kịp thời.
- Luôn quan tâm nhắc nhở Đảng viên chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của nhà trường. Thực hiện tốt Qui định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm và Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa ở địa phương. Quan tâm đến việc giải quyết các ý kiến đề xuất của Đảng viên, quần chúng và của phụ huynh học sinh đúng phạm vi, chức trách và nhiệm vụ.
- Thực hiện kiểm tra tư cách Đảng viên đạt từ 80% số Đảng viên trong Chi bộ trở lên, bình quân 1,2 Đảng viên/tháng.
- Thực hiện thu, chi tài chính đúng văn bản quy định và đúng kế hoạch. Đảng viên đóng đảng phí đầy đủ hàng tháng. Nộp đảng phí lên cấp trên đầy đủ theo quy định và đúng thời gian.
3. Các giải pháp:
- Tổ chức các hình thức học tập, BD nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên thông qua các hình thức: Hội thảo, chuyên đề, thao giảng, thăm lớp dự giờ; kiểm tra khảo sát. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đánh giá XL CB,GV,NV và học sinh hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm theo Quy chế.
- Tiếp tục duy trì, củng cố các kết quả mà Chi bộ và Nhà trường đã đạt được về công tác CS,ND,GD trẻ trong những năm vừa qua, từng bước đưa Chi bộ và nhà trường trở thành một trong những đơn vị có chất lượng cao về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của Huyện.
- Xây dựng sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lí, phân công trách nhiệm cho các đồng chí trong Cấp ủy và các đồng chí Đảng viên phụ trách từng bộ phận rõ ràng, cụ thể đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ có ý thức tự giác, chấp hành tốt kỷ luật chuyên môn.
- Luôn luôn quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho những Đảng viên trẻ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và có năng lực trình độ chuyên môn để tạo nguồn cho Chi bộ và nhà trường, xây dựng Cấp uỷ Chi bộ đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, lãnh đạo thực sự là trung tâm đoàn kết.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Nhà giáo Mỹ Hưng tâm huyết, chuyên nghiệp và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", “Xây dựng trường MN hạnh phúc”. Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, phấn đấu mỗi tháng có từ 1-2 bài viết về gương người tốt việc tốt, phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả trong toàn ngành.
- Công tác xây dựng Đảng: Chú trọng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo từng nội dung từng quý trong năm, gắn với việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, CB,GV,NV và quần chúng nhân dân, để tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên, CB,GV,NV. Xây dựng mối đoàn kết giữa Đảng với quần chúng, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.
- Công tác kiểm tra, giám sát Đảng: Triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt Quy định 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện NQ, kế hoạch, nhiệm vụ của ngành đề ra, để có chế độ khen thưởng hợp lí nhằm động viên cán bộ, Đảng viên, GV,NV. Thực hiện tốt Kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nề nếp, dự giờ đột xuất, đánh giá, xếp loại đúng thực chất năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.
- Công tác xây dựng chính quyền: Nhà trường cần đầu tư nghiên cứu các Chỉ thị, NQ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để có kế hoạch chỉ đạo sát sao, không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả quản lí điều hành của Nhà trường. Chỉ đạo nhà trường tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CS,ND và GD trẻ. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý nhằm phát huy vai trò của người quản lý. Thực hiện công khai tài chính, thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời. Phối hợp giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng chặt chẽ hơn.
- Công tác xây dựng công đoàn: Tổ chức học tập, nghiên cứu và thực hiện NQ, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, không ngừng giáo dục nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua yêu nước, phong trào: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá nâng cao năm 2023. Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các đượt phát động ủng hộ do Liên đoàn lao động Huyện và phòng GD phát động, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu Công đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Chi bộ năm 2022 và đề ra phương hướng, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ năm 2023. Vậy rất mong được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về mọi mặt giúp cho Chi bộ và Nhà trường thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã (để b/c);
- Cấp ủy Chi bộ, ĐV (để t/h);
- Lưu VT; trang Website./.
T/M CHI BỘ
Bí thư
 
 
 
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây