Báo cáo đoàn kiểm tra về công tác PCCC ngày 7-11-2022

Thứ bảy - 05/11/2022 17:35
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
     Số:     /BC-PCCC-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
        Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy
Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Công văn số ……./CATO-PCCC&CNCH ngày …./11/2022 của Công an huyện Thanh Oai về việc Kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với trường mầm non Mỹ Hưng năm 2022.
Trường mầm non Mỹ Hưng báo về việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC.
Được sự quan tâm của Thành phố Hà nội, đã đầu tư kinh phí xây dựng cho nhà trường cơ sở vật chất khang trang có đầy đủ trang thiết bị về công tác PCCC đồng bộ, hiện đại.
Mặc dù nhà trường được đầu tư đầy đủ trang thiết bị về công tác PCCC đồng bộ, hiện đại, nhưng do thủ tục hồ sơ một số hạng mục trong gói thầu về công tác PCCC chưa hoàn thiện, nên bên thi công vẫn chưa bàn giao cho nhà trường, do vậy các trang thiết bị về công tác PCCC chưa được đưa vào sử dụng, chưa tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho đội ngũ CB,GV,NV được.
Nhà trường có tổng diện tích: 5.080m2.
Diện tích xây dựng 2.500 m2.
Khối tích:............m3.
Nhà có số tầng cao nhất là: 02 tầng.
Cụ thể như sau:
1. Khu Quảng Minh: Nhà 2 tầng gồm 04 phòng học (Tầng 1: 02 phòng; tầng 2: 02 phòng)
- Tổng diện tích xây dựng: 280 m2, tổng diện tích sàn là 280 m2.
- Tổng số học sinh: 73 trẻ - Tổng số lớp: 03 lớp
- Tổng số giáo viên: 07 đồng chí;
- Khối tích: ....... m3.
2. Khu Trung Tâm:
- Tầng 1 khu nhà lớp học gồm: 06 phòng học - tổng diện tích sàn là 540 m2. Tổng số học sinh: 167 học sinh.
- Tầng 2 khu nhà lớp học gồm: 06 phòng học - tổng diện tích sàn là 540 m2. Tổng số học sinh: 192 học sinh.
- Khu nhà Hiệu bộ (2 tầng) gồm: 10 phòng chức năng, hiệu bộ - Tổng diện tích sàn 480 m2 (01 phòng hội đồng, 01 phòng GD nghệ thuật, 01 phòng GD thể chất, 01 phòng hành chính quản trị, 01 phòng Y tế, 01 phòng vi tính trẻ em, 02 phòng hiệu bộ, 01 phòng thư viện cho trẻ, 01 phòng nhân viên).
- Số cầu thang: 05 Cầu thang
- Khu nhà bếp: Tổng diện tích sàn 140 m2
- Tổng số CB,GV,CNV: 42 đồng chí
- Tổng số học sinh : 359 trẻ.
- Tổng số lớp học: 12 lớp
- Số lớp học nhiều học sinh nhất: 33 Học sinh.
- Bếp ăn:      x        
- Sử dụng gas:      x
- Hệ thống điện: + Có trạm biến áp riêng:    x
- Có thiết bị bảo vệ cho từng khu vực bằng aptomat, cầu dao:   x
-  Bể nước sinh hoạt, kết hợp với nước chữa cháy:   x  ; trữ lượng: 200 m3.
- Giao thông: Xe chữa cháy tiếp cận được các khu vực:   x
- Về tình hình cháy nổ (từ trước đến nay): Trong trường chưa xảy ra vụ cháy nổ nào, lý do nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo về PCCC.
II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC CỦA CỦA TRƯỜNG: 
1. Nhà trường lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC, hồ sơ gồm có:
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC:  Chưa có   
+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC: Chưa có   
+ Quyết định ban hành nội quy PCCC:  x   Số 99/QĐ-PCCC, ngày 09/8/2022.
+ Nội quy về PCCC cơ quan:  x   kèm theo QĐ số 99/QĐ-PCCC, ngày 09/8/2022.
+ Nội quy sử dụng điện:   x    ; kèm theo QĐ số 99/QĐ-PCCC, ngày 09/8/2022.
+ Quyết định kiện toàn đội PCCC cơ sở:    x  ; số 98/QĐ-PCCC, ngày 09/8/2022.
+ Bảng thống kê phương tiện PCCC:    x  ; Ngày 09 tháng 8 năm 2022
+ Sổ theo dõi dụng cụ phương tiện PCCC:    x  ; số……., ngày    tháng   năm 2022
+ Phương án chữa cháy:    x     ; Số 105/KH-PAPCCC, ngày 09/8/2022
+ Phiếu phân loại cơ sở:    x     ; ngày 09 tháng 8 năm 2022.
+ Cam kết đảm bảo an toàn PCCC:    x   ; Số: 101/CK-PCCC  ngày 09/8/2022
2. Trang bị phương tiện chữa cháy:
- Hệ thống báo cháy tự động:       x  ; tình trạng hoạt động: Tốt
- Hệ thống chữa cháy vách tường:     x    ; tình trạng hoạt động: Tốt
- Các bình chữa cháy:  x   ; Chủng loại: Bình bột + bình khí, tình trạng HĐ: Tốt
- Các phương tiện chữa cháy khác: Hệ thống các phương tiện PCCC hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn và hiện đại.
+ Có biên bản kiểm tra, thanh tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC số 15 ngày 16 tháng 8 năm 2022.
3. Công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập, thực tập phương án chữa cháy.
- Tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan Cảnh sát  PCCC thực hiện:   x  ;  ngày      tháng 9 năm 2022
- Công tác lập phương án chữa cháy:     x    ; ngày 09 tháng 8 năm 2022.
- Công tác thực tập phương án chữa cháy:    x  ; ngày 06/5/2022
- Công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở:     x  ; 03 lần/năm.
III. TỒN TẠI THIẾU SÓT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Tồn tại, thiếu sót:
- Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên còn hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC thường xuyên.
- Công tác tuyên truyền, tập huấn về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy của nhà trường còn hạn chế.
- Nhà trường còn có 2 khu:
+ Khu Trung Tâm có đầy đủ các phương tiện PCCC hiện đại, đường giao thông đi lại rộng rãi, thuận tiện.
+ Khu Quảng Minh: Nằm trong khu vực xóm dân cư, địa hình giao thông đi lại chặt chội, khó khăn cho các phương tiện PCCC hiện đại;
- Nguồn tài chính của nhà trường còn hạn chế.
- Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC.
2. Biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC: Mời Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 15 về tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại nhà trường.
- Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường về công tác PCCC trong nhà trường.
- Thường xuyên đưa nội dung thực hiện công tác PCCC lồng ghép vào các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn của GV,NV hàng tháng, hàng kỳ.
- Xây dựng chuyên đề về GD kiến thức bảo vệ bản thân, công tác PCCC cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên lồng ghép, đưa nội dung giáo dục cho trẻ về kiến thức PCCC, kiến thức bảo vệ bản thân khi không may có hỏa hoạn xảy ra trong các hoạt động học tập, vui chơi ở mọi lúc, mọi nơi.
Trên đây là báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy của Trường mầm non Mỹ Hưng, nhà trường rất mong đoàn kiểm tra tạo điều kiện, góp ý nhằm giúp cho CB,GV,NV của trường đảm bảo tốt về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường./.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Phòng CS PC&CC số 15 (để b/c);
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác phòng cháy chữa cháy:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây