QĐ khen thưởng các lớp hội thi chúng cháu vui khỏe năm hoc 2020-2021

Thứ bảy - 25/09/2021 15:00
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BĐD HỘI PHỤ HUYNH
 
 

Số: 03/QĐKT-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V.v khen thưởng cho các lớp đạt thành tích xuất sắc trong hội thi
“Chúng cháu vui khỏe” cấp trường năm học 2020 - 2021

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI PHỤ HUYNH TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
- Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Quy chế hoạt động số 01/QC-BĐDPH Quy chế hoạt động của Ban ĐDPH ngày 05/9/2020 và Kế hoạch hoạt động số 02/KH-BĐDPH  về Kế hoạch hoạt động của BĐ DPH ngày 05/9/2020 năm học 2020 - 2021;
 Căn cứ kế hoạch số 233/KH-MNMH ngày 25/9/2020 của Trường MN Mỹ Hưng về kế hoạch tổ chức hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường năm học 2020 - 2021;
Xét đề nghị của BGH trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2020 - 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Thưởng hiện vật bằng tiền mặt cho 12 lớp mẫu giáo đạt thành tích cao trong hội thi “Chúng cháu vui khỏe” năm học 2020 - 2021. Cụ thể: 03 giải nhất thưởng 500.000 đồng/lớp; 04 giải nhì thưởng 400.000 đồng/lớp; 05 giải ba thưởng 300.000 đồng/lớp (Có tên trong danh sách).
Điều 2. Bộ phận chuyên môn, hành chính, Ban đại diện hội phụ huynh, Ban giám hiệu của trường và các lớp có tên trong danh sách khen thưởng chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: VT./.     
T/M BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Hiệp


DANH SÁCH THƯỞNG CÁC LỚP ĐẠT GIẢI CAO TRONG HỘI THI CHÚNG CHÁU VUI KHỎE CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo QĐ số 03/QĐKT-BĐDPH-MNMH ngày 14/01/2021 của Ban ĐDPH)
 
TT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN KÝ TÊN GHI CHÚ
I Đạt giải nhất:      
1 Lớp A2 500.000 đ    
2 Lớp B2 500.000 đ    
3 Lớp C1 500.000 đ    
II Đạt giải nhì:      
1 Lớp A1 400.000 đ    
2 Lớp B4 400.000 đ    
3 Lớp C3 400.000 đ    
4 Lớp C4 400.000 đ    
III Đạt giải ba      
1 Lớp A3 300.000 đ    
2 Lớp A4 300.000 đ    
3 Lớp B1 300.000 đ    
4 Lớp B3 300.000 đ    
5 Lớp C2 300.000 đ    
  Tổng 4.600.000 đ    
(Bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

                                                                    HỘI TRƯỞNG HỘI PHỤ HUYNH

                                                                                   Nguyễn Tiến Hiệp

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác hội phụ huynh:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây