Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022

Thứ tư - 29/09/2021 16:14
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 171/KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022;
Thực hiện hướng dẫn số 3058/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2021 - 2022 của Sở  GD&ĐT Hà Nội;
Thực hiện Công văn số 3066/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2021 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện QCCM cấp học MN năm học 2021 - 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 527/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp học mầm non Huyện Thanh Oai;
Căn cứ vào tình hình thực tế và những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 của nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I. THUẬN LỢI:
Trường Mầm non Mỹ Hưng luôn nhận được sự quan tâm của UBND huyện Thanh Oai, sự chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dụcĐào tạo, sự quan tâm giúp đỡ của  Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các  ban ngành đoàn thể trong xã, đặc biệt là sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các bậc phụ huynh.
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo về chất lượng; Chế độ chính sách ổn định.
Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được cải tạo nâng cấp.
Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đoàn kết và 100% được chuẩn hóa, số giáo viên đạt trên chuẩn tăng so với năm học trước.
Trường nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc, nên đã tạo đà cho đội ngũ CBQL và GVNV trong nhà trường phấn đấu tốt công tác CSGD trẻ.
II. KHÓ KHĂN:
- Trường còn có 2 điểm trường, điểm trường khu Quảng Minh diện tích đất chật chội, các phòng học diện tích hẹp, các nhà vệ sinh chưa đạt chuẩn, đường điện, nước và trần nhà đang bị xuống cấp, gây ảnh hưởng đến việc vui chơi, học tập của trẻ.
- Một số đồ chơi ngoài trời đã bị xuống cấp, cần phải cải tạo và sửa chữa.
- Khu Trung Tâm có 02 phòng học A3 và C2 bị lún nền nhà sâu, hàng ngày từng mảng vôi cát rơi xuống sàn nhà, không đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên đã gặp khó khăn cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. NHIỆM VỤ CHUNG:
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN sau sửa đổi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong Nhà trường. Tiếp tục phát triển Nhà trường mầm non xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”, đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.
Phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
II.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP:
Chủ đề trọng tâm để thực hiện trong năm học 2020 - 2021 của Nhà trường là Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc.
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:
1.1. Thực hiện kết luận số 01- KL/TW của bộ chính trị về tiêp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các văn bản về phòng, chống dịch, văn bản quy định về ATGT… Đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số: 21/KH-MNMH ngày 11/3/2021 về KH phát triển GDMN Mỹ Hưng giai đoạn 2021-2025 phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường và của địa phương; Kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đảm bảo đời sống cho CB, GV, NV yên tâm công tác.
1.2. Ban giám hiệu tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng và đưa phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào chương trình CS&GD đại trà cho tất cả học sinh các độ tuổi của trường trong năm học.
Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo để mở rộng thêm diện tích đất khoảng 2.000 m2 tại Khu Trung Tâm, duyệt kinh phí cho nhà trường xây dựng thêm 06 phòng học, 01 Hội trường và một số hạng mục khác, để dồn điểm lẻ Khu Quảng Minh về thành một khu tập trung, nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định mức độ 3 và đạt chuẩn mức độ 2 vào năm học 2022 - 2023.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.
1.3. Thực hiện công tác quản lý giáo dục đúng quy định, tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại nhà trường.  Tích cực đổi mới tư duy quản lý quản trị nhà trường. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau tiến bộ.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các CSGD công lập; thực hiện nghiêm túc thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
100% giáo viên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thực hiện đúng quy định pháp luật. Thực hiện cam kết các điều kiện và chất lượng CS&GD trẻ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ đối với các hoạt động của nhà trường.
1.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CSGD trẻ tại các nhóm lớp, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường như: bạo hành trẻ, xâm phạm khẩu phần ăn…
- Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên kiểm tra chuyên đề, đột xuất, kiểm tra sau kiểm tra, việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chuyên môn, kiểm tra công tác CS,ND và giáo dục trẻ tới 100% giáo viên, nhân viên trong trường, nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua, sáng tạo, tâm huyết trong tập thể sư phạm, đánh giá thực chất CBQL, GVNV trong  nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, thực hiện kiểm tra toàn diện 10/34 giáo viên đạt tỷ lệ 29,4%, kiểm tra chuyên đề 1 đến 2 lần/năm/giáo viên, nhân viên và kiểm tra đột xuất hàng tháng về việc thực hiện QCCM 100% GV,NV.
          1.5. Công tác thi đua và viết SKKN:
          * Chỉ tiêu phấn đấu:
          Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:
          - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có 04 Đảng viên HTXSNV;
          - Đạt danh hiệu tập thể“Bằng khen cấp Thành phố”;
          - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2021”;
          - Đạt “Công đoàn vững mạnh”;
          - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;
          - 100% cán bộ, GV,NV trong trường không vi phạm đạo đức nhà giáo.
          - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.
- Nhà trường “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện-hạnh phúc”. 
          - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.
          - Thực hiện điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho nhà trường về: Chuyên đề “Ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục” và chuyên đề GDLLATGT với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
          - Đăng ký nội dung đổi mới về việc thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" để thực hiện trong năm học.
          - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 50/50 đ/c (100%);
          - Cá nhân đạt danh hiệu “Bằng khen cấp Thành phố”: 02 đ/c.
          - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 7/50 đ/c (14%);
- 100% nhóm lớp thực hiện tốt «Xây dựng nhóm lớp mầm non hạnh phúc ».
          - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/48 bản (21 %);
                              Loại B cấp trường: 31 bản (64,6 %);
                              Loại C cấp trường: 7 bản (14,4%);
          - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 07 bản.
          - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 02 bản.
* Biện pháp thực hiện:
- Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng của trường, xây dựng các tiêu chí thi đua xếp loại hàng tháng, học kỳ, cả năm, thi đua theo đợt.
- Nhà trường xây dựng tiêu chí thi đua đồng thời chỉ đạo các tổ, các khối xây dựng các tiêu chí thi đua của tổ, của khối.
- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa BGh với công đoàn tổ chức các phong trào thi đua: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học, thi đua trang trí tạo môi trường xanh - an toàn -  thân thiện phong trào viết gương tốt…
- Phát động CBGVNV tham gia các cuộc vận động, ủng hộ, các phong trào thi đua, kịp thời, khen thưởng cá nhân sáng tạo, có biện pháp đổi mới đạt hiệu quả …..
- Tổ chức bình xét thi đua của GV, NV theo Tổ. Ban giám hiệu và Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn xét duyệt và xếp loại thi đua hàng tháng.
- Căn cứ kết quả thi đua của các cá nhân từng tháng, từng đợt Hội đồng thi đua bình xét, xếp loại CB,GV,NV theo học kỳ, danh hiệu thi đua trong năm học.
 - Khen thưởng cá nhân có thành tích vào 3 đợt/năm (dịp 20/11, kết thúc học kỳ I, tổng kết năm học).
1.6. Chủ động thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, chỉ đạo và hướng dẫn GV, NV thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đảm bảo duy trì kết nối giữa nhà trường với gia đình và trẻ em trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh, đồng thời ổn định ngay khi trẻ được quay trở lại trường học. Ban giám hiệu chủ động xây dựng Kế hoạch và Phương án cụ thể về phòng chống dịch Covid-19 để chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ nghỉ hè, nghỉ dịch ở nhà.
Chỉ đạo nhân viên y tế tổ chức hướng dẫn cho 100% GV, NV nắm vững quy định về công tác phòng chống dịch và biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường theo hướng dẫn của các cấp (Bộ GD&ĐT).
- 100% CB, giáo viên, nhân viên thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin y tế theo quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non chỉ đến trường làm việc và học tập khi có sức khỏe bình thường. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang- Khử khuẩn- khoảng cách- Không tụ tập đông  người- Khai báo y tế”, thực hiện vệ sinh trường lớp, đồ dùng đồ chơi hàng ngày, hàng tuần theo qui định.
- Ban giám hiệu xây dựng phương án, kịch bản tổ chức và chỉ đạo giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 2022 trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà phù hợp với từng độ tuổi. Có hình thức hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp. Chủ động hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp.
- Giáo viên chủ động XD các bài tuyên tuyền, các Video-Clip có nội dung về chăm sóc sức khoẻ, GD dinh dưỡng, GD kỹ năng sống và hình thành các thói quen trong học tập, giữ gìn sức khoẻ bản thân…phù hợp với từng độ tuổi, để hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.
2. Đầu tư nguồn lực chuẩn hóa, hiện đại hóa mạng lưới trường, lớp. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:
2.1. Quy mô phát triển mạng lưới:
- Tổng số nhóm lớp: 15 (Nhà trẻ: 03 nhóm; mẫu giáo: 12 lớp
- Tổng số trẻ: 432 cháu (Trẻ NT: 78; trẻ mẫu giáo: 354)
- Nhà trẻ: 03 nhóm; số trẻ: 78 cháu; bình quân 26 cháu/lớp(đạt 63,4% độ tuổi TS)
- Trẻ 3 tuổi: 4 lớp; số trẻ: 98 cháu; bình quân 25 cháu/lớp (đạt 90% độ tuổi TS)
- Trẻ 4 tuổi: 4 lớp; số trẻ: 127 cháu; bình quân 32 cháu/lớp(đạt 99,2% độ tuổi TS)
- Trẻ 5 tuổi: 4 lớp; số trẻ: 129; bình quân 33 cháu/lớp (đạt tỷ lệ 100%).
2.2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Trường có tổng số điểm trường là: 02 với diện tích đất là 5.380 m2, 15 phòng học và 02 phòng chức năng, 01 nhà bếp, 01 phòng ăn.
- XD kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, cụ thể như sau:
          + Tiếp tục tham mưu với UBND xã mở rộng diện tích đất tại khu Trung tâm.
          + Tham mưu với UBND xã đề nghị UBND huyện cấp kinh phí xây dựng thêm 06 phòng học khu, 01 phòng Hội trường và một số hạng mục khác tại khu Trung Tâm.
          + Khắc phục sửa chữa 02 phòng học lớp A3 và C2 tại khu Trung Tâm do bị lún nền nhà, làm giàn hoa phía trước khu lớp học và khu hiệu bộ. 
          + Làm bổ sung biểu bảng các phòng, nhà bếp, kẻ vẽ, trang trí xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm cho cho các cháu khu Trung Tâm và khu Quảng Minh.
          + Tập trung đầu tư kinh phí mua sắm bổ sung đồ dùng xây dựng phòng tạo hình, bổ sung trang thiết bị đồ dùng cho tất cả các lớp để thực hiện ứng dụng đại trà về PPGD tiên tiến Steam cho trẻ toàn trường. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức ăn bán trú và vui chơi, học tập của trẻ toàn trường.
          + Bảo dưỡng sửa chữa toàn bộ hệ thống điều hòa, máy in, máy tính, camera trong toàn trường.
          + Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, nước, nhà vệ sinh cho các lớp.
          + 100% GV,NV thực hiện tốt công tác quản lý CSVC và tài sản của nhà trường.
- Thành lập Ban mua sắm, Ban kiểm kê, Ban thanh lý tài sản theo quy định; cuối năm học Ban kiểm kê tiến hành kiểm kê đồ dùng trang thiết bị, đồng thời kiểm tra việc bảo quản và sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị tại các nhóm lớp.
2.3. Công tác thu- chi:
          Thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực GD&ĐT; Công văn số 114/TCKH ngày 27/9/2021 của Phòng Tài chính Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác thu chi năm học 2021 - 2022;
          - Kế hoạch thu các khoản học phí và ngoài học phí như sau:
          + Tiền học phí: Trẻ 5T thu 75.000đ; Trẻ Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi thu 95.000đ/tháng.
          + Tiền học phẩm: Thu 150.000đ/trẻ/năm;
          + Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú: 150.000đ/trẻ/năm;
          + Tiền chăm sóc bán trú: 150.000đ/trẻ/tháng;
          + Tiền nước: 12.000đ/trẻ/tháng;
          + Tiền ăn của trẻ: 20.000đ/ngày/trẻ (kể cả tiền chất đốt).
          - Thực hiện công khai minh bạch các khoản thu - chi, thu đủ chi theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội. Thực hiện việc niêm iết công khai các khoản thu-chi trong năm học vào hai thời điểm cuối học kỳ I và cuối năm học.
- Thực hiện công tác thu thực hiện đảm bảo đúng quy trình, Ban giám hiệu thống nhất, xây dựng dự toán, thông qua Chi bộ, Hội đồng liên tịch, Hội nghị cơ quan, Hội nghị Ban đại diện phụ huynh học sinh và Hội nghị họp phụ huynh đại trà các lớp.
- Công khai minh bạch các khoản thu-chi trong nhà trường tới 100% CB,GV,NV và phụ huynh, bằng các hình thức như: Báo cáo trực tiếp qua các Hội nghị, niêm yết công khai tại bảng tin, phòng Kế toán….
- Giáo viên có trách nhiệm đôn đốc cha mẹ học sinh đóng góp đảm bảo thời gian, đúng quy định.
- Các khoản thu thỏa thuận được quyết toán ngay sau khi việc mua sắm kết thúc (riêng tiền nước quyết toán cuối năm).
- Quỹ CMHS vận động theo tinh thần tự nguyện và ban thường trực XD kế hoạch chi trên kết quả quỹ vận động được.
2.4. Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập trẻ 4 tuổi:
- Tiếp thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tham mưu lãnh đạo các cấp đảm bảo định mức giáo viên, chuẩn bị cho thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi.
- Phân công giáo viên dạy các lớp 5 tuổi có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng. Đồng thời ưu tiên cho 04 lớp 5 tuổi có đủ trang thiết bị dạy học theo quy định.
- Thực hiện miễn giảm học phí và các khoản quy định khác cho các cháu 5 tuổi thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
- Giáo viên phối kết hợp các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác điều tra phổ cập đến từng thôn đội.
- Giáo viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh cho trẻ đi học đều, đúng giờ đảm bảo chế độ sinh hoạt trong ngày và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần 5 tuổi đạt từ  95% trở lên. Cho trẻ 4 đến 5 tuổi tiếp cận phương pháp Gd tiên tiến.
3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non:
3.1. Về đội ngũ CB - GV - NV:
          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 50 đ/c. Trong đó:
          - Tổng số Đảng viên: 25 đồng chí.
          - Cán bộ quản lý: 3 đồng chí
          + Trình độ đại học: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%; Trình độ TCLLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
          + Chứng chỉ QLNN: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%; Chứng chỉ QLGD: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
          + Chứng chỉ tin học cơ bản: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%; Chứng chỉ tiếng anh A2: 03 đ/c.
          - Giáo viên: 34 đồng chí
          + GV nhà trẻ: 9 đ/c; GVMG: 25 đ/c.
          + Trình độ CM: ĐH,CĐ: 29/34 đ/c tỷ lệ 85,3%;
                                  TC: 5/34 đ/c đạt tỷ lệ 14,7% (Có 03 đ/c đang học ĐH hệ từ xa).
          + Trình độ TCLLCT: 02 đ/c, Sơ cấp: 03 đ/c; 01 đ/c đang theo học lớp TCLLCT.
          + Chứng chỉ tin học cơ bản: 28/34 tỷ lệ 82,4%; Tiếng anh: 23/34 tỷ lệ 67,6%;
  - Phân công giáo viên trên lớp:
            + Khối Nhà trẻ: 3 nhóm -> 09 GV (Bình quân 3 GV/nhóm)            
+ Khối Mẫu giáo 3 tuổi: 4 lớp -> 08 GV (Bình quân 2 GV/lớp)
+ Khối Mẫu giáo 4 tuổi: 4lớp -> 08 GV (Bình quân 2 GV/lớp)                  
  + Mẫu giáo 5 tuổi: 4 lớp -> 09 GV (Bình quân 2.6 GV/lớp)
          - Để đảm bảo công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, nhà trường XD kế hoạch và thực hiện đánh giá theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định về đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN làm cơ sở đánh giá GV theo định kỳ vào cuối năm học.
          + 100% GV thực hiện đúng quy trình tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN cuối tháng 4/2022, thực hiện các bước đánh giá của Tổ chuyên môn và Hiệu trưởng vào đầu tháng 5/2022, phấn đấu cuối năm đạt KQXL như sau:
          Tổng số GV được đánh giá: 34/34 đ/c (đạt tỷ lệ 100%)
                   - Đạt loại xuất sắc: 7 đ/c đạt tỷ lệ 20,6 %;
                   - Đạt loại khá: 26 đ/c đạt tỷ lệ 61,8 %;
                   - Đạt loại trung bình: 6 đ/c đạt tỷ lệ 17,6 %.
                   - Phấn đấu không có GV nào XL không đạt yêu cầu.
          Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và đánh giá CB,CC,VC hàng tháng và cuối năm học.
+ Phấn đấu đạt KQ xếp loại chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn PHT: 01 đ/c xếp loại xuất sắc, 02 đ/c xếp loại khá.
3.1. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non. (Nhà trường còn 05 giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo theo quy định mới, tuy nhiên đã có 03 giáo viên đang học lớp ĐH đào tạo từ xa, 02 giáo viên cao tuổi sắp về hưu, dự kiến nhà trường sẽ phấn đấu đạt trình độ đào tạo trên chuẩn vào đầu năm 2023).
3.2. Tranh thủ thời gian nghỉ giãn cách XH để phòng dịch Covid-19, nhà trường XD kế hoạch chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV,NV, với những nội dung thật cần thiết, thiết thực.
- Các Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn giáo viên chủ động xây dựng các nội dung giáo dục, duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà. Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, yêu cầu giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ GD trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ có tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp một... Hình tổ chức giáo viên có thể linh hoạt áp dụng bằng hình thức phối hợp GD online với phụ huynh hoặc thông qua hình thức tổ chức trực tuyến tại phòng Zoom phù hợp với từng độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của từng lớp đảm bảo hiệu quả.
- Khuyến khích CBQL, giáo viên tự học, cập nhật tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (địa chỉ https://moet.gov.vn Chuyên mục GDĐT - Nhà giáo và CBQL giáo dục). 
- Ban giám hiệu xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, GV về các chuyên đề: “Ứng dụng phương pháp STEAM”; “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”;  “Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và VSATTP phòng chống dịch COVID-19”; “Tập huấn Chương trình Tôi yêu Việt Nam”. Tổ chức cho đội ngũ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi được đi tập huấn thực hiện Tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi trong các cơ sở GDMN do Sở giáo dục và Phòng GD tổ chức.
- 100% CB,GV,NV được bồi dưỡng kỹ năng trong ứng xử, giao tiếp, kỹ năng sử dụng CNTT và nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của nhà trường.
- 100% giáo viên trong trường được bồi dưỡng kỹ năng ca hát, cách tiếp cận ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM; cách lồng ghép nội dung GDATGT vào trong các hoạt động của trẻ hàng ngày; 50% giáo viên được BD kỹ năng sử dụng đàn ooc gan.
- Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới 100% CBQL,GV,NV, chú trọng phong cách, đồng phục làm việc, biển tên theo vị trí việc làm. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn đi đầu trong đổi mới, phát triển. Bồi dưỡng CBQL, GV đặc biệt là công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
3.3. Ban giám hiệu Nhà  trường phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng chế độ chính sách chăm lo cho các Công đoàn viên, động viên, chia sẻ, giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo…, với tinh thần tương thân tương ái, thực hiện thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.
- 100% CBGVNV thực hiện tốt việc “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”
- 100% CB,GV, NV không vi phạm đạo đức nhà giáo
- 100% nhân viên, giáo viên các nhóm lớp thực hiện XD môi trường sư phạm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, duy trì lịch tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ 6 hàng tuần.
3.4. Chỉ đạo CB, GV, NV tiếp tục thực hiện một số yêu cầu chung đối với đội ngũ: Về trang phục, đồng phục, biển tên theo vị trí việc làm, phong cách giao tiếp, ứng xử văn hóa, hành vi của CB-GV-NV thân thiện, mẫu mực, là tấm gương sáng để trẻ noi theo, 100% CB, GV, NV thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của nhà trường và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Thành Phố.
100% CB,GV,NV trong trường tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp học phát động.
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2021 “Ý chí, tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước”.
Quyết tâm XD đội ngũ GVMN Mỹ Hưng "Đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"; “Nhân ái, năng động, sáng tạo, ứng xử văn hóa” trong nhà trường.
4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng HĐ chăm sóc, giáo dục trẻ:
4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần:
Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của  Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở GD và Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN; Công văn chỉ đạo của Phòng GDĐT Thanh Oai về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 - 2022. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn và phấn đấu trong năm học không để xảy ra tai nạn, thương tích cho trẻ. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 cuả Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong nhà trường không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng và được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.
          - 100% GV nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế CS trẻ, được tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT trong nhà trường. Thường xuyên khảo sát các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ để có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.
          - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc việc đăng ký phụ huynh đón và trả trẻ ngay từ đầu năm học, không để người lạ mặt đi vào khu vực của nhà trường.
-  Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, bạo hành trẻ, thực hiện nghiêm việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong  nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát phát hiện các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ để kịp thời khắc phục.
- 100% GV các lớp kiểm tra hàng ngày nơi thường xuyên gây nguy hiểm cho trẻ (ti vi loa đài, hệ thống dây điện ổ cắm, nhà vệ sinh, các chất tẩy rửa …)
- 100% CB,GV,NV trước khi ra về cần kiểm tra lại phòng kho, nhà vệ sinh, hệ thống các vòi nước,…tắt các thiết bị điện đảm bảo an toàn.
- Phân công đồng chí Phó Hiệu phó phụ trách CSVC phối hợp với trưởng các khu và nhân viên y tế kiểm tra các thiết bị đồ chơi ngoài trời 1 lần/tháng.
- 2/2 điểm trường được kiểm tra thường xuyên dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, bình PCCC; các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng… Bổ sung các bình bột PCCC cho cả 2 khu khi các bình PCCC hết hạn sử dụng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức PCCC cho đội ngũ CB, GV, NV.
- 100% giáo viên đảm bảo giờ đón và trả trẻ, nhận, trả trẻ trực tiếp với phụ huynh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi ở trường.
- 100% CBQL, giáo viên, nhân viên được tập huấn công tác PCCC, nắm được các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ. Được bồi dưỡng kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.
- 100% các nhóm lớp được nhân viên y tế kiểm tra về an toàn ít nhất 1 lần/tháng.
- 100% giáo viên nhóm lớp thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,…không để các vật sắc nhọn trong nhóm lớp.
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc lịch phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt một ngày, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
- Giáo viên nghiêm túc thực hiện sổ nhật ký nhóm lớp, ghi đầy đủ các thông tin trao đổi, nếu phụ huynh gửi thuốc giáo viên phải ghi tên thuốc, giờ uống và liều lượng uống, sau đó phụ huynh phải ký, bàn giao giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với cha mẹ trẻ. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ.
- Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, triển khai công tác y tế trường học. Duy trì việc đo thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh trong giờ đón, trả trẻ hàng ngày để phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo nhân viên y tế có trách nhiệm bồi dưỡng cho đội ngũ GV các kỹ năng sơ cứu ban đầu cho trẻ. Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc của nhà trường để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng và bổ sung đầy đủ dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định. Các lớp nghiêm túc duy trì  việc sử dụng sổ nhật ký đón và trả trẻ hàng ngày theo quy định.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác y tế học đường, Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh.
4.2. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
- Thực hiện nghiêm túc công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trường phòng chống dịch covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.
- Đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
- Thành lập Ban giám sát VSATTP, quy trình tổ chức bữa ăn và chất lượng bữa ăn cho trẻ (BGH, BTTND và đại diện cha mẹ trẻ).
- Đảm bảo ký kết hợp đồng chặt với các nhà cung ứng thực phẩm có đầy đủ điều kiện về tư cách pháp nhân, nhằm đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh ATTP trong nhà trường. Cụ thể nhà trường thực hiện ký kết với các nhà cung ứng sau:
+ Công ty TNHH Hoàng Long.
+ Công ty TNHH Thế Công.
+ Nhà cung ứng các loại thuỷ hải sản Nguyễn Thị Yên.
+ HTX Tam Hưng.
+ Công ty TNHH sữa Nutifood.
- 100% nhân viên nhà bếp được đi tập huấn về công tác vệ sinh ATTP, được xác nhận bồi dưỡng quy định về ATTP trong bếp ăn tập thể ít nhất là 01 lần/năm. CB,GV,NV toàn trường được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình chế biến thức ăn theo quy trình 1 chiều từ khâu giao nhận, kiểm tra, sơ chế, chế biến, chia thức ăn và vận chuyển thức ăn về khu lẻ cho trẻ.
- 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền về cách chăm sóc và nuôi con theo khoa học để tuyên truyền với phụ huynh.
- Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/2 lần (khoảng đầu tháng 10 và cuối tháng 3), được tiêm chủng đầy đủ các loại vácxin; được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng, đư­ợc cân, đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm theo quý. Phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ sức khỏe của trẻ như sau:
 

Độ tuổi

Tổng số trẻ
Cân nặng Chiều cao
Kênh bình thường Kênh SDD Kênh bình thường Kênh SDD
Nhà trẻ 78 77 = 98,7% 1 = 1,3% 76 = 97,4% 2 = 2,6%
Mẫu giáo 354 346 = 97,8 %  8 = 2,2% 343 = 96,7% 11 = 3,3%
Tổng 432 423 = 97,9 % 9 = 2,1 % 419 = 97% 13 = 3%
 - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, đảm bảo VSMT phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, giữ gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thuận tiện cho trẻ sử dụng, tạo góc cây xanh ở các lớp, duy trì vườn cây của bé.
- Chỉ đạo tổ nuôi nghiêm túc lưu nghiệm mẫu thức ăn 24/24 giờ. Lưu nghiệm sữa bột theo công thức, lưu riêng riêng sữa và nước dùng để pha sữa.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nuôi dưỡng, sử dụng có hiệu quả phần mềm “Quản lý công tác bán trú”.
- Tiếp tục thực hiện mô hình vườn rau sạch, mô hình phòng chống suy dinh dưỡng tại khu Cao mật.
- Duy trì tỷ lệ ăn bán trú tại tr­ường là: 432 trẻ đạt tỷ lệ 100%.
- Mức tiền ăn 20.000 đồng/trẻ/ngày.
- Tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, khẩu phần ăn cân đối các chất dinh dưỡng theo quy định của Chương trình GDMN.
+ Khẩu phần đạt nhu cầu về năng lượng theo độ tuổi:


 
Nhóm tuổi Tỷ lệ năng lượng Nhu cầu năng lượng /ngày/trẻ
24 - 36 tháng  60 - 70% 600 Kcal - 651 Kcal
3 - 6 tuổi 50 - 55% 615 Kcal - 726 Kcal
+ Khẩu phần cân đối giữa các chất:
 
Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng khẩu phần Trẻ nhà trẻ Trẻ mẫu giáo
- Chất đạm (Protein) 13% - 20% 13% - 20%
- Chất béo (Lipid) 30% - 40% 25% - 35%
- Chất bột (Glucid) 47% - 50% 52% - 60%
+ Tỉ lệ giữa đạm động vật/đạm tổng số: đạt 60%
+ Tỉ lệ chất béo động vật và chất béo thực vật: 70% và 30%.
+ Đảm bảo các vitamin và chất khoáng như: C, A, B, sắt, kẽm, iod…
- Xây dựng thực đơn theo mùa, tuần chẵn, tuần lẻ; Thực hiện bữa chính ăn theo tiêu chuẩn đảm bảo có trên 10 loại thực phẩm và có từ 3 đến 5 loại rau, củ. Thực đơn bữa chính của trẻ mẫu giáo gồm: Cơm, món xào, món mặn, canh và tráng miệng. Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ, ăn tăng thủy hải sản và rau xanh.
- Đảm bảo bữa ăn cho trẻ đúng quy định: Mẫu giáo ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ; Nhà trẻ ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Thời gian tổ chức giờ ăn cho trẻ: Thời gian giữa các bữa ăn không quá gần nhau, cách nhau từ 2 - 3 giờ; thời gian cho trẻ ăn không quá 30 phút. Đặc biệt là bữa ăn chính chiều của trẻ nhà trẻ đúng theo quy định.
- Tổ chức ăn tự chọn cho trẻ vào các tháng sự kiện (Tết trung thu, 20/10, 20/11, 8/3, và 19/5).
- Tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi bữa ăn gia đình, bữa ăn bằng khay 2 tuần/lần.
- 100% nhóm lớp đảm bảo đủ nước uống cho trẻ phù hợp với thời tiết.
Đảm bảo đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ (cốc uống nước, khăn lau mặt, khăn lau miệng riêng có ký hiệu); thực hiện giặt khăn và tráng rửa cốc uống nước hàng ngày.
- 100% các nhóm lớp được trang bị đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay... Thường xuyên vệ sinh phòng lớp, giá đồ chơi, đồ chơi sạch sẽ.
- 100% trẻ đến lớp được hướng dẫn rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách, phòng chống bệnh covid-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp.
- 100% trẻ có đủ đồ dùng ăn ngủ (chăn, chiếu, phản, đệm, gối...)
- 100% phòng học có đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
- 100% GV các lớp thực hiện chế độ vệ sinh cá nhân trẻ hàng ngày theo Quy chế, thực hiện lịch vệ sinh phòng nhóm và vệ sinh môi trường theo quy định của trường. Vệ sinh khử trùng đồ dùng đồ chơi, diệt ruồi muỗi theo chỉ đạo của y tế khi xảy ra dịch.
- 100% CB,GV,NV thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19, sốt xuất huyết, thủy đậu, sởi, tay chân miệng…)
- Tập huấn cho giáo viên, nhân viên cách xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, theo phụ lục công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GD&ĐT.
- Chỉ đạo nhân viên y tế xây dựng các kKế hoạch thực hiện công tác y tế trường học; các Phương án phòng chống tai nạn thương tích, phương án phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Có các hoạt động can thiệp, điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và triển khai phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV ngay từ đầu năm học. Kiểm tra tủ thuốc theo định kỳ để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng, bổ sung dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định.
- Phối hợp với trạm y tế xã trong công tác phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác…) đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.
4.3. Thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương. 
BGH nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021 - 2022, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian trẻ chưa đến trường để tránh dịch.
Phân công giáo viên phụ trách nhóm lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian chuẩn bị đi học trở lại. 
* Phương án khai giảng năm học mới 2021 - 2022: 
- Công tác chuẩn bị khai giảng:
+ Căn cứ vào thời gian và chương trình khai giảng của Thành Phố nhà trường xây dựng nội dung chương trình của buổi khai giảng, thiết kế video chào mừng năm học mới của nhà trường và đăng tải lên Webssite của trường và gửi đến Zalo các nhóm lớp để tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.
+ Công tác tổ chức khai giảng: CB,GV,NV,PH và trẻ dự khai giảng chung toàn Thành phố được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình H1, H2 của Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội. Sau phần khai giảng chung, nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp mở phòng Zoom để phụ huynh và trẻ được nghe giới thiệu về cơ sở vật chất và cơ cấu bộ máy của nhà trường gồm CB,GV,NV để phụ huynh và các con được xem và nắm bắt sơ bộ về nhà trường, sau đó là giáo viên chủ nhiệm “Giao lưu sinh hoạt đầu năm học” tạo ấn tượng tốt cho trẻ và phụ huynh, cuối cùng là lời chúc mừng năm học mới của đồng chí Hiệu trưởng gửi đến toàn thể các con và các cô giáo  và các bậc phụ huynh.
* Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng chống dịch Covid-19:
- Nhà trường chỉ đạo giáo viên không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ, duy trì kết nối qua mạng giữa giáo viên và phụ huynh học sinh để tư vấn nuôi dưỡng  chăm sóc giáo dục trẻ em
- Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học, do tuổi các cháu còn nhỏ chưa thể tương tác được theo hình thức học trực tuyến như học sinh phổ thông. Do vậy nhà trường không chỉ đạo đội ngũ giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến, sẽ tiến hành chỉ đạo đội ngũ giáo viên duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức nội dung “Chơi bằng học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của nhà trường. Thống nhất với phụ huynh để chủ động chuẩn bị điều kiện phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo linh hoạt cụ thể: 
 Thời gian, thời lượng.
+ Trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi tổ chức 1 tuần/ lần, thời lượng 7-10 phút
+ Trẻ 4-5 tuổi: Tổ chức 2 lần/ tuần, thời lượng 10-15 phút
+ Trẻ 5-6 tuổi: Tổ chức 2-3 lần/ tuần, thời lượng 15-20 phút 
- Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, yêu cầu giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ có tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một.
- Ban giám hiệu chỉ đạo Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn họp thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà chi tiết, cụ thể (Về thời gian, thời lượng/khối lớp/tuần) phù hợp với thực tế của địa phương, của trường, lớp cho từng độ tuổi. Đồng thời chỉ đạo các Tổ chuyên môn họp và thống nhất triển khai các nội dung đã được xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp và thống nhất với cha mẹ trẻ, để cha mẹ trẻ chủ động phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà.
- Nhà trường chỉ đạo và khuyến khích các giáo viên xây dựng, khai thác các phần mềm ứng dụng CNTT, tư liệu trực tuyến, video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi cùng con tại nhà, để chia sẻ, dùng chung và hỗ trợ nhau giữa các khối, lớp trong nhà trường.
- Yêu cầu giáo viên sau khi thiết kế xong các nội dung GD, giáo viên gửi các video về địa chỉ của BGH, giao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp kiểm duyệt. Khi các nội dung đã được chỉnh sửa và thống nhất, giáo viên tiến hành đăng tải các video lên thư viện giáo án trên Webssite của trường và nhóm Zalo của lớp, thông qua các nội dung video đã gửi, giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh phối hợp để hướng dẫn trẻ thực hiện tại nhà thông qua hình thức học online, phụ huynh có thể mở cho trẻ xem và học bất kỳ lúc nào, đồng thời yêu cầu phụ huynh quay video kết quả học tập của các con tại nhà và gửi lên nhóm để cô giáo kiểm tra KQ của các con.
- Yêu cầu giáo viên có kế hoạch cụ thể về thời gian gửi bài tới cha mẹ trẻ, đảm bảo ít nhất 2 nội dung/tuần. Đồng thời thống nhất với phụ huynh về thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp vào các ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ và thực hiện tương tác trực tiếp với trẻ để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo. Thời gian thực hiện mỗi buổi cô và trò tương tác với nhau khoảng 30 phút.
Giáo viên tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh vào các kênh truyền hình: Chương trình: Vì tầm vóc Việt trên kênh VTV7 các bài dạy cho trẻ làm quen với chữ cái trong chương trình ABC vui từng giờ trên kênh VTV7 trẻ làm quen với số đếm. 
Nhà trường xây dựng kho tư liệu trực tuyến khai thác CNTT, video hướng dẫn phụ huynh cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con tại nhà để chia sẻ trong nhà trường đồng thời mỗi tuần  lựa chọn 2 học liệu đưa lên trang học liệu điện tử của phòng GD&ĐT tại địa chỉ thanhoai.violet.vn, đồng thời gửi về Email: khohoclieumamnonthanhoai@gmail.com
* Thực hiện chương trình GDMN khi trẻ được đến trường:
- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Xây dựng điểm chuyên đề của Phòng GD&ĐT giao cho về “Ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong tổ chức hoạt động GD” và chương trìnhTôi yêu Việt Nam”.
- Đăng ký với PGD&ĐT nội dung đổi mới về “Xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc” để thực hiện trong năm học.
- 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ.
- 100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường. 100% giáo viên chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp. Trẻ được làm quen với bài hát Quốc ca.
- 100% giáo viên trong trường thực hiện tốt việc đi sâu nâng cao chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội” “Ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM” vào giảng dạy cho trẻ.
- 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ tham gia các tập thể như: Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ.
- 100% giáo viên thực hiện nâng cao các “Hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội”; “Giáo dục ATGT với chủ đề Tôi yêu Việt Nam”; “Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”… cho trẻ; Thực hiện lồng ghép GD dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe với GD phát triển vận động cho trẻ; Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ an toàn bản thân và môi trường sống.
- 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ được tham gia học các lớp năng khiếu: Tiếng anh, toán thông minh, GD kỹ năng sống, đảm bảo các điều kiện, nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với trẻ mầm non và đảm bảo chất lượng. Nhà trường hợp đồng liên kết với các trung sau:
+ Trung tâm ngoại ngữ DreamSky cho trẻ làm quen với tiến Anh;
+ Trung tâm năng khiếu Thiên Tường cho trẻ học toán.
+ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Hoa Anh Đào.
- Nhà trường thành lập Tổ giám sát, họp và thống nhất lựa chọn và liên kết với các trung tâm, thực hiện tốt các yêu cầu theo quy định có hợp đồng liên kết rõ ràng có danh sách theo dõi trẻ học từng lớp và cử giáo viên hiểu biết tiếng anh dự giờ và có phiếu dự giờ hàng tháng Nhà trường chỉ tiến hành thực hiện khi đã được phòng GD&ĐT nhất trí và cho phép thực hiện.
- 100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học cho phụ huynh.
- 100% các nhóm lớp tham gia hội thi xây dựng môi trường học tập “Lấy trẻ làm trung tâm” cho các cháu ngay tại lớp học để phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ ở trường.
- 100% GV,NV tham gia hội thi giáo viên giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 12/2021 và cử chọn GV, NV đạt giải cao tham gia thi cấp cơ sở.
- 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).
- 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng 11/2021; hội thi “Chúng cháu vui khỏe” vào tháng 12/2021, hoạt động liên hoan tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian vào khoảng đầu tháng 2/2022, hội thi “Bé khéo tay” tháng 4/2022.
- 100% các lớp khối 4 và 5 tuổi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh,… trên địa bàn TP Hà Nội và tại địa phương vào tháng 12/2021 và tháng 3/2023.     
- Xây dựng công tác chỉ đạo điểm:
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch làm điểm chuyên đề của Phòng GD&ĐT về “Ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong tổ chức hoạt động GD” tại lớp A2 + B2; về chương trình Tôi yêu Việt Nam tại lớp A1.
+ Ứng dụng “Phương pháp GD tiên tiến STEM , xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, không gian sáng tạo tại lớp B2 và A2,
+ Tiếp tục thực hiện nâng cao các “Hoạt động GD phát triển tình cảm, kỹ năng XH”;“Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ,“Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy” tại các lớp A3, A4, B2, C3.
+ 100% giáo viên các lớp thực hiện nội dung giáo dục “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng cháy, chữa cháy”, “Kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19” ; “Kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”...
+ Điểm lĩnh vực“Chăm sóc nuôi dưỡng, VSATTP”nhà trẻ: Nhà trẻ D1.
- Phấn đấu cuối năm học xếp loại thi đua các nhóm lớp như sau:
+ Xếp loại tốt: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;
+ Xếp loại khá: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;
+ Xếp loại ĐYC: 1/15 đạt tỷ lệ 6 %;
Phấn đấu không có lớp nào không đạt yêu cầu.
- Thực hiện kết quả đánh giá trẻ cuối năm: Phấn đấu trẻ đạt yêu cầu cuối độ tuổi 415/432 đạt tỷ lệ 96,1%; chưa đạt yêu cầu 17/432 đạt tỷ lệ 3.9%.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lĩnh vực “Phát triển nhận thức”“Phát triển ngôn ngữ”. 
4.4. Tổ chức hoạt động ngoại khóa:
- Nhà trường thực hiện đúng quy định và chịu trách nhiệm toàn diện việc liên kết tổ chức hoạt động ngoại khóa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên kết (Đề án, chương trình, hồ sơ nhân sự, bài giảng ...), đảm bảo chất lượng đầu ra cho trẻ theo độ tuổi đúng cam kết; việc tham gia của trẻ phải được sự đồng thuận và tự nguyện của cha mẹ trẻ, phụ huynh có nhu cầu cho trẻ học thì làm đơn đăng ký. Thực hiện công tác thu chi đúng quy định hiện hành. 
- BGH nhà trường nghiên cứu, cập nhật Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT ban hành chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo và thực hiện nghiêm túc công văn số 2387/BGDĐT-GDMN ngày 09/6/2021 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo. 
5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa và hội nhập Quốc tế.
5.1. Công tác truyền thông:
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Ngành về đổi mới, phát triển GDMN, truyền thông về GDMN, về ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về thực hiện Đề án sữa học đường giai đoạn tiếp theo của TP Hà Nội… và khả năng vận dụng vào thực tiễn chương trình GDMN của nhà trường. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đồng thời kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến hết lòng yêu thương chăm sóc trẻ trong nhà trường, thông qua trang Webissite, bảng tin của nhà trường và các nhóm Zalo, Fecebook của các nhóm lớp và đài phát thanh của xã, các thôn.        
Khuyến khích đội ngũ cán bộ QL, giáo viên, nhân viên trong trường cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông, quảng bá hình ảnh khẳng định thương hiệu, điều kiện, chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của Nhà trường. Duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại trang Webissite của nhà trường và các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi ở nhà.
Thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền tại bảng tin của Nhà trường và bảng tuyên truyền của lớp, các nội dung tuyên truyền phải được cập nhật theo từng tuần, theo tháng, theo các chủ đề sự kiện và chuyên mục trong năm học. Đảm bảo trên trang thông tin điện tử của nhà trường, mỗi tháng mỗi lớp có ít nhất 01 tin/bài về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Giáo viên các nhóm, lớp sẽ thực hiện truyền thông, đăng tải trên Webissite của trường các Video, hình ảnh đẹp, tin bài về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, về GDLLATGT, về GD kỹ năng sống, về GD dinh dưỡng, sức khoẻ, VSATTP, phòng chống dịch Covid-19...
Chỉ đạo thực hiện việc tạo các nhóm Zalo của trường, nhóm Zalo của Ban giám hiệu, nhóm Zalo của Chi bộ, nhóm Zalo của GV-NV, nhóm Zalo từng khối lớp, Nhóm zalo của BGH với Ban đại diện PH của trường, nhóm Zalo của giáo viên với phụ huynh các lớp...để thực hiện việc đăng tải các nội dung cần trao đổi, thống nhất phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.
Tăng cường công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, tuyên truyền thu hút trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập…bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua các buổi họp phụ huynh, giờ đón trả trẻ, qua bảng tuyên truyền, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, qua các phương tiện thông tin đại chúng, GV k vẽ tranh tường… quan tâm đến hình thức và nội dung tuyên truyền tại các nhóm lớp tạo sự đồng thuận ủng hộ chăm lo của cha mẹ học sinh tới GDMN.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công tác xây dựng kế hoạch:
          - Hiệu trưởng XD kế hoạch nhiệm vụ năm học và thông qua Hội đồng trường, Ban giám hiệu bàn bạc thống nhất, sau đó thông qua Hội đồng nhà trường.
          - Ban giám hiệu tổ chức họp giao ban Ban giám hiệu 1 tuần/lần vào chiều thứ 6 hoặc đầu giờ sáng thứ 2 hàng tuần.
          - Hàng tháng XD kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch.
          - Ra QĐ thành lập các Hội đồng:
                   + Hội đồng tuyển sinh;
                   + Hội đồng thi đua khen thưởng;
                   + Hội đồng khoa học của trường;
                   + Hội đồng kiểm định chất lượng;
          - QĐ thành lập Ban chất lượng của nhà trường và các khối lớp;
          - QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ;
          - QĐ thành lập các Tổ CM: Tổ 4+5 tuổi; Tổ Nhà trẻ+3 tuổi, Tổ Nuôi dưỡng; Tổ Văn phòng.
          - QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo Y tế học đường, BCĐ phòng chống dịch Covid-19;
          - QĐ kiện toàn Ban thanh tra nhân dân;
          - QĐ thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.
          - QĐ thành lập Ban đại diện CMHS.
          - QĐ thành lập Ban giám sát về việc tăng cường công tác phòng dịch, công tác quản lý vệ sinh dinh dưỡng và ATTP.
2. Phân công Ban giám hiệu, Tổ trưởng các khối và các đoàn thể:
          Tổ chức họp Ban giám hiệu, phân công phân việc cho từng cá nhân, cụ thể sau:
          2.1. Đ/c Nhữ Thị Thủy-Hiệu trưởng: Phụ trách chung + CSVC + Công tác tài chính + Thực hiện QCDC trong nhà trường + CT phòng chống dịch Covid-19.
          - Xây dựng Kế hoạch năm học, xây dựng Kế hoạch tham mưu và quản lý CSVC, các hoạt động của nhà trường, quản lý tổ chức nhân sự.
          - Chỉ đạo công tác thu chi tài chính, công tác thi đua trong nhà trường.
          - Theo dõi việc thực hiện Quy chế chuyên môn, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, Quy chế thi đua khen thưởng.....
          - Chỉ đạo việc kiểm tra nội bộ trường học trong nhà trường.
          - Chỉ đạo các hội thi của giáo viên và các cháu.
          - Kiểm tra giám sát toàn bộ các hoạt động của nhà trường.
          - Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh của nhà trường.
          - Theo dõi sổ nhật ký GV, sổ theo dõi tài sản, sổ danh bộ HS của nhà trường.
          - Đánh giá xếp loại GV, NV hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm; kiểm tra hồ sơ về công tác tài chính, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm 1 lần/tuần; Dự giờ GV 2 hoạt động/tuần.
          2.2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác nuôi dưỡng, phụ trách khu Trung Tâm, công tác tuyển sinh, phổ cập, báo cáo thống kê, công tác vệ sinh môi trường, công tác Y tế học đường, công tác phòng chống dịch bệnh, chương trình sữa học đường, công tác ứng dụng CNTT và truyền thông.
          - Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong toàn trường, quản lý bếp ăn, XD dây truyền làm việc của Tổ nuôi hợp lý.
          - Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để trình Hiệu trưởng duyệt mua. Quản lý và theo dõi việc sử dụng cơ sở vật chất của bếp.
          - Quản lý sổ sách về công tác nuôi dưỡng, việc nhập xuất thực phẩm, kiểm tra ký xác nhận việc thu-chi ăn của trẻ và công tác thu chi quỹ chăm sóc bán trú hàng tháng trước khi trình Hiệu trưởng ký duyệt. Phối hợp với kế toán XD thực đơn cho trẻ và GV, NV theo mùa vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bồi dưỡng cho NV đi thi NVG.
          - Làm sổ theo dõi chất lượng toàn trường, sổ kế hoạch tháng.
          - Phụ trách công tác tuyển sinh, công tác phổ cập, công tác báo báo thống kê và công tác vệ sinh môi trường, công tác Y tế học đường, công tác phòng chống dịch, chương trình sữa học đường, công tác ứng dụng CNTT và truyền thông. Phối hợp với nhân viên Y tế đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh cá nhân và khung cảnh sư phạm các khu lớp.
          - Chỉ đạo kế toán xây dựng tính khẩu phần ăn của trẻ.
          - Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm 2 lần/tuần; Dự GV 4 hoạt động/tuần.
          2.3. Đ/c Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác GD, khu Quảng Minh, các hội thi, công tác XD trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, công tác nội vụ, công tác kiểm định chất lượng, công tác kiểm tra nội bộ.
          - Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trong toàn trường, phụ trách việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Tổ chuyên môn 4+5 tuổi, Tổ CM Nhà trẻ+3 tuổi, hướng dẫn GV XD kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch hoạt động từng tuần, soạn bài. Duyệt kế hoạch năm học, hàng tháng, tuần của GV các lớp, bồi dưỡng cho GV đi thi GVG các cấp.
          - Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng học liệu phục vụ cho GV và các cháu để trình Hiệu trưởng duyệt mua, quản lý và theo dõi việc sử dụng đồ dùng, trang thiết bị dạy và học của các lớp trong toàn trường. 
          - Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm 2 lần/tuần; Dự GV 4 hoạt động/tuần. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế nuôi dạy trẻ và Quy chế chuyên môn của GV.
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức kiến tập các chuyên đề tại trường, BD chuyên môn cho đội ngũ GV hàng tháng, bồi dưỡng GVG. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế nuôi dạy trẻ, QCCM, XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm của GV toàn trường.
          - Viết Nghị quyết họp Chi bộ, sổ giao ban Ban giám hiệu.
          - Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức các Hội thi của GV và các cháu, công tác sắp xếp nội vụ của GV toàn trường, công tác XD trường học thân thiện, học sinh tích cực, công tác chỉ đạo GV “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”, công tác kiểm định chất lượng, công tác kiểm tra nội bộ.
          2.4. Đ/c Phạm Thị Hương - Giáo viên: Tổ trưởng Tổ 4+5 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội chữ thập đỏ, thực hiện công tác phổ cập, công tác tuyển sinh, các hoạt động văn nghệ, thể thao và phong trào thi đua, phụ trách lớp A3.
          - Chỉ đạo giáo viên khối 4+5 tuổi XD mục tiêu, nội dung kế hoạch GD từng lứa tuổi, tổ chức cho GV khối 4+5 tuổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế nuôi dạy trẻ, QC chuyên môn của GV toàn trường.
          - Hướng dẫn GV khối 4+5 tuổi XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, làm đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên phế liệu, XD góc mở cho trẻ hoạt động tại các lớp.
          - Chịu trách nhiệm trước Phó Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn GV XD kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch hoạt động từng tuần, soạn bài, đuyệt kế hoạch năm học, hàng tháng, tuần của GV các lớp khối 4+5 tuổi. Theo dõi đánh giá việc thực hiện chuyên môn của GV và chất lượng học tập của trẻ từng giai đoạn của GV khối 4+5 tuổi.
          - Chịu trách nhiệm làm các chương trình và công tác tổ chức các Hội nghị, các ngày hội, ngày lễ, các hội thi và phụ trách các phong trào thi đua của nhà trường.
          - Phối hợp với Phó Hiệu trưởng PTGD, BD cho GV đi thi GVG các cấp, cùng quản lý việc chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ tại các nhóm lớp.
          - Thực hiện và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ về công tác tuyển sinh, phổ cập.
          2.5. Tổ chuyên môn 4+5 tuổi và Tổ chuyên môn Nhà trẻ+3 tuổi:
          - Đ/c Phạm Thị Hương - Tổ trưởng Tổ 4+5 tuổi - PT khối 5 tuổi
          - Đ/c Kiều Thị Hằng - Tổ phó tổ 4+5 tuổi - PT khối 4 tuổi.
          - Đ/c Nguyễn Thị Anh - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ + 3 tuổi - PT khối 3 tuổi.
          - Đ/c Lê Thị Thanh Yên - Tổ phó Tổ Nhà trẻ  + 3 tuổi - PT khối Nhà trẻ.
          - Kết hợp với đ/c Đào Thị Thúy (PHT) hướng dẫn giáo viên của tổ được giao phụ trách sinh hoạt chuyên môn, XD kế hoạch, mục tiêu, nội dung các chuyên đề soạn bài và các hoạt động khác trong nhà trường.
          - Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, dự giờ đánh giá việc thực hiện chuyên môn, Quy chế nuôi dạy trẻ của GV, kiểm tra các loại HSSS của GV các lớp và báo cáo Hiệu trưởng tổng hợp để đánh giá XL GV hàng tháng, hàng kỳ và năm học.
          - Kết hợp với đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác GD hướng dẫn GV sưu tầm nguyên phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, XD các góc mở cho trẻ, XD môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng PPGD tiên tiến STEAM cho trẻ tại các lớp. Xây dựng kế hoạch kiến tập các chuyên đề, bồi dưỡng cho GV đi thi giáo viên giỏi.
          + Kết hợp với Ban giám hiệu thăm lớp, dự giờ, dự hoạt động, QCCM, QCCS trẻ của GVNV toàn trường. Tham mưu với đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn giáo dục, hướng dẫn các giáo viên XD mục tiêu, kế hoạch giảng dạy. XD kế hoạch kiến tập, bồi dưỡng giáo viên giỏi, giáo viên trong Tổ sinh hoạt chuyên môn, soạn bài và các hoạt động khác trong trường.
          + Kết hợp với Phó Hiệu trưởng, GV chuyên môn kiểm tra sổ soạn bài của giáo viên của khối theo đúng quy định
          + Tham mưu với Phó Hiệu trưởng tổ chức chương trình các ngày hội, ngày lễ trong năm của nhà trường. Kết hợp đôn đốc GV trong trường thực hiện QCDC.
          2.6. Tổ nuôi dưỡng:
          - Đ/c Nguyễn Thị Hường - Tổ trưởng, Đ/c Lê Thị Quỳnh - Tổ phó.
          + Tham mưu với Hiệu phó phụ trách nuôi dưỡng quản lý bếp ăn, XD dây truyền làm việc của Tổ nuôi hợp lý. Bảo quản sổ sách nuôi dưỡng, phối hợp với kế toán thay đổi thực đơn theo mùa phù hợp với đặc điểm của nhà trường; Hướng dẫn nhân viên giao nhận thực phẩm đúng nguyên tắc, tổ chức các buổi sinh hoạt CM của Tổ. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng các khâu giao nhận, chế biến thực phẩm, chất lượng các món ăn của GV,NV, học sinh trong trường, công tác VSATTP, VSMT nhà bếp. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ nuôi dưỡng theo từng tháng và năm học.
          + Kết hợp với Phó Hiệu trưởng bồi dưỡng nhân viên Tổ nuôi và bồi dưỡng thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi, kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường trong và ngoài bếp, công tác phòng chống dịch bệnh, dịch Covid-19.
          + Xây dựng và bảo quản trang thiết bị nhà bếp
          2.7. Tổ văn phòng:
          - Đ/c Đào Thị Hằng - Kế toán - Tổ trưởng: Thực hiện hồ sơ sổ sách, tài liệu về công tác thu - chi tài chính, cùng Thủ quỹ thực hiện thu-chi, quyết toán các khoản tiền do phụ huynh đóng góp hàng tháng.
          - Đ/c Nguyễn Thị Việt - NVPV: Thực hiện việc sắp xếp nội vụ, vệ sinh hàng ngày trong khu Hiệu bộ, phục vụ các hội nghị, đón và tiếp khách, tính khẩu phần ăn hàng ngày.
          - Đ/c Lê Thị Giang - NVYT: Phụ trách công tác y tế, công tác phòng chống dịch bệnh của trường, hàng ngày theo dõi trẻ nghỉ ốm, theo dõi kiểm tra công tác VSMT của GV,NV, công tác đảm bảo VSATTP tại nhà bếp. Hàng tháng, hàng kỳ cân đo, theo dõi và ghi biểu đồ SK cho trẻ toàn trường.
          + Kết hợp với BGH tuyên truyền, vận động các thành viên trong Tổ thực hiện QCDC trong trường và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua của nhà trường.
          + Có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để phân công, đôn đốc các thành viên trong Tổ thực hiện tốt các công việc của tổ văn phòng kịp thời, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao trong hoạt động của nhà trường và bảo quản trang thiết bị văn phòng.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu GV, NV toàn trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của nhà trường và chủ động xây dựng Kế hoạch của lớp mình, Ban giám hiệu sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua các cá nhân theo những chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học.
          Nhà trường rất mong được đón nhận sự quan tâm và đóng góp ý kiến của lãnh đạo PGD&ĐT để nhà trường thực hiện tốt Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đã đề ra./.
 
  Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
 - Trường MNMH (để t/h);
 - Lưu VP./.
                HIỆU TRƯỞNG


                   
                Nhữ Thị Thủy


XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 172/LTCM-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 9 năm 2021

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Năm học : 2021 - 2022

    THÁNG 8/2021
- Khảo sát CSVC các khu lớp, kiểm kê tài sản các lớp, tu sửa bổ sung trang thiết bị phục vụ cho năm học.
- Tham mưu chuẩn bị tốt CSVC cho nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới.
- Cử cán bộ QL và GV cốt cán đi dự chuyên đề hè do Sở GD&ĐT, PGD tổ chức.
- XD kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV tại trường.
- Chỉ đạo GV làm tốt công tác tuyên truyền để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.
- Chỉ đạo GV làm đồ dùng đồ chơi tại nhà để chuẩn bị cho việc trang trí lớp.
- Già soát chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế theo yêu cầu, đồ dùng, nước sát khuẩn, nước tẩy VS thông thường, xà phòng, khẩu trang...
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Xây dưng kế hoạch thu chi trình và báo cáo UBND xã, PGD&ĐT Thanh Oai.
- Hoàn thiện hồ sơ về công tác phổ cập - nhập dữ liệu vào phần mềm.
- Thỏa thuận ký hợp đồng thực phẩm với các nhà cung ứng.
- Thực hiện phân công trách nhiệm đối với từng CB,GV,NV phụ trách.
THÁNG 9/2021
- Chỉ đạo đội ngũ GV kết nối Zalo với phụ huynh, phối kết hợp và hướng dẫn phụ huynh cho trẻ theo dõi, tham dự Lễ khai giảng trực tuyến năm học mới của TP Hà Nội, thực hiện CS&GD trẻ ở gia đình trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 ở nhà.
- Chỉ đạo các lớp XD góc cây xanh tại các lớp, khu Trung Tâm XD vườn rau của bé và vườn cây của bé.
- Triển khai thực hiện học tập nhiệm vụ năm học mới, Quy chế chuyên môn, Quy chế nuôi dạy trẻ cấp học MN của sở GD&ĐT Hà nội, công tác phòng chống dịch Covid-19 tới toàn thể CB,GV,NV trong trường.
- XD kế hoạch nhiệm vụ năm học, lịch trình hoạt động chuyên môn, duyệt kế nhiệm vụ năm học với PGD&ĐT, duyệt kế hoạch tháng 9 với GV các lớp.
- Tổ chức họp BĐD phụ huynh các lớp, chỉ đạo các lớp tổ chức họp PH đại trà.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó các tổ CM, ra QĐ thành lập các Tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV.
- Chỉ đạo GV các khối XD kế hoạch giáo dục, mục tiêu và xây dựng ngân hàng nội dung GD cho cả năm.
- Tổ chức cho GV,NV đi tiếp thu chuyên đề BD PPGD tiên tiến do PGD tổ chức (Qua Zoom).
- Cử mỗi lớp 01 GV đi học lớp BD PPGD tiên tiến Steam (Học trực tuyến)
- Làm báo cáo thống kê đầu năm gửi về phòng giáo dục.
- Chỉ đạo GV các lớp XD các hoạt động GD phù hợp để phối hợp và hướng dẫn PH CS&GD trẻ tại nhà, XD KH tổ chức các hoạt động trò chuyện trực tuyến tại phòng Zoom của lớp.
- Kiểm tra công tác tổng VSMT, khử khuẩn, việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng môi trường học tập các nhóm lớp.
- Hướng dẫn GV,NV thực hiện hệ thống sổ sách của GV, viết và áp dụng SKKN.
- Chỉ đạo khu Trung Tâm XD mô hình phòng chống SDD cho trẻ và 100% các lớp XD góc cây xanh tại các lớp, các khu XD, vườn rau và vườn cây của bé.
- Thành lập Ban chất lượng, họp Ban chất lượng để XD Quy chế hoạt động.
- Chỉ đạo GV bắt đầu thực hiện chương trình GD từ13/9/2021 (Hình thức dạy online).
- Chỉ đạo GV phối hợp với PH cân đo trẻ tại nhà và ghi biểu đồ SK cho trẻ lần 1 (ngày 20/9/2021).
- Tổ chức cho GV từng khối sinh hoạt CM.
- Xây dựng Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.
- Kiện toàn BCĐ công tác phòng chống dịch Covid-19, phân công nhiệm vụ và XD kế hoạch phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP nhà bếp và các nhóm lớp.
- Mua sắm đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, học liệu cho GV và trẻ.
- Chỉ đạo GV phối hợp với PH tổ chức “Vui tết trung thu” cho các cháu tại nhóm Zalo các lớp.
- Tổ chức hội nghị viên chức toàn trường (Dự kiến vào ngày 28/9/2021).
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách về công tác tuyển sinh và công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.
- Duyệt kế hoạch tháng 10 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 10/2021
- Kiểm tra CSVC, chuẩn bị các ĐK cho việc quay trở lại trường học của trẻ, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động, ổn định đội ngũ, số lượng trẻ đi học. (dự kiến)
- Chỉ đạo GV ổn định nề nếp tại các nhóm lớp (nếu trẻ được quay trở lại trường).
- Tổ chức cho CBQL và GV đi tiếp thu chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức.
- Chỉ đạo GV “XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” tại lớp.
- Kiểm tra môi trường hoạt động tại các nhóm lớp.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, VSMT, VSATTP nhà bếp, VSCN trẻ tại các nhóm lớp.
- Chỉ đạo thực hiện việc đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 3 tuần III.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế CM nghiệp vụ và công tác phòng tránh dịch bệnh và công tác phòng chống tai nạn thương tích tại các nhóm lớp, kiểm tra công tác nuôi dưỡng tại các bếp ăn.
- Thành lập Hội đồng khoa học của trường.
- Tố chức họp HĐ sư phạm nhà trường để đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.
- Chỉ đạo các tổ CM sinh hoạt CM.
- Kiểm kê tài sản các nhóm lớp đầu năm học.
- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện ứng dụng phương pháp GD STEAM cho trẻ.
- Hướng dẫn GV làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp theo chủ đề và tạo môi trường hoạt động mở cho trẻ hoạt động.
- Kết hợp với trạm y tế xã khám SK định kỳ cho các cháu.
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Duyệt kế hoạch tháng 11 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 11/2021
- Phát động thi dua dạy tốt, học tốt và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo lấy thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Xây dựng chuyên đề GDLLATGT với Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” do PGD&ĐT tổ chức. Tổ chức cho CBQL và GV đi tiếp thu chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức.
- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 1.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Kiểm tra công tác VSMT, việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh các nhóm lớp, việc thực hiện Quy chế chuyên môn của GV - NV.
- Tổ chức thao giảng GV toàn trường và thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu, thi XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm.
- GV tập văn nghệ cho trẻ để biểu diễn 20/11.
- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất 100 % GV.
- Tổ chức cho GV từng khối sinh hoạt CM.
- Kiểm tra VSMT, VSATTP tại bếp ăn, VSCN trẻ các nhóm lớp.
- Chỉ đạo thực hiện việc đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần IV.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Duyệt kế hoạch tháng 12 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 12/2021.
- Chỉ đạo GV cân  lên biểu đồ sức khoẻ cho trẻ lần 2.
- Tổ chức cho GV đi dự chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức, tiếp tục XD chuyên đề về chương trình GDMN cho GV toàn trường về kiến tập tại khu trung tâm.
- Tổ chức thi GVG,NVG cấp trường. Bồi dưỡng cho GV tham gia thi cấp Huyện.
- Tổ chức cho trẻ khối 4 và 5 tuổi đi thăm và viếng nghĩa trang liệt sỹ của xã.
- Kiểm tra MT học tập của trẻ tại các nhóm lớp.
- Tổ chức kiến tập CĐ ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong tổ chức các HĐGD.
- Kiểm tra công tác VSMT, việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế CM của GV-NV, kiểm tra VSMT các nhóm lớp, VSATTP tại bếp nhà bếp.
- Kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học an toàn học sinh tích cực” của giáo viên các nhóm lớp.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV; Kiểm tra đột xuất GV - NV.
- Tổ chức Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường.
- Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn. Chấm điểm môi trường học tập tại các nhóm lớp.
- Tập hợp số liệu báo cáo thống kê học kỳ I.
- Kiểm tra đột xuất về công tác chăm sóc nuôi dưỡng tại các lớp và nhà bếp.
- Chỉ đạo thực hiện đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần IV.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Duyệt kế hoạch tháng 1 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 1/2022
- Viết báo cáo sơ kết học kỳ I.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chuyên môn đột xuất 2 GV.
- Kiểm tra công tác VSMT, VSDD&ATTP, việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, phòng chống tai nạn thương tích của GV - NV toàn trường.
- Kiểm tra MT học tập của các nhóm lớp.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV - Kiểm tra đột xuất 100 % GV,NV.
- Tổ chức thi sáng tác thơ ca, hò vè, TC, bài hát...phục vụ cho các HĐ năm học.
- Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ sổ sách của giáo viên toàn trường.
- Chỉ đạo thực hiện đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần III.
- Tổ chức cho GV các khối lớp SH chuyên môn.
- Bồi dưỡng cho giáo viên và nhân viên tham dự hội thi giáo viên giỏi, NV nuôi dưỡng giỏi cấp cơ sở.
- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 2.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I - Duyệt kế hoạch tháng 2 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 2/2022
- Lên kế hoạch nghỉ tết Âm lịch, chuẩn bị quà tết cho CB - GV - NV.
- Kiểm tra nề nếp của trẻ sau khi nghỉ tết âm lịch.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích trong nhà trường, VSMT, VSATTP tại nhà bếp và VSCN các khu lớp.
- Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn.
- Kiểm tra toàn diện 1 GV - Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế nuôi dạy trẻ, môi trường học tập của các nhóm lớp.
- Tổ chức cho trẻ khối 3,4,5 tuổi đi tham quan dã ngoại, đi tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
- Chỉ đạo thực hiện đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần III.
- Tham gia Hội thi GVG phục vụ công tác thi đua cấp Huyện.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế chuyên môn của giáo viên nhân viên.
- Chỉ đạo GV cân lên BĐSK cho trẻ lần 3.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Duyệt kế hoach tháng 3 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 3/2022.
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo phục vụ cho các chủ đề.
- Tổ chức XD chuyên đề cho GV các khối kiến tập. Kiểm tra, đánh giá chất lượng CS,ND và GD trẻ của GV các lớp. Kiểm tra việc thực hiện VSMT,VSATTP, VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.
- Kiểm kê tài sản, kiểm tra hồ sơ sổ sách của các nhóm lớp lần 3.
- Kiểm tra toàn diện 02 GV, kiểm tra đột xuất 100 % GV - NV.
- Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế dân chủ, Quy chế CM của GV - NV.
- Phát động thi đua XD môi trường xanh, sạch, đẹp tại các nhóm lớp.
- Chỉ đạo thực hiện đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần IV.
- Tổ chức thi “Tiếng hát dân ca và các trò chơi dân gian”.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Duyệt kế hoạch tháng 4 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 4/2022
- Chỉ đạo GV cân đo lên BĐSK cho trẻ lần 4.
- Kiểm tra SK định kỳ cho trẻ lần 2; Chỉ đạo GV toàn trường đánh giá trẻ cuối năm. Tổ chức cho GV các khối sinh hoạt CM.
- Kiểm tra đột xuất 100 % GV - NV, kiểm tra toàn diện 1 GV.
- Hoàn thiện các loại HSSS, tập hợp số liệu báo cáo thống kê cuối năm.
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế CM, Quy chế dân chủ của GV - NV.
- Kiểm tra HSSS về công tác tài chính của GV, kế toán và thủ quỹ.
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP, VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.
- Kiểm tra công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh các nhóm lớp.
- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN.
- Hướng dẫn GV - NV viết SKKN - Tổ chức thu và chấm SKKN - Tập hợp SKKN xếp loại A gửi về PGD.
- Hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác phổ cập đề nghị công nhận phổ cập.
- Chỉ đạo thực hiện đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần IV.
- Tổ chức thi “Bé khéo tay” cấp trường.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Duyệt Kế hoạch tháng 5 với GV các nhóm lớp.
THÁNG 5/2022.
- Kiểm tra đột xuất Quy chế nuôi dạy trẻ, Quy chế chuyên môn GV - NV.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy của GV.
- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 3.
- Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách về công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý nuôi dưỡng trong toàn trường.
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP, vệ sinh cá nhân trẻ của GV, NV toàn trường. Kiểm tra công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh các nhóm lớp.
- Chỉ đạo thực hiện đưa bữa ăn tự chọn cho trẻ vào bữa chiều thứ 6 tuần IV.
- Tổ chức đánh giá chuẩn GVMN, chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức cuối năm.
- Tổ chức bình xét thi đua cuối năm cho CB - GV - NV toàn trường. Tổng hợp KQ thi đua GV - NV toàn trường.
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.
- Viết báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, báo cáo thống kê gửi về PGD.
- XD kế hoạch HĐ hè 2022, XD kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo GV các lớp họp phụ huynh cuối năm.
- Chỉ đạo tổ chức đánh CB,CC,VC cuối tháng.
- Tổng kết năm học 2021 - 2022. Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi.
- Duyệt kế hoạch tháng 6 với GV các nhóm lớp.
- Bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường Tiểu học.
THÁNG 6/2022
- Tổ chức vui têt thiếu nhi 1/6 cho các cháu toàn trường.
- Tổ chức hoạt động hè 2022. Chỉ đạo GV XD kế hoạch dạy hè 2022.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2021 cho GV, NV toàn trường.
- Kiểm tra công tác VSMT, công tác phòng chống dịch bệnh các nhóm lớp.
- Thực hiện công tác tuyển sinh trẻ 5 tuổi “Trực tuyến”
- Chỉ đạo GV chuẩn bị tôt cho công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Kiểm tra việc thực hiện VSDD và ATTP, kiểm tra VSMT các nhóm lớp.
- Hướng dẫn GV-NV viết báo cáo thi đua của trường, cá nhân 2021 - 2022.
- Duyệt thi đua với PGD.
- Kiểm tra công tác dạy hè của GV các nhóm lớp.
THÁNG 7 + 8/2022
- Kiểm tra hoạt động hè của GV.
- Dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh đề nghị PGD ra QĐ thành lập HĐTS năm học 2022 - 2023.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Hướng dẫn GV sưu tầm nguyên phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp chuẩn bị cho năm học mới.
- Tổ chức cho CB - GV cốt cán đi tiếp thu chuyên đề hè PGD.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề hè, BD chính trị cho CB - GV - NV toàn trường.
- Tham mưu, chuẩn bị tôt CSVC cho năm học mới. Kiểm tra việc thực hiện VSCN, VSMT và công tác phòng tránh các bệnh truyền nhiễm của GV - NV toàn trường.
 
 Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
 - Trường MNMH (để t/h);
 - Lưu VP./.
              
                HIỆU TRƯỞNG                 Nhữ Thị Thủy 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây