Quyết định thành lập hội đồng thẩm định tài liệu trong năm học 2022-2023

Thứ tư - 22/02/2023 13:45
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Số: 140/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Mỹ Hưng, ngày 31 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn tài liệu Giáo dục mầm non
Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư ban hành chương trình GDMN;
Căn cứ Thông tư số 30/2021//TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Căn cứ nhu cầu sử dụng tài liệu GDMN của Nhà trường, các lớp Nhà trẻ, Mẫu giáo trong năm học 2022 - 2023;
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-MNMH ngày 31/8/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của trường mầm non Mỹ Hưng,
Theo đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn tài liệu để sử dụng trong trường mầm non năm học 2022 - 2023 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Bà: Nhữ Thị Thuỷ - Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
2. Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐ
3. Bà: Đào Thị Hằng - Nhân viên Kế toán - Thư ký HĐ
4. Bà: Đào Thị Thuý - Phó Hiệu trưởng - Thành viên
         5. Bà: Phạm Thị Hương - Tổ trưởng Tổ 4-5 tuổi - Thành viên
  6. Bà: Kiều Thị Hằng - Tổ phó Tổ 4-5 tuổi - Thành viên
  7. Bà: Nguyễn Thị Anh - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ-3 tuổi - Thành viên
  Điều 2. Hội đồng lựa chọn tài liệu có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định theo Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT và các tiêu chí của chương trình Giáo dục mầm non của Thành phố Hà Nội.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như­ điều 3 (để t/h);
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT./.
 
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thuỷ

 

Tác giả: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác thu chi:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây