B.cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ sáu - 10/06/2022 21:07
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 6  năm 2022

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi uỷ
Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Kính thưa các Quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 18/3/2022 của Ban tổ chức Huyện ủy Thanh Oai hướng dẫn về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của BCH Đảng uỷ xã Mỹ Hưng về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Tại Đại hội Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu được 03 đồng chí vào Ban chi ủy của Chi bộ và được phân công các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm chung về các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ - và phụ trách chung các hoạt động của Nhà trường
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Chi bộ phụ trách công tác quản lý thu, chi Đảng phí và PT công tác chỉ đạo nuôi dưỡng của nhà trường. 
3. Đ/c Đào Thị Thúy - Ủy viên phụ trách công tác tổ chức, phát triển Đảng, chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường.
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2020 - 2022, Ban Chi ủy thực hiện kiểm điểm, đánh giá những ưu và tồn tại trong nhiệm kỳ như sau.
A. VỀ ƯU ĐIỂM:
I. Về công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị:
1. Về công tác xây dựng Đảng:
Ban Chi ủy đã tổ chức, quán triệt kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và đã XD được các chương trình hành động cụ thể theo từng tuần, từng tháng và thực hiện có hiệu quả.
Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy định và chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú, 100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong Chi bộ đều tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời đều có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên.
Ban Chi ủy đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” sâu rộng tới từng Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, GV-NV trong nhà trường. Đã tuyên truyền, vận động Đảng viên, GV-NV trong trường tích cực sưu tầm các mẩu chuyện về Bác Hồ thực sự xúc động để đưa vào chương trình CS&GD trẻ của Nhà trường.
Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành như: Phong trào “Hai không”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc”; và cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi với toàn thể cán bộ, Đảng viên, GV và NV có hiệu quả, đã thể hiện ở sự tiến bộ trong quá trình công tác. Thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ, GV-NV đi theo học các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ... Đồng thời luôn chú trọng đến việc bố trí sử dụng cán bộ, Đảng viên tham gia giữ các vị trí then chốt và quan trọng trong nhà trường.
Nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến việc kết nạp Đảng viên mới, trong nhiệm kỳ đã kết nạp cho 08 quần chúng vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 07 đồng chí, đã cử 08 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.
Công tác thanh kiểm tra của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Đặc biệt là công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, công tác kiểm tra đột xuất GV-NV được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả và có chất lượng.
2. Về công tác xây dựng chính quyền:
Ban Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường, các Tổ khối chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng tiến độ kế hoạch về công tác chuyên môn có nề nếp, thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ về công tác chỉ đạo và giám sát. Sự điều hành của Ban giám hiệu đến các tổ, khối chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường nhịp nhàng, linh hoạt, tiến độ thực hiện đều đặn và có hiệu quả, các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, khoa học, kết quả Nhà trường đã được cấp trên công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố” nhiều năm liền. Ban chi uỷ với sự đồng lòng và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao, vì vậy mọi hoạt động của Chi bộ và Nhà trường vẫn được diễn ra bình thường, có nề nếp và có chất lượng. Nhà trường đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.
3. Về công tác chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và các đoàn thế:
Ban Chi ủy đã chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, trên tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng viên, GV&NV của nhà trường. Đồng thời khắc phục và giải quyết kịp thời các mặt còn tồn tại, yếu kém và các khúc mắc của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong nhà trường.
Các phong trào thi đua được được triển khai sôi nổi và phát triển rộng khắp đến từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Các tập thể, các tổ chuyên môn đều có tinh thần trách nhiệm và tự giác cao, trong đó có nhiều đồng chí Đoàn viên Công đoàn có ý thức và tinh thần học hỏi cao, tích cực đấu tranh phê và tự phê bình. Tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Chi ủy được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức phấn đấu và biết khắc phục những khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách được giao.
Kết quả xếp loại Đảng viên cuối năm của Đảng viên trong Chi bộ cơ bản đều đạt đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong năm 2020 trong Chi bộ có 04 đồng chí Đảng viên vi phạm về kế hoạch hoá gia đình, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc xử lý kỷ luật đối với từng Đảng viên vi phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị.
100% Đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm Đảng viên không được làm. Luôn có mối đoàn kết và giữ gìn sự trong sáng của Đảng.
4. Về phẩm chất đạo đức và lối sống:
Các đồng chí trong Ban Chi ủy luôn nêu cao tinh thần tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống. Sống trung thực, thẳng thắn, giản dị, luôn gần gũi với đồng nghiệp và được mọi người tín nhiệm. Luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của của từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
Bản thân và gia đình các đồng chí trong Ban Chi ủy đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đề ra. Tuy nhiên trong năm 2020, Chi bộ có 04 đồng chí Đảng viên vi phạm về kế hoạch hoá gia đình, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đối với từng Đảng viên vi phạm, theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, đồng thời đã ra Quyết định kỷ luật đối với từng đồng chí, trong đó: 01 đồng chí bằng hình thức “cảnh cáo” do sinh con thứ 4 (đ/c Tuyết); 03 đồng chí bằng hình thức “khiển trách” do sinh con thứ 3 (đ/c Lê Hương, Thi, Thương).
5. Về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách và lề lối làm việc:
Quy chế làm việc của Ban Chi ủy được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí. Từng cá nhân trong Ban Chi ủy đều đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện với nhiệm vụ chính được phân công và điều hành bằng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng. Cuối tuần và cuối hàng tháng đều tổ chức thực hiện việc họp giao ban trong BCU và BGH, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.
Duy trì nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt đã nêu cao tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của Đảng. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của BCHTW hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đóng Đảng phí lên cấp trên đúng thời gian, quy định.
Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ được phân công. Kịp thời phát hiện và xử lý những Đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị đấu tranh chống quan liêu, lãng phí.
Chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Ban Chi ủy có tính thống nhất cao, nên khi tổ chức thực hiện các chương trình hành động, các Nghị quyết sinh hoạt Chi bộ hàng tháng có hiệu quả, theo Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 26/01/2022 về hướng dẫn, xếp loại chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. Đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của các năm học, kế hoạch phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng trang thiết bị được thực hiện có hiệu quả cao... Trong nhiệm kỳ vừa qua do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 vô cùng phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nên hầu hết các hội nghị họp của Ban chi uỷ, Ban giám hiệu, sinh hoạt Chi bộ, họp hội đồng SP nhà trường…hàng tháng, hàng kỳ đều tổ chức thực hiện theo hình thức trực tuyến tại phòng Zoom của nhà trường rất hiệu quả, nhằm duy trì các hoạt động của Chi bộ và nhà trường.
Ban Chi ủy thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý chỉ đạo về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên với chất lượng giáo dục tốt nhất, tập trung từng bước giải quyết các tồn tại, yếu kém nhất là chất lượng CS&GD trẻ trong nhà trường. Đồng thời đã XD được kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có định hướng, có mục tiêu chiến lược trước mắt và lâu dài. Kế hoạch hàng tháng đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề ra Nghị quyết hoạt động thực hiện, phân công trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo Nghị quyết hàng tháng được thực hiện nghiêm túc từng ngày, từng tuần gắn liền với việc chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị về mặt tinh thần, vật chất, kết hợp giữa thi đua và khen thưởng đúng người, đúng việc. Kết quả đã đạt được của nhà trường như sau:
- Năm 2020: Nhà trường được xếp thứ tự số 4/26 trường, được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”, có 01 cá nhân được Liên đoàn LĐ Thành phố tặng bằng khen.
- Năm 2021: Nhà trường đã vươn lên xếp thứ tự số 2/26 trường, được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”, và được Bộ GD&ĐT tặng “Bằng khen”, có 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐ LĐVN tặng bằng khen.
- Ngoài ra tập thể nhà trường và nhiều cá nhân khác đã được UBND huyện tặng giấy khen về đổi mới sáng tạo trong công tác dạy và học, trong công tác phòng chống dịch bệnh, danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, việc ứng dụng CNTT trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ…
6. Nguyên nhân kết quả đã đạt được:
Là do có đường lối đúng đắn của Đảng, tình hình an ninh trật tự, chính trị, xã hội, kinh tế của địa phương được ổn định. Đồng thời còn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các ban ngành tại địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hưng và sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã.
Ban chi ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy được trí tuệ của tập thể, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết kịp thời, linh hoạt các vấn đề còn tồn tại, khó khăn vướng mắc phát sinh trong nhà trường. Thường xuyên coi trọng công tác XD Đảng, được sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong nhà trường để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, công tác hoạt động phong trào của các đoàn thể như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ, Chi hội chữ thập đỏ... được thực hiện có hiệu quả cao và được gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện cho các cháu của Nhà trường. Chi đoàn thanh niên hoạt động tích cực, luôn nêu cao tinh thần và vai trò tiền phong gương mẫu của Đoàn viên. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường đã phát huy cao vai trò trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra tới từng cá nhân trong đơn vị, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nề nếp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng văn hóa và lương tâm nghề nghiệp có hiệu quả cao.
Được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội phụ huynh, đặc biệt là Ban đại diện phụ huynh của trường đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của nhà trường, đồng thời có trách nhiệm cao trong việc phối hợp để giúp nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện công tác XHHGD, nhằm nâng cao công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu trong nhà trường.
B. NHỮNG TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHI ỦY:
Công tác lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và trách nhiệm của tập thể Chi ủy trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, Đảng viên đôi khi còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên và liên tục.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, Đảng viên chưa được thường xuyên liên tục, chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể còn chung chung, chưa biểu dương kịp thời những gương điển hình, dẫn đến lối sống của tập thể và cá nhân còn mang tính chất đều đều. Một số ít cán bộ, Đảng viên chưa thực sự tiền phong gương mẫu trong mọi phong trào, có 04 Đảng viên đã vi phạm quy định về chính sách dân số KHHGĐ trong năm 2020 (Tuyết, Thi, Thương, Lê Hương).
Ban Chi ủy và BGH nhà trường đôi khi còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đối với những sai sót, những vi phạm của cán bộ, Đảng viên về tư tưởng chính trị và việc thực hiện Quy chế chuyên môn, Ban Chi ủy - BGH đôi khi còn thiếu kiên quyết trong xử lý, còn có tư tưởng nể nang, chưa kịp thời giải quyết, nên vẫn còn một số ít cán bộ, Đảng viên chưa tự giác nhận khuyết điểm của mình.
Công tác xây dựng Đảng đôi lúc thực hiện Quy chế dân chủ còn chưa tập trung và chưa có tinh thần xây dựng cao. Do vậy cũng ảnh hưởng một phần đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được của đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Ngoài ra trong Chi bộ vẫn còn một số ít Đảng viên đôi lúc còn hay né tránh, ngại phát biểu ý kiến và chưa mạnh dạn đấu tranh phê và tự phê bình.
Việc chỉ đạo các hoạt động của Ban Chi ủy, Ban giám hiệu, có lúc còn hạn chế trong công tác điều hành, giám sát, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa đi sâu đi sát, do vậy trong Chi bộ và nhà trường vẫn còn số ít cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên còn có tư tưởng chủ quan, lơi lỏng nề nếp thực hiện Quy chế chuyên môn và chưa tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm có lúc vẫn chưa thúc đẩy được nhận thức, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc nhiệt tình, nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, nên kết quả đạt được còn khiêm tốn và hạn chế. Đặc biệt là trong năm 2020 có 04 Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số KHHGĐ, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đối với từng Đảng viên vi phạm, theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, đồng thời đã ra Quyết định kỷ luật đối với từng đồng chí.
C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Ban Chi uỷ cần tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên tự hoàn thiện mình và đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” sâu rộng tới từng Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, GV-NV trong nhà trường
Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.
Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.
Cấp ủy Chi bộ cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên là giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét để kết nạp.
Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.
Cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Ban Chi ủy cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường; phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy.
Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; quan tâm chỉ đạo, dành nhiều thời gian chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu thực hiện để nâng cao các tiêu chí, nhằm đạt các tiêu chuẩn đề nghị cấp trên công nhận “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”“Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, cấp Bộ” trong các năm học; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa nâng cao” vào năm 2023, “Đạt kiểm định chất lượng mức độ 3” và đạt danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2” vào năm học 2022 - 2023, nhất là các vấn đề tham mưu với lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trường.
Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ trường Mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022. Vậy Ban Chi ủy chúng tôi rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của các vị Đại biểu và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, nhằm giúp cho Ban Chi ủy chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện mình, để tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
  • Đảng ủy xã MH (để b/c);
  • Lưu VP./.
T/M BAN CHI ỦY
BÍ THƯNhữ Thị Thủy


 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây