Báo cáo thành tích (Của Anh) đề nghị TP khen năm học 2021-2022

Thứ sáu - 03/06/2022 22:18
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2022
                                                                               
                                          BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN
TỪ NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐẾN NĂM HỌC 2021 - 2022

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ tên: NGUYỄN THỊ ANH
- Sinh ngày: 02/6/1991    -   Giới tính: Nữ
- Quê quán: Mỹ Hưng - Thanh Oai - Hà Nội
- Trú quán: Mỹ Hưng - Thanh Oai - Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
- Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ + 3 tuổi.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp sư phạm.
- Danh hiệu, giải thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022, tôi đều được Ban giám hiệu nhà trường tín nhiệm phân công làm Tổ trưởng tổ Nhà trẻ + 3 tuổi, tôi luôn có tinh thần nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm. Bản thân không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Được BGH nhà trường phân công nhiệm vụ về công tác văn hóa văn nghệ của nhà trường, tôi luôn cố gắng hết mình trong các phong trào văn hóa văn nghệ của trường. Ngoài ra tôi còn nhiệt tình tham gia các hội thi do nhà trường tổ chức như: “Làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo,”, thi “Giáo viên dạy giỏi”, thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
2.1. Chất lượng và hiệu quả công việc được giao:
         Là một giáo viên, được Ban giám hiệu nhà trường phân công nhiệm vụ dạy lớp 3-4 tuổi, Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ + 3 tuổi, tôi đã thực hiện và đạt được những kết quả như sau:
        Bản thân luôn tích cực tự học, trau dồi kiến thức, học hỏi đồng nghiệp và tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, để nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng PPGD tiên tiến và kỹ năng ứng dụng CNTT vào hoạt động giáo dục trẻ.
        Yêu nghề, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
        Tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề và dự giờ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn.
        Biết cách lựa chọn nội dung các hoạt động giáo dục phù hợp theo từng sự kiện, phù hợp với từng tháng, từng tuần.
        Linh hoạt lựa chọn các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, lồng ghép ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào các hoạt động giáo dục trẻ, trẻ hứng thú, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá, trải nghiệm đạt hiệu quả cao.
        Tích cực tham mưu với BGH, trao đổi với các chị em trong Tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch năm học, tháng, tuần phù hợp với trẻ.
2.2.  Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao:
* Năm học 2019 - 2020.
        - Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng:
+ Đảm bảo an toàn cho trẻ 100% từ đầu năm học đến kết thúc năm học .
+ Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100 %, trẻ đi học đều, chuyên cần đạt 92 - 94 %
+ Vệ sinh trong và ngoài lớp luôn đảm bảo sạch sẽ, cả hai GV luôn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh.
+ Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ: Cho trẻ rửa mặt, rửa tay hàng ngày, xúc miệng nước muối sau khi ăn, cho trẻ uống đủ nước.
- Chất lượng giáo dục:
+ 100% trẻ đến lớp được học theo chương trình GD lấy trẻ làm trung tâm.
+ 100% trẻ được đánh giá theo các mục tiêu của 5 lĩnh vực phát triển.
+ Luôn có thái độ tích cực trong học tập để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn:
+ Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học BD chuyên môn do nhà trường và phòng GD ĐT Thanh Oai tổ chức.
+ Tham gia đầy đủ các hội thi của ngành, của trường, đạt kết quả như sau:
           Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Đạt giải nhất.
           Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện: Đạt giải Ba
+ Được UBND huyện Thanh Oai tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp  cơ sở” học năm 2019 - 2020
+ Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách đầy đủ, soạn bài giảng đúng kế hoạch xây dựng, ký duyệt kế hoạch tháng, giáo án trước một tuần.
Phối hợp tốt với phụ huynh trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
+ Được BGH nhà trường phân công xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức",“Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ CBQL và giáo viên côt cán của các trường MN trong toàn huyện về dự và học tập. Xây dựng kế hoạch GDMN chỉnh sửa, theo hướng đổi mới và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thực hiện đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, tăng cường tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm theo nhóm, cá nhân, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
+ Nghiêm túc thực hiện mọi nhiệm vụ theo đúng sự phân công của Ban giám hiệu theo đúng Quy chế, quy định của ngành, của nhà trường.
+ Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
+ Có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, luôn quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp.
* Năm học 2020 - 2021:
- Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:
+ Đảm bảo an toàn cho trẻ 100% từ đầu năm học đến kết thúc năm học.
+ Trẻ đi học đều chuyên cần đạt 93 - 95%
+ Vệ sinh trong và ngoài lớp luôn đảm bảo sạch sẽ, cả hai GV luôn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh.
+ Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ: cho trẻ rửa mặt, rửa tay hàng ngày, xúc miệng nước muối sau khi ăn, cho trẻ uống đủ nước.
- Chất lượng giáo dục:
+ Được BGH nhà trường phân công xây dựng và thực hiện tốt chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động lĩnh vực phát triển thẩm mỹ",“Xây dựng lớp mầm non hạnh phúc” cho đội ngũ CBQL và giáo viên côt cán của các trường MN trong toàn huyện về dự và học tập. Xây dựng kế hoạch GDMN chỉnh sửa, theo hướng đổi mới và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thực hiện đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, tăng cường tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm theo nhóm, cá nhân, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
+ Tích cực tự bồi dưỡng bản thân để nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT và bước đầu tiếp cận với PPGD tiên tiến Steam trong giảng dạy. Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt chương trình GDMN, thực hiện tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện Chương trình GDMN; đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo.
+ Hoàn thành tốt công tác giảng dạy: Lên kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo tháng, năm. Dạy đủ chư­ơng trình, đúng thời khoá biểu, các hoạt động học có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho hoạt động của cô và trẻ.
+ Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, thực hiện soạn bài trn phần mềm quản lý GD theo đúng kế hoạch xây dựng, có kí duyệt của BGH nhà trường theo kế hoạch tháng, giáo án trước một tuần.
+ Thường xuyên giáo dục cho trẻ kĩ năng trải nghiệm cuộc sống: Trẻ có nề nếp tự phục vụ bản thân, nếp chào hỏi lễ phép, thói quen cất ĐDĐC đúng nơi quy định…
+ Thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà, đặc biệt là trong thời gian trẻ phải nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, tôi luôn tự nghiên cứu các phần mềm miễn phí trên mạng intenet để xây dựng và thiết kế các các Video, bài giảng hướng dẫn phụ huynh phối hợp chăm sóc và giáo dục cho trẻ tại nhà. Được đa số phụ huynh trong lớp nhiệt tình phối hợp để giáo dục trẻ tại nhà đạt kết quả cao.
+ Nghiêm túc thực hiện mọi nhiệm vụ theo đúng sự phân công của Ban giám hiệu theo đúng Quy chế, quy định của ngành, của trường
+ Là Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ + 3 tuổi, tôi luôn có ý thức trách nhiệm trong việc đôn đốc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ. Phối hợp tốt với đồng nghiệp, luôn chia sẻ giúp đỡ nhau trong công việc, góp ý thẳng thắn, chân thành cùng giúp nhau tiến bộ. Đoàn kết, không gây mâu thuẫn, không chia bè phái trong lớp cũng như trong nhà trường.
* Năm học 2021 - 2022.
        - Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
+ Từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà thời gian dài, tôi đã phối hợp với giáo viên cùng lớp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở tại nhà trong thời gian nghỉ dịch, phối hợp với Tổ nuôi dưỡng nghiên cứu để xây dựng thực đơn cho trẻ ăn tại nhà, phù hợp với điều kiện thực tế của đa số gia đình trẻ trong lớp, sau đó gửi và đăng tải lên nhóm Zalo, Fecebook của lớp để phối hợp với phụ huynh chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tại nhà được phụ huynh phối hợp đạt hiệu quả cao.
+ Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong lớp tại gia đình cũng như ở trường, luôn được tôi quan tâm từ đầu năm học đến khi kết thúc năm học, đặc biệt là trong thời gian trẻ phải nghỉ dịch ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19, do vậy trong năm học lớp tôi không có học sinh nào bị tai nạn thương tích.
+ Từ tháng 4 đến tháng 5/2022 dịch Covid-19 được khống chế, trẻ được đến trường học trực tiếp, phụ huynh đã cho trẻ đi học đều và ăn ngủ ở lớp rất chuyên cần đạt 93 - 95%
+ Thực hiện đúng thời gian biểu một ngày của trẻ giờ nào việc ấy, đúng quy chế chuyên môn.
+ Vệ sinh trong và ngoài lớp luôn đảm bảo sạch sẽ, cả hai GV luôn làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh.
+ Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho trẻ: cho trẻ rửa mặt, rửa tay hàng ngày, xúc miệng nước muối sau khi ăn, cho trẻ uống đủ nước.
- Chất lượng giáo dục:
+ Thực hiện đúng Quy chế chuyên môn, xây dựng ngân hàng mục tiêu, ngân hàng đồng tâm của Tổ phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trẻ phải nghỉ học ở nhà. Thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà. Bản thân luôn tự nghiên cứu các phần mềm miễn phí trên mạng intenet để xây dựng và thiết kế các các Video, bài giảng hướng dẫn phụ huynh phối hợp chăm sóc và giáo dục cho trẻ tại nhà. Sử dụng linh hoạt phần mềm Zoom miễn phí để tổ chức họp và trao đổi với phụ huynh trong việc phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà và thực hiện các buổi giao lưu trực tuyến với trẻ vào tối thứ 7 hàng tuần. Được đa số phụ huynh trong lớp nhiệt tình phối hợp để giáo dục trẻ tại nhà đạt kết quả cao.
+ Lên kế hoạch soạn giảng theo đúng chương trình chuẩn về kiến thức, kĩ năng. Hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách của lớp, nộp duyệt đúng thời gian quy định. Sắp xếp nội vụ lớp khoa học, tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, làm nhiều đồ dùng đồ chơi, bài tập bổ sung vào các góc cho trẻ hoạt động.
+ Được BGH nhà trường tín nhiệm phân công làm điểm mô hình "Tiếp cận và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong các hoạt động giáo dục trẻ",“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cho đội ngũ giáo viên của nhà trường về dự và học tập.
+ Có tinh thần phấn đấu không ngừng học tập để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sống, có sáng tạo trong lao động.
+ Kết quả hội thi xây dựng bài giảng E-learning cấp trường đạt tôi được đánh giá cao và đạt giải nhất, được nhà trường cử tham gia hội thi GVG cấp huyện  tôi đã đạt giải ………. Lớp tôi phụ trách năm nào cũng được BGH nhà trường đánh giá cao, đều đạt danh hiệu “Lớp xuất sắc”.
* Sau đây là kết quả cụ thể mà tôi đã thực hiện được trong 3 năm học:
+ Tỷ lệ trẻ ăn bán trú và đi học chuyên cần cuối năm học:
Năm học Tổng số trẻ Tỷ lệ % trẻ đi học chuyên cần Tỷ lệ % trẻ ăn bán trú ở lớp
2019 - 2020 30 92 đến 94% 100
2020 - 2021 33 93 đến 95% 100
2021 - 2022 27 93 đến 95% 100
+ Kết quả theo dõi sức khoẻ của trẻ cuối các năm học:
Năm học Cân nặng Chiều cao
Bình thường Kênh SDD Bình thường Thấp còi  
Số trẻ TL% Số trẻ TL% Số trẻ TL% Số trẻ TL%
2019 - 2020 30/30 100 0 0 29/30 96,7 1/30 3,3
2020 - 2021 32/33 97 1/33 3 32/33 97 1/33 3
2021 - 2022 27/27 100 0 0 26/27 96,3 1/27 3,7
                   
Cả 3 năm học lớp tôi đều không có trẻ bị thừa cân, béo phì.
         + Kết quả đánh giá chất lư­ợng trẻ cuối các năm học theo các tiêu chí đánh giá của 5 lĩnh vực đối với trẻ mẫu giáo cụ thể như­ sau:
Năm học TS trẻ được đánh giá Đạt Tỷ lệ % Không đạt Tỷ lệ %
2019 - 2020 30 29 96,7 1 3,3
2020 - 2021 33 33 100 0 0
2021 - 2022 27 26 96,3 1 3,7
Trẻ đến lớp được than gia đầy đủ các hoạt động học và vui chơi, trẻ được học các hoạt động kĩ năng sống dưới hình thức giáo dục trẻ lấy trẻ làm trung tâm  để phát triển toàn diện cho trẻ.
2.3. Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Tích cực học tập tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng chuyên môn do Nhà trường và Phòng giáo dục tổ chức, đi sâu nghiên cứu các văn bản, tìm hiểu và đọc các tạp trí tập san có liên quan đến GDMN để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là những tài liệu có liên đến PPGD tiên tiến và việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy cho trẻ.
Sau đây là kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN và xếp loại CB,CC,VC của bản thân:
Năm học KQ XL chuẩn NNGVMN KQXL cán bộ, CC,VC
2019 - 2020 Tốt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2020 - 2021 Tốt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2021 - 2022 Tốt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2.4. Phẩm chất đạo đức lối sống:
          Bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị; không vi phạm đạo đức nhà giáo. Luôn tận tụy với công việc, không hách dịch cửa quyền, không gây phiền hà khó khăn, không xúc phạm nhân phẩm của đồng nghiệp.
          Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, thường xuyên giáo dục, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị cho bản thân, thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và nhà trường đề ra.
2.5. Về công tác xây dựng Đảng:
          Là Đảng viên, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua của nhà trường, chấp hành tốt 19 điều Đảng viên không được làm, có ý thức giữ gìn nội bộ đoàn kết.
2.6. Tham gia hoạt động xã hội từ thiện:
Tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, từ thiện trong nhà trường và tại địa phương nơi cư trú như: Ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ giáo viên vùng sâu vùng xa…
3. Việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Tôi luôn có ý thức thức chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để hoàn thiện cho bản thân và cũng là tấm gương để các đồng nghiệp và học sinh làm theo. Đồng thời tích cực vận động người thân, gia đình, phụ huynh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.
4. Mô hình và giải pháp đổi mới:
- Năm học 2020 - 2021, tôi đã thực hiện mô hình với chủ đề “Xây dựng lớp mầm non hạnh phúc”.
Để thực hiện tốt mô hình này, tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể phụ huynh học sinh của lớp về mục đích, ý nghĩa của việc “Xây dựng lớp mầm non hạnh phúc”, giúp cho phụ huynh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì chất lượng của lớp học, mà ở đó học sinh luôn được yêu thương, được tôn trọng và được an toàn. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi giáo viên và phụ huynh học sinh trong việc xây dựng lớp mầm non hạnh phúc, an toàn, thân thiện, nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để cô giáo và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương. Đồng thời tôi cũng đã kịp thời phát hiện những phụ huynh có tâm huyết cùng tham gia xây dựng lớp học hạnh phúc cùng giáo viên và phát hiện những học sinh tiêu biểu ngoan ngoãn, học giỏi để kịp thời động viên khen thưởng và lan toả trong lớp học và trong nhà trường.
          - Năm học 2021 - 2022, tôi đã mô hình với chủ đề Ứng dụng phương pháp STEAM vào hoạt động tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà”
Để thực hiện tốt mô hình này, tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể phụ huynh học sinh của lớp về mục đích, ý nghĩa của việc Ứng dụng phương pháp STEAM vào hoạt động tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà”, giúp cho phụ huynh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc cho trẻ được tiếp cận với PPGD tiên tiến Steam trong hoạt động tạo hình tại nhà, sẽ tạo điều kiện cho trẻ được phát huy khả năng óc sáng tạo, trí tưởng tượng, tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng tự lập, tự sáng tạo của riêng mình, để các con có được những kỹ năng nhất định, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, mà cô giáo đã giao cho khi ở nhà nghỉ dịch. Thông qua đó cũng đã phát huy được tính chủ động và sáng tạo của trẻ khi thực hiện các hoạt động tạo hình ở tại nhà, từ đó các con đã rất tự tin và tạo được ra rất nhiều sản phẩm tạo hình vô cùng ngộ nghĩnh, sáng tạo và đáng yêu, để trang trí cho ngôi nhà thân yêu của mình, từ các dự án học tập mà tôi đã xây dựng từ đầu năm học. Đồng thời có thái độ hợp tác tốt và chia sẻ cùng cô giáo và các bạn, khi tham gia các hoạt động giao lưu trực tuyến hàng tuần trên phòng Zoom cùng các bạn trong lớp.
5. Các sáng kiến được công nhận:
- Năm học 2019 - 2020 với đề tài  SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba”, đạt loại B cấp huyện theo QĐ số: 1095/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND huyện Thanh Oai.
- Năm học 2020 - 2021, tôi tiếp tục thực hiện đề tài SKKN năm thứ 2 “Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi vượt qua khủng hoảng tuổi lên 3” đạt loại B cấp huyện theo quyết định số: 2753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Thanh Oai.
- Năm học 2021- 2022: tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài SKKN “Một số biện pháp ứng dụng phương pháp STEAM vào hoạt động tạo hình cho trẻ 3-4 tuổi trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà” được xếp loại … cấp huyện theo QĐ số:……./QĐ-UBND ngày     /   /2022 của UBND huyện Thanh Oai.
* Đánh giá hiệu quả, sức lan tỏa của sáng kiến:
Các sáng kiến kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện trong 3 năm hoc đều được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao, có tính ứng dụng cao trong thực tế giảng dạy và có thể ứng dụng rộng rãi và hiệu quả tại các trường mầm non trên địa bàn, đã tạo ra sức lan tỏa rộng trong các trường mầm non trên địa bàn, nhằm góp phần thiết thực để nâng cao chất lượng GDMN, cũng tao động lưc cho giáo viên hăng say, sáng tạo góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ .
6. Kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân được giao:
Bản thân tôi luôn xác định mình phải vì lợi ích của tập thể, vì thế tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trước cấp trên và nhà trường, thực hiện tốt các quy định của người cán bộ công chức trong đơn vị, được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tín nhiệm. Sau đây là kết quả đánh giá XL công chức cuối năm:
Năm học 2018- 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Năm học 2019- 2010: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Năm học 2020- 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
  1. Danh hiệu thi đua: 
Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành.
2019-2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện T.Oai.
2020-2021 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số 4433/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện T.Oai
2021-2022 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số       /QĐ-UBND ngày  …/../2022 của UBND huyện T.Oai
 
2. Hình thức khen thưởng:
Năm học Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành.
2019-2020 Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Oai tặng Giấy khen đạt giải Nhất hội thi GVG cấp huyện năm học 2019 - 2020. QĐ số: 195/QĐ-PGDĐT ngày 26/5/2020 của phòng GD&ĐT Thanh Oai
2021-2022 Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Oai tặng Giấy khen đạt giải …….hội thi GVG cấp huyện năm học 2021 - 2022. QĐ số:      /QĐ-PGDĐT ngày 26/5/2020 của phòng GD&ĐT Thanh Oai
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ


 
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Nguyễn Thị Anh

 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG


 
 
 

                       
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẶNG BẰNG KHEN

NĂM HỌC: 2021 - 2022

Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, HN                                  Tháng 5 năm 2022 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây