B.cáo thành tích cá nhân đề nghị tổng LĐLĐVN khen thưởng NH 2020-2021

Thứ ba - 20/07/2021 16:10
LĐLĐ HUYỆN THANH OAI
CĐ TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 6  năm 2021

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM KHEN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM HỌC 2020 - 2021


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH.
- Họ tên: Nhữ Thị Thủy
- Sinh ngày, tháng, năm: 17/01/1971 - Giới tính: Nữ
- Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
- Trú quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Nhiều năm đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội năm học 2019 - 2020.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
Với tư cách là Hiệu trưởng nhà trường, là người đứng đầu của đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, phụ trách chung các hoạt động của nhà trường. Bản thân luôn có thái độ giữ tốt mối liên hệ với Ban chi ủy, Chi bộ, Phòng giáo dục Thanh Oai, Đảng ủy - UBND xã Mỹ Hưng. Đồng thời có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng các loại kế hoạch hoạt động của nhà trường về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm học, triển khai kế hoạch một cách đầy đủ, khoa học đến 100% CB,GV,NV trong toàn trường, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động CS&GD hàng ngày của GV và các cháu.
Luôn gần gũi, tôn trọng và đối xử công bằng, bình đẳng, nhiệt tình giúp đỡ CB, GV, NV của nhà trường.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho, luôn tạo điều kiện cho CB,GV,NV trong đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì mục đích vụ lợi. Không để chồng con, anh(chị em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm ảnh hưởng xấu tới nhà trường.
Luôn có quan điểm thẳng thắn, trung thực về việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời thực hiện tốt các quy định về những việc mà cán bộ công chức không được làm.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
Để có được những thành tích nổi bật trong năm học 2020 - 2021, tôi đã tiến hành XD kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chi tiết từng cho năm học và thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc, thường xuyên đôn đốc và kiểm tra nội bộ trường học, luôn coi bản thân mình là trung tâm để xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, nhằm động viên, khơi dậy và phát huy sức mạnh của tập thể nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng năm học, đảm bảo số lượng và chất lượng CS&GD trẻ, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để giữ vững danh hiệu trường “Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và xây dựng “Môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” và “Xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc”.
Kết quả trong năm học 2020 - 2021 bản thân tôi đã đạt được các thành tích nổi bật sau:
2.1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ GV,NV:
Với tư cách là người đứng đầu đơn vị, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tại đơn vị, bản thân tôi luôn gương mẫu và đi đầu trong tất cả các hoạt động phong trào thi đua của nhà trường, đã triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về vai trò, vị trí của GDMN trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã để tuyên truyền về kế hoạch phát triển GDMN của nhà trường; Tăng cường trách nhiệm của bản thân trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền về kế hoạch phát triển GDMN, hướng dẫn đội ngũ giáo viên, nhân viên của đơn vị thực hiện công tác thông tin và truyền thông về GDMN. Chú trọng đến công tác tuyên truyền những việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu luôn đi đầu trong việc đổi mới, phát triển GDMN tại đơn vị. Chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại đơn vị, giúp cho mỗi thành viên trong nhà trường phải nhận thức đầy đủ và trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu GD trẻ mầm non hàng năm đã đề ra.
Đã thực hiện tốt QCDC trong trường học, tăng cường hiệu quả, quản lý nề nếp, kỷ cương. Hàng năm cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường đều được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, thông qua các tổ chức, Chi bộ, Công đoàn, đoàn Thanh niên trong nhà trường về những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước, các quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Công khai các khoản đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán, theo quy định hiện hành. Công khai công tác tuyển học sinh vào nhà trường qua loa đài truyền thanh của thôn, xã. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, gắn với đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, chuyển ngạch viên chức, nâng bậc lương, đề bạt, khen thưởng, kỉ luật. Công khai Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường, các tiêu chuẩn và kết đánh quả giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng tháng, hàng kỳ và năm học. Thực hiện phân công đúng người đúng việc, đảm bảo công khai trong hội nghị họp đầu năm học.
2.2. Về công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong đơn vị:
Hàng năm, tôi đều thực hiện việc rà soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ CBQL,GV,NV đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình GDMN, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ CM theo hướng hội nhập quốc tế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trong nhà trường để đạt được các yêu cầu: như chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ca hát và đặc biệt là việc tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tiếp cận với PPGD tiên tiến STEAM. Ứng dụng thành thạo CNTT trong công tác quản lý chỉ đạo và công tác cải cách hành chính trong của nhà trường, XD thương hiệu chất lượng CS,ND và GD trẻ, cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra với cha mẹ học sinh. Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được đi học tập kinh nghiệm, tìm hiểu phương pháp GD tiên tiến, kỹ năng xây dựng môi trường ở các trường tiên tiến xuất sắc trong và ngoài huyện, tích cực học tập nâng cao trình độ, nâng cao trình độ trên đại học về công tác quản lý; Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ để bắt nhập với xu hướng hội nhập quốc tế.
Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, tích cực động viên dưới mọi hình thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có thành tích cao, sáng tạo trong công việc.
2.3. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:
* Về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ:
Vào đầu mỗi năm học, tôi đều triển khai và thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; Chỉ đạo việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Thường xuyên kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tại các nhóm lớp để kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại nhà trường. Vì vậy trong nhiều năm học gần đây toàn trường không có trường hợp nào trẻ bị tai nạn thương tích nặng xảy ra trong nhà trường. Thực hiện việc đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; chỉ đạo đội ngũ giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt việc lồng ghép các nội dung GD văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục mầm non. Đặc biệt tôi luôn quan tâm, chỉ đạo và triển khai tới đội ngũ giáo viên trong toàn trường thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ trong từng năm học phù hợp với từng độ tuổi của trẻ vào trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. 
* Về công tác nâng cao chất lượng nuôi d­ưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe:
Tôi đã triển khai và thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về ban hành quy định XD trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN. Hàng năm vào đầu mỗi năm học tôi đều ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học,  xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về công tác y tế trường học được đi tập huấn, nhằm thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tại đơn vị. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường nắm được những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Chỉ đạo đội ngũ GV,NV thường xuyên quan tâm đến môi trường xung quanh trường đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Do vậy đã giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường. Cụ thể trong các năm học toàn trường không có trường hợp trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường. Đồng thời đã xây dựng các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích dưới các hình thức như: tuyên truyền, giáo dục can thiệp.
Đã chỉ đạo 100% nhóm lớp thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường theo quy chế nuôi dạy trẻ, thư­ờng xuyên làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở trường. 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch phối hợp với trung tâm y tế Huyện và Trạm y tế xã để tổ chức khám sức khỏe cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu 1 lần/năm.
Đã huy động số trẻ ăn bán trú tại trường đạt tỷ lệ cao 100% số trẻ đến trường. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP trong nhà trường, đảm bảo tuyệt đối về công tác phòng chống tai nạn thương tích cho các cháu trong toàn trường.100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh của trẻ theo quy chế nuôi dạy trẻ, thư­ờng xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho trẻ ở trường, bản thân đã được Chủ tịch UBND Huyện Thanh Oai tặng giấy khen trong công tác phòng chống dịch Covid.
* Công tác đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GD mầm non:
Đã chỉ đạo 100% GV các nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình GDMN, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và chỉ đạo những giáo viên cốt cán của trường bước đầu được tiếp cận và ứng dụng PPGD tiến tiến STEAM vào chương trình để dạy cho trẻ tại 02 lớp mẫu giáo 4 tuổi B2 và lớp 5 tuổi A2 đạt hiệu quả cao, các nhóm-lớp còn lại trong trường cũng đều được giáo viên cho trẻ được tiếp cận dần với phương pháp GD STEAM, được phụ huynh tin tưởng. Nhà trường đã hoàn thành tốt công tác phổ cập GD trẻ 5 tuổi và sử dụng bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi.
Trong năm học tôi đã chỉ đạo giáo viên xây dựng 03 tiết chuyên đề về “Lĩnh vực GD âm nhạc” “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” cho khoảng 300 lượt CBQL và GV cốt cán của các trường MN trong toàn huyện về dự và học tập trong 03 ngày; 100% CB,GV,NV trong trường được học lớp bồi dưỡng về kỹ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng giao tiếp và đều tích cực thực hiện“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”. Đã chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng 06 nội dung trong tiêu chí môi trường GD do Bộ GDĐT ban hành, chú trọng thiết kế khung cảnh sư phạm “Thân thiện - sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum, gầm cầu thang để XD “Khu sáng tạo”“Khu trải nghiệm dân gian Việt Nam” cho trẻ hoạt động. Triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD trẻ. Toàn trư­ờng đã có 40/50 CB,GV,NV có chứng chỉ tin học cơ bản, có trang Website riêng và có 100% CB,GV,NV tham gia làm thành viên và sử dụng có hiệu quả trong công tác quản lý chỉ đạo, CS&GD trẻ. Đã kết nối mạng intenet cho 100% các lớp, 15/15 lớp có màn chiếu, máy tính, máy in, ti vi kết nối intenet để phục vụ công tác giảng dạy, có 1 phòng máy tính dành riêng cho trẻ với 25 máy tính. Toàn trường đã có 60% giáo viên trực tiếp dạy trên lớp có máy tính riêng để sử dụng cho hoạt động chuyên môn của cá nhân. Đồng thời chủ động chỉ đạo giáo viên tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên đề trong các năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, chú trọng việc nâng cao chuyên đề “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mỹ”, thực hiện “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” và “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lớp; khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật, khu hoạt động sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam một cách khoa học, hài hòa và hợp lý.
Đã chỉ đạo và thực hiện tốt Kế hoạch số 253/KH-MNMH ngày 30/10/2020 về việc thực hiện XD trường lớp MN hạnh phúc năm học 2020-2021 và KH số 21/KH-MNMH ngày 11/3/2021 về “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2026”, tạo sân vườn sinh thái tại khu Trung Tâm, quy hoạch cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ. Xây dựng và cải tạo khu vui chơi, phòng thể chất, phòng GD âm nhạc, khu sáng tạo, khu trải nghiệm dân gian Việt Nam và các phòng chức năng được sử dụng hiệu quả để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động học chuyên biệt đạt hiệu quả. Đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tốt với các bậc cha mẹ, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ, ủng hộ đồ dùng trang thiết bị, cải tạo môi trường học tập, để xây dựng trường, lớp MN hạnh phúc và tổ chức các hoạt động GD cho trẻ trong toàn trường.
Trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19, tôi đã chỉ đạo và triển khai tới 100% GV biết linh hoạt sử dụng phần mềm Zoom miễn phí để triển khai các cuộc họp trực tuyến với phụ huynh, XD giáo án điện tử trình chiếu trên Powpoint đóng gói bằng phần mềm TechSmith Camtasia để dạy trẻ trên nhóm Fecebook của trường trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà (tháng 2), tổng số bài giảng đã được GV áp dụng và dạy trên nhóm Fecebook của trường là 30 tiết.
Năm học 2019-2020 Chi bộ đã được Đảng ủy xã Mỹ Hưng tặng giấy khen “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo QĐ số 17-QĐ/ĐU ngày 15/01/2020. Nhà trường đã được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” theo QĐ khen thưởng số 1434/QĐ-UBND ngày 31/7/2020, do Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ký; Được tặng bằng khen về việc thực hiện KH 143/KH-UBND ngày 19/6/2017 phát triển GDMN TPHN đến năm 2020 theo QĐ khen thưởng số 3329/QĐ-UBND ngày 29/7/2020, do Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội ký; Được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Tập thể LĐ xuất sắc cấp Thành phố” theo QĐ khen thưởng số 4775/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, do Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội ký;
Năm học 2020-2021 nhà trường được UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATTP năm 2020 theo QĐ khen thưởng số: 2738/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, do Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ký; và Công đoàn trường đã được LĐLĐ huyện Thanh Oai tặng giấy khen về việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo QĐ khen thưởng số 16/QĐ-LĐLĐ ngày 19/4/2021, do Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai ký.
2.4. Về công tác xã hội hoá giáo dục:
Tôi đã làm tốt công tác tham mưu với cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, vận động các gia đình, các cá nhân, các dòng họ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển mạnh mẽ, kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tuyên truyền giúp mọi người hiểu thêm về tâm quan trọng của giáo dục MN trong cuộc sống.
Trong năm học đã thực hiện tốt công tác XHH giáo dục và được thực hiện theo đúng quy trình 4 bước. Kết quả đã được phụ huynh các lớp ủng hộ cả tinh thần và vật chất, đồ dùng, đồ chơi để xây dựng môi trường học tập, ủng hộ được 200m2 xốp trải nền nhà vào mùa đông trị giá bằng tiền mặt khoảng 18.000.000 đồng. Hàng tháng, hàng tuần phụ huynh còn ủng hộ các loại cây cảnh, cây hoa, cây ăn quả, các loại nguyên liệu, vật liệu, phế liệu... để XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, XD khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động. Ngoài ra nhà trường còn phát động sự ủng hộ kinh phí, các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương... của các bậc phụ huynh, để tổ chức cho trẻ ăn Buphe vào các dịp tết trung thu, ngày 20/10, 20/11, 22/12, tết nguyên đán, 8/3, tết thếu nhi 1/6...được phụ huynh rất đồng tình và ủng hộ.
2.5. Về công tác quy hoạch màng lưới lớp học, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:
Đã thực hiện tốt việc XD kế hoạch rà soát, điều chỉnh mạng lưới lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế, với số lượng học sinh theo độ tuổi hàng năm. Đồng thời tham mưu với UBND xã đề nghị mở rộng thêm quỹ đất tại khu Trung tâm để xin đầu tư kinh phí xây dựng thêm 6 phòng học, 01 hội trường, mở rộng khu vực cho trẻ làm quen với thiên nhiên và một số hạng mục khác...để gom điểm lẻ khu Quảng Minh về khu Trung Tâm, nhằm đảm bảo công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tham mưu với UBND Huyện tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.
Trong năm học nhà trường đã tập trung kinh phí để cải tạo khu vui chơi, xếp ắp phòng âm nhạc, phòng GD thể chất, xây dựng khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trang trí xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho trẻ vơi tổng kinh phí: 525.835.000 đồng. Trong đó:
- Phụ huynh đóng góp: 125.400.000 đồng.
- Nguồn từ ngân sách nhà nước: 400.435.000 đồng.
Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng, chủ động phối hợp với UBND xã tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn, vận động con em trong độ tuổi ra lớp mầm non, tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường, huy động xã hội hóa cho giáo dục mầm non.
2.6. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:
Nhà trường có Chi bộ riêng với tổng số 23 Đảng viên, hàng năm Chi bộ đều XD kế hoạch phát triển Đảng viên mới, đồng thời cử những GV,NV ưu tú có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng để kết nạp, Chi bộ năm nào cũng được công nhận hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trong năm học 2020-2021 Chi bộ đã kết nạp được 05 Đảng viên và cử 03 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.
Công đoàn nhà trường gồm 50 đoàn viên công đoàn, hàng năm đều XD kế hoạch hoạt động phù hợp, thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên về vật chất và tinh thần để các đoàn viên công đoàn yên tâm công tác. Đồng thời có kế hoạch phối hợp với nhà trường, hàng năm đều tổ chức cho CB,GV,NV đi tham quan học tập và rút kinh nghiệm tại các trường điểm trong Huyện, trong Thành phố và thăm quan các danh lam thắng cảnh của đất nước, để tạo cho chị em có cơ hội được giao lưu học tập, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và động viên tinh thần trong công tác.
Chi đoàn thanh niên có tổng số đoàn viên là 18 đ/c, tôi đã XD kế hoạch chỉ đạo Chi đoàn thực hiện các kế hoạch đã đề ra, giao cho Chi đoàn phụ trách chính các chương trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của nhà trường.
2.7. Những biện pháp đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác.
Hàng năm, vào đầu năm học tôi đều thực hiện việc tổ chức cho 100% CB-GV-NV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên, thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam triển khai. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Nhà giáo tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo” “Giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp”
Vào đầu mỗi năm học tôi đã tổ chức họp toàn thể đội ngũ GV,NV và thống nhất các nội dung đăng ký với phòng GD&ĐT về việc thực hiện tốt “Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ”thực hiện tốt các phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng duyên dáng, mẫu mực và sáng tạo "“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”, nhằm phấn đấu XD cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đã được 100% CB,GV,NV trong nhà trường hưởng ứng và thực hiện tốt. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của đơn vị, mỗi tháng nhà trường đều có từ 01 - 02 bài viết về gương người tốt việc tốt, phát hiện và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả trong toàn ngành.
Hàng năm tôi đều tiến hành chỉ đạo và phát động đến 100% giáo viên, nhân viên và toàn thể phụ huynh trong trường hưởng ứng phong trào xây dựng khung cảnh sư phạm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, “Tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”, trưng bày sản phẩm của trẻ, tổ chức “Hội thi làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực” trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền. Chỉ đạo GV các lớp xây dựng“Vườn rau của bé” và “Không gian xanh” trở thành khu vực trẻ có cơ hội khám phá phong phú.
2.8. Mô hình và giải pháp đổi mới:
Năm học 2020 - 2021, tôi đã XD kế hoạch thống nhất trong BGH để đăng ký với Phòng GD&ĐT Thanh Oai về thực hiện mô hình với chủ đề “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”.
Để thực hiện tốt mô hình này, tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”, giúp cho CB,GV,NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì chất lượng của nhà trường, mà ở đó học sinh và CB,GV,NV luôn được yêu thương, được tôn trọng và được an toàn. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB,GV,NV và phụ huynh học sinh trong việc xây dựng trường, lớp hạnh phúc, an toàn, thân thiện, nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để cô giáo và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương. Đồng thời tôi cũng đã kịp thời phát hiện những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong nghiên cứu, học tập, sáng tạo về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, để lan tỏa trong toàn trường, trong địa phương và tới cộng đồng xã hội. Với những giải pháp thực hiện trên, Nhà trường đã phát hiện để tôn vinh, biểu dương những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tận tụy, mẫu mực và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác như: cô giáo Ngô Thị Nga, Hoàng Thị Thi, Nguyễn Thị Anh, Phạm Thị Hương, Nguyễn Bích Huệ, Lê Thị Thanh yên...
 3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Bản thân thực hiện tốt và chỉ đạo tới 100% CB,GV,NV trong trường chấp hành tốt các chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và của đơn vị đã đề ra, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, kỹ năng sử dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, trung thực tận tâm, tận tụy với nghề nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao. Do vậy trong năm học 100% CB-GV-NV toàn trường không vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên, thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng khung cảnh sư phạm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”, “Trường lớp mầm non hạnh phúc”, “Tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”,tích cực tham gia“Hội thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo mang tính hiệu quả, thiết thực chotrẻ được sử dụng lâu, bền”, các nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình GDMN, xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng 06 nội dung trong tiêu chí môi trường giáo dục do Bộ GDĐT ban hành, chú trọng thiết kế khung cảnh sư phạm “Thân thiện - sáng - xanh-sạch-đẹp - an toàn”,tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum, gầm cầu thang để XD khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động. Đã chỉ đạo giáo viên trú trọng và thực hiện tốt việc đi sâu GD lĩnh vực phát triển nhận thức và nâng cao chuyên đề “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mỹ”, thực hiện “Xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc”, “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, tập trungđầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lớp; khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật, khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam một cách khoa học. Triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD trẻ.
4. Các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận:
- Năm học 2019 - 2020 với đề tài SKKN “Một số biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện cho học sinh” tôi được công nhận xếp loại A cấp Huyện theo QĐ số 1096/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 do đồng chí Phó Chủ Tịch UBND Huyện Nguyễn Khánh Bình ký.
- Năm học 2020 - 2021 với đề tài SKKN “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm tôi được công nhận xếp loại A cấp Huyện theo QĐ số 2753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 do đồng chí Phó Chủ Tịch UBND Huyện Nguyễn Khánh Bình ký.
Với những đề tài SKKN trên mà tôi đã thực hiện trong các năm học, tôi nhận thấy các biện pháp đã đề ra để thực hiện trong mỗi đề tài, đều xuất phát từ thực tiễn nhu cầu GDMN hiện nay, được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị và có thể lan tỏa và áp dụng rộng rãi tại các trường mầm non trên địa bàn các Huyện.
5. Kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cá nhân:
Năm học các năm học, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, bản thân luôn trăn trở suy nghĩ, mình cần phải đề ra những biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt về mọi mặt, thì mới xây dựng phong trào và đưa chất lượng CS,ND và GD trẻ của nhà trường đi lên. Trong các năm học gần đây tôi đã quyết tâm thực hiện và đã được khen tặng các danh hiệu thi đua sau:
- Năm học 2019-2020 được chủ tịch UBND Huyện tằng giấy khen ”Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tuần lễ học tập suốt đời” theo QĐ số 2055/QĐ-UBND ngày 27/10/2019 của UBND Huyện Thanh Oai; được tặng giấy khen ”Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19” theo QĐ số 838/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND Huyện Thanh Oai; Được tặng danh hiệu CSTĐCS năm học 2019-2020 theo QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND Huyện Thanh Oai; được tặng giấy khen Đạt danh hiệu gương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu huyện Thanh Oai năm 2020 theo QĐ số 1576/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND Huyện Thanh Oai; Được Liên đoàn LĐTP Hà nội tặng Bằng khen về việc Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2019-2020 theo QĐ số 548/QĐ-LĐLĐ ngày 18/8/2020 của BCH Liên đoàn LĐ Thành phố Hà Nội.
Bản thân tôi luôn xác định phải vì lợi ích của tập thể, do vậy tôi luôn có tinh thần trách nhiệm của mình trước cấp trên và nhà trường, thực hiện tốt các quy định của người cán bộ công chức trong đơn vị, được đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tin tưởng và có ý kiến đề nghị cấp trên xét và công nhận kết quả đánh giá xếp loại công chức cuối năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG.
1. Danh hiệu thi đua:
 
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2017-2018 CSTĐ cấp cơ sở QĐ số 2325/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND Huyện Thanh Oai.
2019-2020 CSTĐ cấp cơ sở QĐ số 1424/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND Huyện Thanh Oai.

2. Hình thức khen thưởng;
 
Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2019
Liên đoàn LĐ huyện tặng giấy khen về việc đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2018 - 2019. QĐ số 17/QĐ-LĐLĐ ngày 27/8/2019 của BCH Liên đoàn LĐ Huyện Thanh Oai.

2019
UBND huyện tặng giấy khen về việc “Đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tuần lễ học tập suốt đời” năm 2019 QĐ số 2056/QĐ-UBND ngày 27/10/2019 của UBND Huyện Thanh Oai.
 
2020 UBND huyện tặng giấy khen về việc “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19” năm 2020 QĐ số 838/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND Huyện Thanh Oai.
2020 UBND huyện tặng giấy khen về việc Đạt danh hiệu gương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu huyện Thanh Oai năm 2020 QĐ số 1576/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND Huyện Thanh Oai.
2019-2020 Liên đoàn LĐ TP Hà Nội tặng Bằng khen về việc “Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua” năm học 2019-2020 QĐ số 548/QĐ-LĐLĐ ngày 18/8/2020 của BCH Liên đoàn LĐ Thành phố Hà Nội.
2020 Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATTP năm 2020”. QĐ số 2738/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND Huyện Thanh Oai.
 
 
XÁC NHẬN BCH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Nguyễn Thị Mai
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Nhữ Thị Thuỷ

XÁC NHẬN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THANH OAI
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây