Mẫu số 1. Phiếu tự đánh giá của Hiệu trưởng năm học 2021-2022

Chủ nhật - 29/05/2022 14:33

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm học 2021 - 2022

Họ và tên: NHỮ THỊ THỦY
Chức vụ, chức danh: Hiệu trưởng.
Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng - Huyện Thanh Oai.
Ngạch viên chức: Giáo viên mầm non hạng III. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH.
1. Chính trị tư tưởng:
Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Luôn có tinh thần đấu tranh bảo vệ các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
2. Đạo đức, lối sống:
Luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết tương thân tương ái. Có thái độ nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng, sống trung thực, tận tâm với nghề, luôn luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ giáo viên, nhân viên. Luôn có quan điểm thẳng thắn, trung thực về việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời thực hiện tốt các quy định về những việc mà cán bộ công chức không được làm. Luôn khiêm tốn học hỏi thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, luôn giữ gìn phẩm chất của người đứng đầu nhà trường, sống giản dị, luôn thực hành tiết kiệm, gương mẫu vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, luôn đi đầu trong các phong trào của nhà trường, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt các nội quy và quy định của Chi bộ và Nhà trường đề ra. Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh”.
3. Tác phong và lề lối làm việc:
Có tác phong sư phạm và cách làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, không đùn đẩy né tránh công việc trước tập thể, luôn tự xác định cho bản thân phải giữ gìn phẩm chất và uy tín của nhà giáo.
Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
- Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học, làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Luôn phối kết hợp tốt với các đồng chí trong BCU, BGH, các đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn có ý thức tuyên truyền, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Chi bộ và nhà trường phát triển
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
Trong công tác, tôi luôn chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chếkỷ luật của cấp trên và Nhà trường đề ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức kỷ luật, phục tùng sự phân công của cấp trên. Chấp hành đúng sự phân công điều động của cấp trên; thực hiện tốt các Quy định về những điều Đảng viên, cán bộ công chức không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra, luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trước tập thể.
Luôn có tinh thần tự học tập, tự bồi dưỡng và tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường. Có tinh thần kiên quyết để giữ mối liên hệ với Ban Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hưng.
Thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân nhiệm, rõ ràng, đúng người đúng việc. Luôn tự coi bản thân là trung tâm để xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ nhà trường, luôn tự kiềm chế bản thân, sống trung, thực thẳng thắn. Tích cực tham mưu với PGD&ĐT, UBND huyện Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày một phát triển, tích cực làm công tác xã hội hóa GD trong nhà trường để xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm thân thiện cho các cháu, xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho các hoạt động CS,ND và GD trẻ trong năm học.
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Về việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:
Là người đứng đầu trong Chi bộ và nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên. Tích cực học tập, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác quản lý chỉ đạo, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và việc ứng dụng CNTT, để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác CS &GD trẻ tại nhà trường.
Đã thực hiện tốt QCDC trong trường học, tăng cường hiệu quả, quản lý nề nếp, kỷ cương. Hàng năm cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường đều được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, thông qua các tổ chức, Chi bộ, Công đoàn, đoàn Thanh niên trong nhà trường về những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước, các quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Công khai các khoản đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán, theo quy định hiện hành.
- Về công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong đơn vị:
Vào đầu năm học tôi đã thực hiện việc rà soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ CBQL,GV,NV đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có CM nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình GDMN, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ CM theo hướng hội nhập quốc tế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trong nhà trường để đạt được các yêu cầu: như chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử sư phạm và đặc biệt là việc tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tiếp cận với PPGD tiên tiến STEAM. Ứng dụng thành thạo CNTT trong công tác quản lý chỉ đạo và công tác cải cách hành chính trong của nhà trường, XD thương hiệu chất lượng CS,ND và GD trẻ, cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra với cha mẹ học sinh.
- Về công tác nâng cao chất lượng nuôi d­ưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh:
Tôi đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về ban hành quy định XD trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN; Thực hiện nghiêm túc công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm ATTP và các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Vào đầu năm học tôi đã ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về công tác y tế trường học được đi tập huấn, nhằm thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tại đơn vị. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ GV,NV trong trường nắm được những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà. Do vậy trong năm học đã giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ cả ở gia đình và trong nhà trường, cụ thể toàn trường không có trường hợp trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường.
- Từ đầu tháng 9/2021 đến 12/4/2022 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học tại nhà, tôi đã chỉ đạo đội ngũ GV,NV, xây dựng thực đơn cho trẻ ăn tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, phù hợp với điều kiện thực tế của đa số PH trong trường và độ tuổi của trẻ để phối hợp và hướng dẫn PH nấu ăn cho trẻ tại nhà đảm bảo các chất dinh dưỡng.
- Từ tháng 13/3/2022, trẻ được quay trở lại trường học trực tiếp, tổng số trẻ ăn bán trú tại tr­ường: 432/432 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.
- Do tình hình của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên trẻ phải nghỉ học thời gian dài ở nhà, do vậy tôi đã căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo Tổ chuyên môn nuôi dưỡng xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ tại nhà, bằng cách xây dựng thực đơn cho trẻ ăn tại nhà phù hợp với từng lứa tuối của trẻ và điều kiện tại địa phương, gửi cho GV các lớp, để GV đưa lên nhóm Zalo của lớp mình và tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh nấu ăn cho trẻ tại nhà theo thực đơn mà nhà trường đã XD, đặc biệt quan tâm đến những trẻ SDD, thấp còi và nguy cơ thừa cân, béo phì. Với cách làm trên, cũng đã được nhiều phụ huynh trong trường áp dụng để nấu ăn cho trẻ tại nhà rất hiệu quả.
- Khi trẻ quay trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã áp dụng mô hình “Phòng chống suy dinh dưỡng”, Ban giám hiệu đã chỉ đạo đội ngũ nhân viên tích cực trồng vườn rau sạch, cây ăn quả và làm giá đỗ tự cung cấp mỗi tuần được 3-4 bữa rau, củ, quả sạch tại vườn trường cho trẻ.
- Việc thực hiện các điều kiện hoạt động và đảm bảo an toàn cho trẻ được nhà trường coi trọng là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện, nên trong các năm học đều không có trường hợp trẻ bị xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Về công tác đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GD mầm non:
- Đã chỉ đạo tới 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình GDMN có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, chú trọng đến công tác Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc. 100% giáo viên trong trường đã tận dụng diện tích các khu vực hiên, sảnh, tầng tum, gầm cầu thang để xây dựng “Khu sáng tạo”“Khu trải nghiệm dân gian Việt Nam” cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao.
         - Trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19, tôi đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng về CNTT cho 100% GV, đi sâu vào việc ứng dụng các phần mềm, biết linh hoạt sử dụng phần mềm Zoom miễn phí, để triển khai các cuộc họp trực tuyến trao đổi với phụ huynh và tổ chức hoạt động giao lưu trực tuyến hàng tuần cho trẻ có sự phối hợp tham gia nhiệt tình của cả phụ huynh, thời gian tổ chức cho mỗi lần khoảng từ 30-40 phút (Đối với các lớp khối Nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi tổ chức 1 lần/tuần vào tối Chủ nhật hàng tuần; đối với các lớp khối 5 tuổi tổ chức 2 lần/tuần vào tối thứ 4 và tối chủ nhật hàng tuần). Ngoài ra 100% giáo viên trong trường còn rất tích cực học hỏi, ứng dụng linh hoạt các phần mềm thiết kế bài giảng miễn phí, để XD và thiết kế các video bài giảng, giáo án điện tử, bài giảng E-learning đóng gói bằng các phần mềm miễn phí như: Story-line, TechSmith Camtasia… có nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ phù hợp với từng độ tuổi theo kế hoạch chỉ đạo của Tổ chuyên môn, gửi lên các nhóm Zalo, Fecebook của lớp, để hướng dẫn phụ huynh phối hợp dạy trẻ tại nhà theo hình thức dạy Online. Tổng số bài giảng đã được GV toàn trường xây dựng từ đầu tháng 9 đến ngày 12/4/2022 là 230 hoạt động. Tất cả các bài giảng đều được BGH kiểm duyệt, đảm bảo chất lượng trước khi giáo viên gửi lên nhóm Zalo, Fecebook để dạy trẻ.
100% CB,GV,NV trong trường được học lớp bồi dưỡng về kỹ năng ứng xử sư phạm, kỹ năng giao tiếp và đều tích cực thực hiện“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”. Đã chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng 06 nội dung trong tiêu chí môi trường GD do Bộ GDĐT ban hành, chú trọng thiết kế khung cảnh sư phạm “Thân thiện - sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum, gầm cầu thang để XD “Khu sáng tạo“Khu trải nghiệm dân gian Việt Nam” cho trẻ hoạt động. Triển khai hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD trẻ. Toàn trư­ờng đã có 40/49 CB,GV,NV có chứng chỉ tin học cơ bản, có trang Website riêng và có 100% CB,GV,NV tham gia làm thành viên và sử dụng có hiệu quả trong công tác quản lý chỉ đạo, CS&GD trẻ.
- Trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, tôi đã chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường số buổi tổ chức BDCM cho đội ngũ giáo viên theo hình thức BD trực tuyến theo khối, chú trọng đến việc BD kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy để GV có kỹ năng XD các video, bài giảng để phối hợp với PH hướng dẫn và dạy trẻ học ở tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.
- Tổ chức tốt hội thi cấp trường: Xây dựng video, bài giảng Powerpoint và bài giảng E-learning, yêu cầu từng GV tự trình chiếu bài dự thi của mình, sau đó lấy ý kiến XD và đóng góp cho từng bài dạy của GV, thông qua đó GV đã có cơ hội được giao lưu, chia sẻ kinh nghiêm giảng dạy của mình cho đồng nghiệp, có cơ hội để nâng cao tay nghề, đặc biệt là lính vực ứng dụng CNTT.
- Tạo điều kiện cho giáo viên được tiếp cận với PPGD tiên tiến STEAM và đi tham dự các chuyên đề do PGD tổ chức, đi tham quan học tập tại các trường điểm trong Huyện và Thành phố, đi theo học các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt là các lớp đào tạo về CNTT để giáo viên áp dụng vào công tác giảng dạy.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:
+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 432 cháu trong độ tuổi ra lớp. Trong đó:
- Trẻ Nhà trẻ 80 cháu đạt tỷ lệ 64,8 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh.
      - Trẻ Mẫu giáo 352 cháu đạt tỷ lệ 97,2 % trẻ trong độ tuổi.
      - Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
+ Về chất lượng nuôi dưỡng: Tổng số trẻ ăn bán trú tại tr­ường: 432/432 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp. Trong đó:
- Nhà trẻ 80/80 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.
- Mẫu giáo 352/352 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.
- Mức ăn của trẻ: 20.000đ/trẻ/ngày.
- Tỉ lệ trẻ SDD về cân nặng đầu năm 5,3% (23 cháu), cuối năm còn 3 % (13 cháu). So với đầu năm giảm 2,3 % (10 cháu).
- Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 8,1 % (35 cháu), cuối năm còn 4,2 % (18 cháu). So với đầu năm giảm 3,9 % (17 cháu).
- Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: đầu năm: 0 cháu, cuối năm: 0 cháu
          + Về chất lượng giáo dục:
          - KQ đánh giá chất lư­ợng trẻ cuối năm học theo các tiêu chí đánh giá của 5 lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ. Kết quả đạt được cụ thể như­ sau:
                   Xếp loại đạt yêu cầu cuối độ tuổi 411 cháu đạt tỷ lệ 95,1 %.
                   Xếp loại không ĐYC cuối độ tuổi 21 cháu đạt tỷ lệ 4,9 %.
          - Kết quả tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Tổng số được đánh giá: 03 đ/c (HT: 01; PHT: 02) - Xếp loại tốt: 01 đ/c; xếp loại khá: 02 đ/c
          - Kết quả đánh giḠtheo chuẩn NNGVMN: Tổng số GV: 34/34 đ/c.                     - Xếp loại xuất sắc: 09 đ/c đạt tỷ lệ 26,5%;
                   - Xếp loại khá: 22 đ/c đạt tỷ lệ 64,7%.;
                   - Xếp loại trung bình: 03 đ/c đạt tỷ lệ 8,8%.
          - Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học. Tổng số CB,GV,NV được đánh giá: 49 đ/c (CBQL: 03; GV: 34; NV: 12).
                   - Xếp loại HTXSNV: 10 đ/c (CBQL: 02; GV: 08; NV: 0).
                   - Xếp loại HTTNV: 39 đ/c (CBQL: 01; GV: 26; NV: 12).
                   - Xếp loại HTNV: 0 đ/c
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
          Bản thân luôn có tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc, thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng mọi người khi giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, hòa nhã; Có thái độ ân cần, niềm nở khi giải quyết các vấn đề, các sự việc với phụ huynh, với giáo viên, nhân viên trong nhà trường, không có thái độ quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân cũng như phụ huynh và CB,GV,NV và học sinh, luôn giữ gìn uy tín, danh dự cho CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc của CB,GV,NV và phụ huynh học sinh, đồng thời luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể tại địa phương, hội cha mẹ học sinh trong nhà trường để thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo nhà trường đã đề ra.
7. Kết quả hoạt động của đơn vị với nhiệm vụ được giao lãnh đạo, quản lý:
* Về công tác quy hoạch màng lưới lớp học, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:
Đã thực hiện tốt việc XD kế hoạch rà soát, điều chỉnh mạng lưới lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế, với số lượng học sinh theo độ tuổi hàng năm. Đồng thời tham mưu với UBND xã đề nghị mở rộng thêm quỹ đất tại khu Trung tâm để xin đầu tư kinh phí xây dựng thêm 6 phòng học, 01 hội trường, mở rộng khu vực cho trẻ làm quen với thiên nhiên và một số hạng mục khác...để gom điểm lẻ khu Quảng Minh về khu Trung Tâm, nhằm đảm bảo công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tham mưu với UBND Huyện tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.
Trong năm học đã tập trung kinh phí để cải tạo khu vui chơi, XDMT, Trang trí, làm biểu bảng tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các khu, cải tạo khu vui chơi, sơn sửa lại các loại đồ chơi ngoài trời. Tập trung xây dựng khu sáng tạo, khu trải nghiệm dân gian Việt Nam, phòng GD thể chất, phòng GD âm nhạc và gia cố lại toàn bộ giá đựng đồ dùng, đồ chơi cho các lớp. Sửa chữa nền nhà, nhà vệ sinh một số phòng học, thay thiết bị vệ sinh, điện nước cho các lớp. Làm lại đường nước khu Quảng Minh, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trang trí xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho trẻ vơi tổng kinh phí: 325.835.000 đồng. Trong đó:
- Phụ huynh đóng góp: 0 đồng (Do thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà dài ngày).
- Nguồn từ ngân sách nhà nước: 325.835.000 đồng.
Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng, chủ động phối hợp với UBND xã tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn, vận động con em trong độ tuổi ra lớp mầm non, tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường, huy động xã hội hóa cho giáo dục mầm non.
* Về công tác xã hội hoá giáo dục:
Tôi đã làm tốt công tác tham mưu với cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương để thực hiện công tác XHHGD, tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, vận động các gia đình, các cá nhân, các dòng họ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển mạnh mẽ, kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tuyên truyền giúp mọi người hiểu thêm về tâm quan trọng của giáo dục MN trong cuộc sống.
          Sau khi dịch Covid được khống chế, trẻ được trở lại trường học trực tiếp, tôi đã thực hiện tốt công tác XHH giáo dục và được thực hiện theo đúng quy trình 4 bước. Kết quả đã được phụ huynh các lớp ủng hộ cả tinh thần và vật chất, đồ dùng, đồ chơi để xây dựng môi trường học tập và phục vụ cho các hoạt động học Steam của các con tại các lớp. Hàng tháng, hàng tuần phụ huynh còn ủng hộ các loại cây cảnh, cây hoa, cây ăn quả, các loại nguyên liệu, vật liệu, phế liệu... để cho trẻ tham gia các dự án học tập Steam tại lớp, để XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, XD khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động.
* Về việc thực hiện Mô hình và giải pháp đổi mới:
Năm học 2021 - 2022, tôi đã đăng ký với Phòng GD&ĐT Thanh Oai để thực hiện trong năm học, đó là mô hình với chủ đề Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non”
Để thực hiện tốt mô hình này, tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non”, giúp cho CB,GV,NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì chất lượng của nhà trường, mà ở đó học sinh và giáo viên luôn được tiếp cận với những phương pháp giáo dục đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, trẻ được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB,GV,NV và tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp với giáo viên, tạo điều kiện về mọi mặt, nhằm thực hiện tốt mô hình “Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào hoạt động giáo dục cho trẻ” và XD trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để cô giáo và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương. Đồng thời cũng đã kịp thời phát hiện những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong việc nghiên cứu, học tập, sáng tạo khi ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động GD cho trẻ trong nhà trường và công tác CS&GD trẻ, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, để lan tỏa trong toàn trường, trong địa phương và tới cộng đồng xã hội. Với những giải pháp thực hiện trên, đã phát hiện để tôn vinh, biểu dương những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tận tụy, mẫu mực và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác như: Cô giáo Hoàng Thị Thi, Nguyễn Thị Anh, Tạ Thị Dương, Phạm Thị Hương, Ngô Thị Nga, Nguyễn Bích Huệ, Lê Thị Thanh yên...
Sau đây là những kết quả của tập thể và cá nhân tôi đã đạt được:
- Đối với tập thể: Chi bộ đã được Đảng ủy xã Mỹ Hưng công nhận “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Nhà trường đã được UBND Huyện Thanh Oai tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể LĐ xuất sắc cấp Thành phố”; Được UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATTP Được Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện Thanh Oai tặng giấy khen về việc “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn”; Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về việc “Đạt Thành tích xuất sắc trong phong trào TĐ đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.
- Đới với cá nhân: Được UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19” và danh hiệu CSTĐCS năm học 2021-2022; Được tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen về việc Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
- Thường xuyên có ý thức nghiên cứu và học hỏi để vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ quản lý trong lãnh đạo và quản lý nhà trường.
- Có khả năng dự báo được sự phát triển của nhà trường, phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nhà trường toàn diện và phù hợp;
- Huy động và sử dụng đúng quy định của pháp luật các nguồn tài chính phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; Quản lý sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và theo quy định của pháp luật; Xây dựng, bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu của nhà trường theo quy định.
- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:
Bản thân luôn có tư tưởng xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, không có tư tưởng cục bộ, gây bè phái. Luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của CB,GV,NV để giải quyết những ý kiến thắc mắc và các cá nhân có tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG:
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
- Ưu điểm: Có ý thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và đơn vị đã đề ra, nhiệt tình giúp đỡ chị em GV,NV trong trường.
- Tồn tại: Đôi khi còn hay nóng tính, vội vàng, chưa thường xuyên quyết đoán, còn nể nang.
- Hướng khắc phục: Tiếp trục phát huy những mặt mạnh, tự phấn đấu và tu dưỡng bản thân để khắc phục những mặt còn tồn tại.
2. Tự xếp loại chất lượng:
Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại và năng lực của bản thân, tôi tự đánh giá và xếp loại bản thân ở mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
  Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2022
VIÊN CHỨC TỰ NHẬN XÉT

Nhữ Thị Thủy


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
  Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 


                                                                                                    Nguyễn Thị Mai

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC LÀ HIỆU TRƯỞNG  CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN.
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
          a. Ưu điểm: .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Nhược điểm: ............................................................................................
.................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:…………….………….......…………
.................................................................................................................................
3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
  Thanh Oai, ngày .. .. tháng.... năm 2022
CHỦ TỊCH
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG
Năm học 2021 - 2022

- Họ và tên: Nhữ Thị Thủy
- Chức vụ: Hiệu trưởng

 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa Kết quả đánh giá
Tồn tại Điểm cá nhân tự chấm UBND huyện chẩm điểm
I Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT 20   20  
1 Có phẩm chất chính trị, đạo đức; lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh. Đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, đơn vị. 5   5  
2 Có tinh thần nêu gương, tận tụy, trung thực trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được cấp trên giao. Có thái độ phục vụ nhân dân đúng mực, không hách dịch, cửa quyền, phiền hà, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. 4   4  
3 Thực hiện văn hoá công sở; giao tiếp thân thiện, đúng mực với phụ huynh học sinh và những người đến liên hệ công tác; trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm. 3   3  
4 Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không đi muộn, về sớm trước, thực hiện nghiêm túc các quy định về hội họp. 2   2  
5 Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp nơi làm việc khoa học, ngăn nắp, gọn gàng. 1   1  
6 Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, tài sản của nhà trường. 1   1  
7 Xây dựng hình ảnh, giữ gìn uy tín cho bản thân, đơn vị và đồng nghiệp; giữ gìn bí mật của đơn vị và thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn. 2   1  
8 Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc. 2   2  
II NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 20   20  
1 Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đủ, có chất lượng các văn bản phục vụ công tác điều hành, triển khai nhiệm vụ của nhà trường theo chỉ đạo của lãnh đạo và kế hoạch công tác. 4   4  
2 Tham gia xây dựng kế hoạch công tác của  nhà trường theo cấp học, nhiệm vụ được phân công đảm bảo rõ nội dung, rõ tiến độ; 4   4  
3 Chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ. Giải quyết công việc đúng quy trình, quy định. 4   4  
4 Kiểm tra, bao quát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của CB, GV, NV trong trường và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. 2   2  
5 Có năng lực tập hợp CB, GV, NV xây dựng nhà trường đoàn kết, thống nhất. Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. 2   2  
6 Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Tham mưu tổ chức, chủ trì, điều hành các cuộc họp hiệu quả. 2   2  
7 Các văn bản ban hành đảm bảo đúng thể thức, quy trình, thủ tục, không có sai sót, bảo đảm đúng tiến độ. 100% văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thuộc trách nhiệm được xử lý kịp thời, đúng quy trình. 2   2  
III KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 50   50  
  Cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, lịch công tác được duyệt và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh:        
a Hoàn thành từ  90% -100% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. 45-50   50  
b Hoàn thành từ 80%- <90% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. 40-<45      
c Hoàn thành từ 70%-<80% công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng. 35-<40      
d Hoàn thành dưới 70% công việc <35      
IV ĐIỂM THƯỞNG 10      
1
 
Tham mưu, đề xuất giải pháp, mô hình mới đảm bảo chất lượng và tiến độ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3 Cá nhân tự đề xuất mức điểm thưởng và nêu rõ nội dung công việc đề nghị chấm điểm thưởng 3  
2 Tham mưu có hiệu quả đối với các nhiệm vụ mới, khó, phức tạp theo phân công được lãnh đạo cấp trên ghi nhận. 3      
3 Chủ động, sáng tạo, khoa học, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, có thành tích nổi bật. 4      
  Tổng điểm 100   93  

CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI:
Căn cứ Quy định về việc “đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân tự xếp loại (đánh dấu X vào một trong 04 ô tương ứng dưới đây)
 
  x                     
Hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
Từ 90-100 điểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định
Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Từ 70-<90 điểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định
Hoàn thành nhiệm vụ
Từ 50-<70 điểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định
Không hoàn thành nhiệm vụ
Dưới 50 điểm hoặc các trường hợp khác
Người tự đánh giá
 
CHỦ TỊCH
 
 
                                                 Nhữ Thị Thủy
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác đánh giá xếp loại CB,CC,VC:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây