Thể lệ và nguyên tắc bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ NK 2022-2025

Thứ sáu - 10/06/2022 22:13
ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
NHIỆM KỲ 2022 - 2025
                                     
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 6 năm 2022
THỂ LỆ VÀ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ
Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2022

Kính thưa Đại hội !
          Đại hội Chi bộ trường mầm non Nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã giới thiệu được 04 đồng chí tham gia ứng cử BCU nhiệm kỳ 2022 - 2025, và chúng tôi cũng rất vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu. Sau khi bàn bạc, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể như sau:
        1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thuý - Tổ trưởng;
        2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng - Thư ký;
        3. Đồng chí: Lê Thị Thanh Yên - Thành viên;
       Thực hiện Quyết định số 244 ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy Thanh Oai và Đảng ủy xã Mỹ Hưng về công tác bầu cử Cấp ủy Chi bộ. Để công tác bầu cử Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 được đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc và đạt kết quả cao. Ban kiểm phiếu chúng tôi yêu cầu toàn thể Đại hội cần tập trung cao độ, đảm bảo sự tập trung về trí tuệ, đoàn kết và có tính thống nhất cao. Sau đây tôi xin thay mặt Ban kiểm phiếu quán triệt một số vấn đề sau:
I. VỀ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:
Bầu cử Ban Chi ủy trường Mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.
II. VỀ THỂ LỆ BẦU CỬ:
1. Người có quyền bầu cử: Phải là Đảng viên chính thức của Chi bộ mới có quyền bầu cử, những Đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.
2. Về phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được đánh máy in rõ họ tên đầy đủ những người trong danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Phiếu bầu được ghi tên thứ tự họ và tên xếp theo vần ABC từ trên xuống những người trong danh sách bầu cử. Có đóng dấu trên góc trái phiếu bầu.
3. Về cách thức bầu cử: Các đồng chí tín nhiệm ai, thì để nguyên tên của người đó trong danh sách phiếu bầu. Các đồng chí không nhất trí bầu ai, thì dùng bút gạch ngang chính giữa họ và tên người đó trong danh sách phiếu bầu.
4. Về phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ. 
a. Phiếu bầu hợp lệ: là những phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, bầu người trong danh sách đã được Đại hội thông qua và biểu quyết, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu.
b. Phiếu không hợp lệ: là những phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu hơn số lượng quy định, phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu, phiếu gạch giữa dòng chữ không biết bầu ai, (phiếu trắng), phiếu viết tên người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua, phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên hoặc viết thêm. Phiếu không có dấu của Đảng ủy, phiếu nhàu nát hoặc bị rách.
5. Về điều kiện trúng cử:
- Người trúng cử là người có số phiếu đồng ý hợp lệ đạt trên ½ tổng số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Trường hợp số người đạt số phiếu bầu trên ½ nhiều hơn số lượng cần bầu, thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.
6. Về cách thức bầu cử:
- Khi các Đại biểu đã ghi phiếu xong, đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo thứ tự: Đoàn Chủ tịch - Đoàn Thư ký bỏ trước - tiếp theo sẽ là các Đại biểu của Đại hội.
- Phiếu của Đại biểu nào, Đại biểu đó phải trực tiếp bỏ vào hòm phiếu. Sau khi đã bỏ phiếu vào hòm phiếu, các Đại biểu trở về vị trí để chứng kiến Ban kiểm phiếu kiểm tra số lượng phiếu bầu cử.
* Lưu ý: Các Đại biểu chỉ được dùng một loại mực để ghi trong phiếu bầu. Trường hợp đ/c nào làm rách, hỏng phiếu hoặc cần đổi phiếu, đề nghị gặp Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.
Trên đây là nguyên tắc và thể lệ bầu cử Cấp ủy Chi bộ 2022 - 2025. Trong quá trình bầu cử, các đại biểu phải luôn tuân thủ Quy trình và chấp hành sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Vậy Ban kiểm phiếu chúng tôi rất mong toàn thể Đại hội chúng ta sẽ tập trung và phát huy cao độ về quyền và nghĩa vụ của mình, với thái độ và tinh thần trách nhiệm của Đại biểu, để tạo sự đoàn kết thống nhất cao khi quyết định lựa chọn và bầu những Đại biểu xứng đáng vào Cấp ủy nhiệm kỳ mới.  
Xin chân thành cảm ơn!
PHẦN ĐIỀU HÀNH TIẾP TỤC CỦA BAN KIỂM PHIẾU
1. Sau đây xin kính mời tổ kiểm phiếu lên kiểm tra hòm phiếu:
- Xin mời Đại hội chứng kiến (Tổ kiểm phiếu kiểm tra hòm phiếu)
Chốt: Như vậy là Đại hội thấy trong hòm phiếu trống rỗng không có gì ở bên trong.
2. Xin mời Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu cử cho các Đại biểu:
(Dừng lại quan sát cho đến khi Tổ kiểm phiếu phát xong phiếu bầu)
- Các Đại biểu đã nhận phiếu bầu cử, xin hỏi còn Đại biểu nào chưa có phiếu bầu trên tay không? (Dừng lại khoảng 3 giây để quan sát)
- Như vậy các Đại biểu đã nhận đủ trên tay phiếu bầu của mình rồi. Căn cứ vào đề án đã xây dựng Cấp ủy Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Thông báo số 31-TB/ĐU ngày 25/5/2022 của Đảng uỷ xã Mỹ Hưng phê duyệt danh sách ứng cử Cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ diện Ban thường vụ Đảng uỷ xã Mỹ Hưng quản lý đối với Chi bộ Trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025 với với danh sách ứng cử Cấp uỷ Chi bộ có số lượng là 04 đ/c gồm:
         1. Đồng chí: Nhữ Thị Thuỷ;
         2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai;
         3. Đồng chí: Đào Thị Thuý;
         4. Đồng chí: Kiều Thị Hằng.
         Ban kiểm phiếu đề nghị các Đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao. Hãy sáng suốt lựa chọn để bầu đủ số lượng Ban chi uỷ là 03 đồng chí, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu trong đề án đã đề ra. (Chờ khoảng 10 giây cho các Đại biểu ghi phiếu)
3. Các Đại biểu lên bỏ phiếu:
Tiếp theo: Đề nghị các Đại biểu trong Đại hội tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu theo thứ tự: Đoàn Chủ tịch, đoàn thư lý và lần lượt tại Đại hội đến các Đại biểu Đại hội lần lượt từ phía bên phải Hội trường và sau cùng là Ban kiểm phiếu.
- Đề nghị các Đại biểu bỏ phiếu xong trở về vị trí để chứng kiến Ban kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu bầu cử
- Hỏi xem còn đ/c nào chưa bỏ phiếu không? (Dừng lại khoảng 3 giây).
- Nếu không còn đ/c nào, sau đây xin mời Ban kiểm phiếu lên kiểm tra số phiếu thu về trước Đại hội
4. Công bố kết quả số phiếu phát ra, thu về:
(Sau khi Tổ kiểm phiếu đếm xong số phiếu, Tổ trưởng kiểm phiếu công bố kết quả)
          Kính thưa Đại hội!
          Tổng số phiếu đã phát ra là: ..... phiếu, tổng số phiếu thu về là: ...... phiếu
          Sau đây Ban kiểm phiếu xin phép được tiến hành kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu về nơi đã quy định kiểm phiếu).
          Xin cảm ơn Đại hội!
5. Sau khi đã có kết quả kiểm phiếu:
          Kính thưa Đại hội!
          Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã thu được kết quả. Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
          - Tổng số phiếu phát ra: ................. phiếu
          - Tổng số phiếu thu về: ................... phiếu
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: ...................... phiếu
                 + Số phiếu không hợp lệ: .............. phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
TT Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ %
1 Nhữ Thị Thuỷ    
2 Nguyễn Thị Mai    
3 Đào Thị Thúy    
4 Kiều Thị Hằng    
- Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ số lượng và danh sách bầu Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua; căn cứ vào kết quả kiểm phiếu. Các đồng chí có tên sau đây trúng cử vào Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non, nhiệm kỳ 2022 - 2025:
TT Họ và tên Ghi chú
1    
2    
3    

Vậy xin Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng 03 đ/c có tên trên đã trúng cử vào Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng::

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây