Tờ trình về việc quy hoạch nguồn BCU Bí thư, Phó bí thư chi bộ NK 2022-2025

Thứ sáu - 10/06/2022 22:14
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON
 
 

Số: 12-TTr/CBMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 5 năm 2022
 
                                                          


TỜ TRÌNH
Đề nghị xét duyệt số lượng, cơ cấu và nhân sự chi ủy, nhân sự
Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
-----
                   Kính gửi: Đảng ủy xã Mỹ Hưng.
- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa XI).
- Thực hiện Công văn số 480-CV/HU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Căn cứ hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 18/3/2022 của Ban Tổ chức huyện ủy hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng bộ xã Mỹ Hưng Kế hoạch đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2022 - 2025.
- Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 ngày 06/5/2022. Ban chi ủy Chi bộ trường mầm non trình đề nghị Đảng ủy xã Mỹ Hưng xét duyệt các nội dung sau:
          1. Về dự kiến số lượng, cơ cấu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.
          * Số lượng Ban chi ủy là 03 đồng chí - Cơ cấu, thành phần như sau:
- Công tác Đảng: 01 đồng chí;
- Công tác chính quyền: 01 đồng chí;
- Công tác đoàn thể: 01 đồng chí.     
2. Danh sách Chi ủy viên đương nhiệm được giới thiệu tham gia Ban chi ủy khóa mới là 03 đồng chí;
3. Danh sách các đồng chí ngoài Ban chi ủy đương nhiệm được giới thiệu tham gia Ban chi ủy khóa mới là 0 đồng chí.
4. Danh sách nhân sự được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025:
+ Bí thư Chi bộ khóa mới là 01 đồng chí;
+ Phó Bí thư Chi bộ khóa mới là 01 đồng chí;
+ Chi ủy viên khóa mới là 01 đồng chí.
(Có danh sách nhân sự các chức danh trên gửi kèm)
Ban chi ủy Chi bộ trường MN kính trình Đảng ủy xem xét, quyết định./

 
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã MH (để b/c);
- Lưu Chi bộ./.
T/M CHI BỘ
Bí thư
DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC CHỨC DANH BAN CHI ỦY,
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ
Nhiệm kỳ 2022 - 2025
(Kèm theo Tờ trình số 12-TTr/CBMN ngày 10/5/2022)
 

TT

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ công tác hiện nay Trình độ chuyên môn Trình độ LLCT
I Ban chi ủy
1 Nhữ Thị Thủy 17/01/1971 Bí thư-Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
2 Nguyễn Thị Mai 02/3/1982 Phó Bí thư-PHT Đại học Trung cấp
3 Đào Thị Thúy 19/02/1979 Phó hiệu trưởng Đại học Trung cấp
4 Kiều Thị Hằng 02/02/1982 Giáo viên Đại học  
II Bí thư
1 Nhữ Thị Thủy 17/01/1971 Bí thư-Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
III Phó Bí thư
1 Nguyễn Thị Mai 02/3/1982 Phó Bí thư-PHT Đại học Trung cấp 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây