Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua NH 2021-2022

Thứ tư - 15/06/2022 22:50
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 29/BC-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 5 năm 2022
BÁO CÁO
Thực hiên công tác thi đua năm học 2021 - 2022

          Thực hiện các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo về công tác xét duyệt thi đua năm học 2021 - 2022 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai và Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện Thanh Oai, trường MN Mỹ Hưng báo cáo kết quả đánh giá thực hiện các tiêu chí thi đua năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:
1. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN:
a. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ (10 điểm)
* Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ tại nhà trường. Không có trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích (Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm).
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của  Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở GD; Công văn chỉ đạo của Phòng GDĐT Thanh Oai về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021 - 2022.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong nhà trường không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng và được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.
* Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Có phương án, kịch bản triển khai thực hiện hiệu quả khi trẻ đi học trở lại (Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm).
- Ngay từ đầu năm học Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, công tác tổng VSMT khử khuẩn hàng ngày, hàng tuần. Đã ra QĐ s 142/QĐ-MNMH ngày 24/8/2021 để kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ theo văn bản số 143/PCNV-MNMH ngày 24/8/2021 và xây dựng Kế hoạch số 144/KH-MNMH ngày 24/8/2022 về thực hiện công tác phòng, chống dch Covid-19 gây ra trong nhà trường; Trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, nhà trường đã ra QĐ số 147/QĐ-MNMH ngày 28/8/2021 về việc thành lập Tổ an toàn Covid của nhà trường, có Kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tổ an toàn Covid theo văn bản số 148/PCNV-MNMH ngày 28/8/2021. Đã thực hiện và duy trì các buổi giao ban BCĐ vào ngày thứ 2 hàng tuần, bằng hình thức họp trực tuyến tại phòng họp Zoom của trường, có lưu đầy đủ biên bản họp hàng tuần tại nhà trường. Hàng tuần BCĐ đều chỉ đạo và phân công CB,GV,NV toàn trường thay phiên nhau thực hiện tốt công tác tổng VSMT, khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19, dịch tay-chân-miệng. dịch sốt xuất huyết... vào ngày thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.
Ngoài ra nhà trường đã thực hiện việc xây dựng phương án, kịch bản cụ thể theo văn bản số 07/PA-MNMH ngày 21/2/2022 phù hợp với tình hình của nhà trường và địa phương, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón trẻ quay trở lại trường học trực tiếp, khi dịch Covid-19 được khống chế. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc họp giao ban trực tuyến vào ngày thứ 2 hàng tuần về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch khi trẻ được đến trường học trực tiếp từ ngày 13/4/2022, duy trì việc đo thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh trong giờ đón, trả trẻ hàng ngày. Đã chỉ đạo NV y tế có trách nhiệm bồi dưỡng cho đội ngũ GV các kỹ năng sơ cứu ban đầu cho trẻ. Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc của nhà trường để thay thế thuốc đã quá hạn sử dụng, bổ sung đầy đủ dụng cụ, đồ dùng y tế, cơ số thuốc theo quy định. 100% GV các lớp nghiêm túc duy trì việc sử dụng sổ nhật ký đón, trả trẻ hàng ngày theo quy định. Kết quả từ ngày 13/4/2022 trẻ bắt đầu được đến trường học trực tiếp, đến hết ngày 31/5/2022 toàn trường không có trường hợp CB,GV,NV và học sinh nào bị dương tính với Covid-19.
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về ban hành quy định XD trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN. Đã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học theo QĐ số 114/QĐ-YTHĐ-MNMH ngày 22/8/2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ tại văn bản số 115/PCNV-YTHĐ-MNMH ngày 22/8/2021, thực hiện XD kế hoạch số 116/KH-YTHĐ-MNMH ngày 22/8/2021 về Kế hoạch hoạt động công tác Y tế trong trường học năm 2021 - 2022. Đồng thời ra số 150/QĐ-MNMH ngày 25/8/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2021 - 2022, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ theo văn bản số 151/PCNV-YTHĐ-MNMH ngày 25/8/2021 và xây dựng Kế hoạch số 152/KH-MNMH ngày 25/8/2021 về công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2021 - 2022 để thực hiện.
- 100% GV đã nghiêm túc thực hiện tốt QCCS trẻ, được tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống TNTT cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT trong nhà trường. Thường xuyên khảo sát các nguy cơ tai nạn thương tích để có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường. Đã chỉ đạo GV,NV thường xuyên quan tâm đến việc phối kết hợp với PH đảm bảo AT tuyệt đối cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà. Do vậy đã giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ khi nghỉ dịch ở nhà và trong nhà trường. Cụ thể trong năm học toàn trường không có trường hợp trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng, phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường kể cả ở tại gia đình trẻ.
* Tự đánh giá Tiêu chí 1a: Tổng 10 điểm.
b. Nâng cao chất lượng công tác ND&CS sức khỏe cho trẻ (15 điểm).
* Có nguồn nước sạch, được thử nghiệm chất lượng nước định kỳ. Có bếp ăn đủ điều kiện đảm bảo ATVSTP (Tự đánh giá Tiêu chí: 4 điểm).
Từ tháng 9/2021 đến tháng đầu tháng 4/2022 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học tại nhà, nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ GV,NV, xây dựng thực đơn cho trẻ ăn tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, phù hợp với điều kiện thực tế của đa số PH trong trường và độ tuổi của trẻ để phối hợp và hướng dẫn PH nấu ăn cho trẻ tại nhà đảm bảo các chất dinh dưỡng.
* Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVD-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ  tại trường theo quy định (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm).
Từ tháng 13/4/2022, trẻ được quay trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng thực phẩm với các đơn vị cung ứng thực phẩm có năng lực, uy tín, đảm bảo tính pháp lý. Chỉ đạo nhân viên nhà bếp thực hiện nghiêm túc các khâu giao nhận, chế biến theo quy trình quy định, đảm bảo tuyệt đối về công tác VSMT và VSATTP trong nhà bếp.
* Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ tại trường (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm).
Nhà trường đã thực hiện ký hợp đồng sử dụng hệ thống nước học đường với Công ty CP thương mại dịch vụ Edugroup, đảm bảo có nguồn nước sạch cho trẻ uống và nấu ăn hàng ngày cho trẻ tại trường. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc mang mẫu nước ăn, uống và nước sinh hoạt hàng ngày đi làm xét nghiệm mẫu nước định kỳ, kết quả đều đảm bảo tuyệt đối ở ngưỡng cho phép được sử dụng khi cho trẻ uống trực tiếp, nấu ăn cho trẻ và dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho trẻ tại trường. Có các minh chứng cụ thể như sau:
+ Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước ăn uống và sinh hoạt định kỳ ngày 26/4/2022;
+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước uống định kỳ ngày 05/5/2022;
+ Bản cam kết bếp ăn đảm bảo ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai xác nhận ngày 26/4/ 2022;
- Tổng số trẻ ăn bán trú tại tr­ường: 432/432 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.
Trong đó: + Nhà trẻ 80/80 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.
                          + Mẫu giáo 352/352 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.
- Mức ăn của trẻ: 20.000đ/trẻ/ngày.
Tỷ lệ các chất đạt TB/ngày cho trẻ:
+ Trẻ Nhà trẻ: 765 - 893 Kcalo; P-L-G: 13 -20; 30 - 40; 47 - 50
+ Trẻ MG: 615 - 726 Kcalo; P-L-G: 13 - 20; 25 - 35; 52 - 60
* 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe định kỳ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của WHO (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm).
- Mặc dù diễn biến của dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài, nhưng BGH nhà trường vẫn chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình, hàng tháng, hàng kỳ, đã yêu cầu phụ huynh cân và đo cho trẻ tại gia đình 03 lần và gửi kết quả cân đo của trẻ lên nhóm Zalo của lớp để nhân viên Y tế tổng hợp và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ (Lần 1 vào tháng 9/2021; lần 2 vào tháng 12/2021; lần 3 vào tháng 2/2022), đối với trẻ SDD, thấp còi, thừa cân, thì hàng tháng nhà trường đều yêu cầu phụ huynh cân, đo cho trẻ và gửi KQ về cho NVYT theo dõi, để có biện pháp phối hợp CS và nuôi dưỡng trẻ tại nhà phù hợp. Bắt đầu từ ngày 13/4/2022 trẻ trở lại trường học, nhà trường tiếp tục chỉ đạo GV các lớp và NVYT theo dõi và cân đo cho trẻ lần 4 trong tháng 4/2022 kết quả đạt được như sau:
+ Tỉ lệ trẻ SDD về cân nặng đầu năm 5,3% (23 cháu), cuối năm còn 3 % (13 cháu). So với đầu năm giảm 2,3 % (10 cháu).
+ Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 8,1 % (35 cháu), cuối năm còn 4,2 % (18 cháu). So với đầu năm giảm 3,9 % (17 cháu).
+ Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: đầu năm: 0 cháu, cuối năm: 0 cháu
* Thực hiện tốt công tác y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm).
- 100% nhóm lớp thực hiện chế độ vệ sinh của trẻ theo quy chế nuôi dạy trẻ, thư­ờng xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở trường.
+ Có Kế hoạch số 116/KH-YTHĐ-MNMH ngày 22/8/2021 về kế hoạch hoạt động công tác Y tế trong trường học năm 2021 - 2022;
+ Kế hoạch số 155/KH-MNMH ngày 25/8/2021 về Kế hoạch tăng cường quản lý vệ sinh ATTP trong nhà trường năm học 2021 - 2022.
- 100% GV các nhóm lớp thực hiện tốt công tác tuyên tuyền phối kết hợp với PH về việc chăm sóc trẻ tại nhà, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân trẻ, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho trẻ khi ở nhà nghỉ dịch.
* Tự đánh giá Tiêu chí 1b: Tổng 15 điểm.
c. Đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN (20 điểm)
* Phối hợp với cha mẹ trẻ hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN khi trẻ mầm non nghỉ học tại nhà do dịch COVID - 19 và khi trẻ đi học trở lại một cách linh hoạt, hiệu quả (Tự đánh giá Tiêu chí: 6 điểm).
- Thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương. 
Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022, Kế hoạch tổ chức các hoạt động GD trẻ linh hoạt, phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ tại nhà trong thời gian trẻ chưa đến trường để tránh dịch. Chỉ đạo giáo viên phụ trách các nhóm lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian chuẩn bị đi học trở lại. 
* Trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19:
- Nhà trường đã XD, chỉ đạo và thực hiện tốt Kế hoạch số 183/KH-MNMH ngày 09/9/2021 về thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ năm học 2021 - 2022.
- Đã chỉ đạo các Tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của Tổ, để triển khai đến 100% các thành viên của Tổ về thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, ứng dụng linh hoạt CNTT theo hình thức dạy Online và duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa giáo viên với phụ huynh và học sinh để hướng dẫn về cách nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà, thông qua mạng intenet bằng các nhóm Zalo, Feceebook của trường và của các lớp, theo lịch hàng tuần, hàng tháng, dựa theo kế hoạch chỉ đạo của BGH nhà trường, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp cho trẻ em vui chơi và học tập tại nhà, thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, các bài giảng Video hoạt động (đã được nhà trường kiểm duyệt), để cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục.
- 100% giáo viên các lớp đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ theo hình thức tổ chức hoạt động GD trực tuyến tại phòng Zoom của các lớp: 1 lần/tuần vào các buổi tối ngày thứ 7 (hoặc chủ nhật) đối với trẻ các độ tuổi Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi; 2 lần/tuần vào các buổi tối các ngày thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp, thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp khoảng từ 30-40 phút/lần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện việc tương tác với trẻ, để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo. 
- Giáo viên đã thực hiện tốt việc tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh vào các kênh truyền hình: Chương trình Vì tầm vóc Việt trên kênh VTV7, các bài dạy cho trẻ làm quen với chữ cái trong Chương trình ABC vui từng giờ trên kênh VTV7, trẻ làm quen với số đếm...
* Chỉ đạo XD khai thác ứng dụng CNTT, học liệu điện tử hỗ trợ giữa các trường MN công lập và ngoài công lập; Lựa chọn gửi về phòng GD&ĐT để xây dựng kho học liệu dùng chung trên Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT(Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm)..
Nhà trường đã thực hiện xây dựng kho tư liệu trực tuyến khai thác CNTT, video hướng dẫn phụ huynh cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con tại nhà, để chia sẻ trong nhà trường. Đồng thời nhà trường lựa chọn học liệu hay, sáng tạo đưa lên trang học liệu điện tử của Phòng GD&ĐT tại địa chỉ thanhoai.violet.vn gửi về Email: khohoclieumamnonthanhoai@gmail.com
Để giúp GV có kỹ năng XD các Video bài giảng, XD bài giảng điện tử, bài giảng E-leraning trên các phần mềm miễn phí, đảm bảo có chất lượng, Ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất mời chuyên gia về tận trường để bồi dưỡng cho đội ngũ GV, vì vậy mà chất lượng các Video bài giảng, bài giảng điện tử của GV trong trường có chất lượng hơn, đặc biệt là trong năm học này đã có nhiều GV đã rất linh hoạt và sáng tạo thiết kế được một số bài giảng E-leraning, đảm bảo chất lượng để tham gia hội thi GVG cấp trường, trong tháng 3 khi dịch vẫn chưa được khống chế, trẻ vẫn phải nghỉ học ở nhà. Từ tháng 9/2021 đến ngày 12/4/2022 giáo viên toàn trường đã XD và thiết kế được tổng số là 230 hoạt động. Tất cả các hoạt động trên đều được BGH kiểm duyệt, đảm bảo chất lượng trước khi giáo viên gửi lên nhóm Zalo, Fecebook để phối hợp với phụ huynh dạy trẻ tại nhà. Ngoài ra 100% giáo viên trong trường còn rất tích cực học hỏi, ứng dụng linh hoạt các phần mềm thiết kế bài giảng miến phí, để XD và thiết kế các video bài giảng, giáo án điện tử, bài giảng E-learning đóng gói bằng các phần mềm miễn phí như: Story-line, TechSmith Camtasia… có nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ phù hợp với từng độ tuổi theo kế hoạch chỉ đạo của Tổ chuyên môn, gửi lên các nhóm Zalo, Fecebook của lớp, để hướng dẫn phụ huynh phối hợp dạy trẻ tại nhà theo hình thức dạy Online.
- Trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà, BGH đã chỉ đạo Tổ chuyên môn tăng cường số buổi tổ chức BDCM cho đội ngũ giáo viên theo hình thức BD trực tuyến theo khối, chú trọng đến việc BD kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy để GV có kỹ năng XD các video, bài giảng để phối hợp với PH hướng dẫn và dạy trẻ học ở tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đồng thời tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường: Yêu cầu 100% GV trong trường đều tham gia, dưới hình thức xây dựng video, bài giảng Powerpoint và bài giảng E-learning, yêu cầu từng GV tự trình chiếu bài dự thi của mình, sau đó lấy ý kiến XD và đóng góp cho từng bài dạy của GV, thông qua đó GV đã có cơ hội được giao lưu, chia sẻ kinh nghiêm giảng dạy của mình cho đồng nghiệp, có cơ hội để nâng cao tay nghề, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng CNTT. Thông qua hội thi này đa số GV của trường đã trưởng thành lên rất nhiều, có kỹ năng hơn trong việc ứng dụng CNTT và sử dụng các phần mềm miễn phí để thiết kế các video bài giảng, các bài giảng Powerpoint, bài giảng E-learning có chất lượng.
* Trong thời gian trẻ quay trở lại trường học:
Nhà trường đã chủ xây dựng Kế hoạch số 26/KH-MNMH ngày 12/4/2022, kế hoạch điều chỉnh chương trình phù hợp vời thời gian còn lại của năm học. Đồng thời nhà trường chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch và soạn bài tháng 4, tháng 5 cho phù hợp với tình hình của lớp. Chú trọng nâng cao GD các kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đi sâu giáo dục trẻ làm quen với chữ cái, toán, khám phá và giáo dục thể chất…nhằm đáp ứng cho trẻ có được những kiến thức cơ bản và sẵn sàng bước vào trường Tiểu học một cách tốt nhất.
* Nhà trường có kế hoạch, báo cáo thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 và thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học có hiệu quả, kết quả tốt (Tự đánh giá Tiêu chí: 6 điểm).
Thực hiện tốt Kế hoạch số 167/KH-MNMH ngày 30/8/2021 về Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 171/KH-MNMH ngày 03/9/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Kế hoạch số 183/KH-MNMH ngày 09/9/2021 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2021 - 2022.
* Trường có GV đạt giải cao trong hội thi GVG cấp huyện giải (Nhất 2.0đ, Nhì 1,5đ; Ba 1,0đ) (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm).
Nhà trường đã tổ chức thành công hội thi GVG cấp trường trong tuần 3 tháng 3/2022, có 34/34 GV tham gia dự thi XD bài giảng E-learning và bài giảng Powerpoint được trình chiếu tại Văn phòng của nhà trường, có tham dự của 100% CBQL và GV toàn trường. Nhà trường đã chọn được 02 giáo viên đạt giải xuất sắc nhất tham dự hội thi GVG cấp huyện và đã đạt giải cao trong hội thi GVG cấp huyện: 01 đ/c đạt giải nhất (Đ/c Nguyễn Thị Anh); 01 đ/c đạt giải ba (Đ/c Hoàng Thị Thi);
Tự đánh giá Tiêu chí 1C: Tổng 19 điểm.
2. Thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng trong trường MN (15 điểm).
* Tích cực tham mưu xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị hướng tới hiện đại. Duy trì và hoàn thành chỉ tiêu trường MN đạt chuẩn quốc gia (Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm).
Nhà trường đã được đầu tư xây dựng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo hướng hiện đại, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng cho trẻ học tập, khu vui chơi vận động khang trang cho trẻ hoạt động hàng ngày, cảnh quan môi trường đảm bảo, rộng rãi thoáng mát, khuân viên nhà trường đẹp, là trung tâm rất thuận tiện cho việc phụ huynh đưa và đón trẻ. Trong năm học nhà trường đã tập trung kinh phí để cải tạo khu vui chơi, xếp ắp phòng âm nhạc, phòng GD thể chất, xây dựng khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trang trí xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho trẻ, cụ thể trong năm học nhà trường đã thực hiện các danh mục như sau:
1. Trang trí, làm biểu bảng tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các khu.
2. Thay cỏ nhân tạo khu vui chơi, sơn sửa lại các loại đồ chơi ngoài trời.
3. Tập trung xây dựng khu sáng tạo, khu trải nghiệm dân gian Việt Nam, phòng GD thể chất, phòng GD âm nhạc và gia cố lại toàn bộ giá đựng đồ dùng, đồ chơi cho các lớp.
4. Sửa chữa nền nhà, nhà vệ sinh một số phòng học, thay thiết bị vệ sinh, điện nước cho các lớp. Làm lại đường nước khu Quảng Minh.
5. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid.
6. Sửa chữa, mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú, đồ dùng thiết bị phục vụ công tác GD.
Tổng kinh phí: 325.835.000 đồng
Trong đó: - Phụ huynh đóng góp: 0 đồng.
       - Nguồn từ ngân sách nhà nước: 325.835.000 đồng.
- Nhà trường đã được Hội phụ huynh các lớp tự nguyện ủng hộ các loại nguyên liệu, phế liệu và vật liệu để XD môi trường học tập cho trẻ tại các lớp, khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động.
* Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ em 5 tuổi; Định hướng phổ cập trẻ mẫu giáo. (Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm).
Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ: cụ thể 100% trẻ trong độ tuổi 5 tuổi được đến trường và được tổ chức ăn bán trú ở trường đảm bảo chất lượng. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT.
* Triển khai kịp thời các chính sách về GDMN của thành phố; Xây dựng triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch  phát triển của nhà trường phù hợp với địa phương gắn với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu (Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm).
- Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 21/KH-MNMH ngày 11/3/2021 về Kế hoạch phát triển giáo dục MN giai đoạn 2021 - 2025 của Nhà trường. Triển khai kịp thời các chính sách về GDMN của Thành phố, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 49/KH-MNMH ngày 08/6/2018 chiến lược XD và phát triển nhà trường giai đoạn 2018 - 2023, XD triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển của Nhà trường phù hợp với địa phương gắn với công tác XD nông thôn mới nâng cao.
- Tiếp tục đề nghị UBND Huyện Thanh Oai duyệt kinh phí xây dựng cho khu Trung Tâm của trường để XD thêm 06 phòng, 01 phòng hội trường và một số hạng mục khác để nhà trường dồn điểm lẻ khu Quảng Minh về thành một khu tại khu Trung tâm, phấn đấu đạt các tiêu chí đạt kiểm định mức độ 3 và đề nghị UBND Thành phố Hà Nội công nhận đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm học 2022 - 2023. Đồng thời tiếp tục quan tâm bổ sung kinh phí cho nhà trường để mua bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND,GD trẻ và xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu.
Tự đánh giá Tiêu chí 2: Tổng 15 điểm
3. Tổ chức hoạt động nhà trường hiệu quả (15 điểm)
* Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn, tập huấn bồi dưỡng giáo viên; nhân viên nuôi dưỡng của nhà trường; chất lượng thực hiện chương trình, hoạt động chuyên môn phù hợp, hiệu quả (Tự đánh giá Tiêu chí: 5 điểm).
- Nhà trường đã thành lập 3 Tổ chuyên môn và 1 Tổ văn phòng theo Quyết định số 169/QĐ-MNMH ngày 03/9/2021 Quyết định thành lập các Tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022, đồng thời ra QĐ số 170/QĐ-MNMH ngày 03/9/2021 về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CB,GV,NV trong năm học, nhằm thực hiện tốt chương trình GDMN, nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Đã xây dựng kế hoạch số 204/KH-MNMH ngày 28 tháng 9 năm 2021 về Kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2021 - 2022.
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn hàng tháng: Trong thời gian nghỉ dịch chỉ đạo các Tổ sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng qua Zoom, khi trẻ quay trở lại trường chỉ đạo các Tổ sinh hoạt 1 buổi sinh hoạt chuyên môn trực tiếp, 1 buổi sinh hoạt trực tuyến (qua phòng Zoom), chỉ đạo thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định, khoa học, không lạm dụng.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ GV, NV tạo mọi điều kiện để GVNV chủ động, đổi mới, sáng tạo, lan tỏa sự tâm huyết, yêu nghề, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, sự tự tin của từng GVNV.
* Đảm bảo trường có Website. Trang thông tin tuyên truyền của nhà trường hoạt động đúng quy định. Thiết lập hệ thống hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm).
- Trường có Website, trang thông tin tuyên truyền của nhà trường hoạt động hiệu quả. Mỗi tháng có từ 4-5 tin/bài về các hoạt động ở trường được đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường… Cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông quảng bá hình ảnh, chất lượng hoạt động CSGD trẻ, thực đơn… Xây dựng video hướng dẫn CMHS chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi cùng con tại nhà.
- GVNV thực hiện nghiêm túc việc quay các Video Clip hướng dẫn trẻ tự học tại nhà và hướng dẫn CMHS chế biến món ăn cho trẻ đảm bảo dinh dưỡng trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
* Thực hiện tốt qui chế dân chủ, đảm bảo 3 công khai trong các cơ sở GDMN. Đảm bảo công tác đánh giá CBQL, GV, NV theo qui định. Không  thu chi sai quy định (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm).
Nhà trường đã thực hiện tốt QCDC, đảm bảo 3 công khai trong các hoạt động. Đã xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch số 105/KH-MNDH ngày 21/8/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện QCDC trong nhà trường năm học 2021 - 2022 và Quy chế công khai theo văn bản số 192/QCCK-MNMH ngày 27/9/2021 về Quy chế thực hiện công khai trong nhà trường, đảm bảo 3 công khai trong nhà trường theo qui định. Thành lập ban mua sắm đồ dùng trang thiết bị gồm 09 thành viên (Chi bộ, BGH, Công đoàn, Chi đoàn TN, kế toán, TTND, Tổ trưởng các tổ CM); Đảm bảo công tác đánh giá CBQL, GV,NV theo quy định. Không thu chi sai quy định.
* Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm học được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, không có đơn thư khiếu nại và các vụ việc sai phạm, tiêu cực trong nhà trường (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm).
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 196/KH-MNMH ngày 23/09/2021 về kiểm tra nội bộ trường học; việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, không có đơn thư khiếu nại và các vụ việc sai phạm, tiêu cực trong nhà trường.
+ Đã kiểm tra toàn diện 6 GV trong tháng 4 và 5/2022 kết quả: Xếp loại tốt: 5 GV, xếp loại khá 01 GV.
+ Kiểm tra chuyên đề xây dựng MTHT lấy trẻ làm trung tâm 6 lớp (5 tuổi A2+A4, 4 tuổi B1+B2, 3 tuổi C3, Nhà trẻ D1) tháng 4,5/2022;
+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách 1 lần (tháng 4/2022).
* Thực hiện tốt các quy định về kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo và văn hóa công sở (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm).
- Thực hiện tốt các quy định về kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo và văn hóa công sở theo bộ quy tắc ứng xử.
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-MNMH ngày 27/9/2021 về thực hiện Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2021 - 2022, kết quả 100% CB,V,NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra.
Tự đánh giá Tiêu chí 3:  Tổng 15 điểm
4. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua (15 điểm).
          *  Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm)
- Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã XD kế hoạch số 229/KH-MNMH ngày 25/9/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Mỹ Hưng tích cực tham gia hoạt động giúp đỡ học sinh có khó khăn” trong năm học 2021 - 2022, kết quả đã có nhiều cá nhân CB,GV,NV tiêu biểu, tham gia giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như: Cháu Tạ Văn Vịnh Sinh năm 2013; Cháu Hoàng Đức Tuấn sinh năm 2016; cháu Nguyễn Văn Tú sinh năm 2019. Tiêu biểu là các đồng chí Nhữ Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Mai, Đào Thị Thuý, Nguyễn Thị Thuý, Tạ Thị Dương, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Duyên, Hoàng Thị Thi, Tạ Thị Thanh Dung... Ngoài ra BGH nhà trường còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi những gia đình CB,GV,NV và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, đồng thời quan tâm, chăm lo đến đời sống của công đoàn viên trong dịp Tết nguyên đán.
- Nhà trường đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả cao như:
+ Tham gia tích cực ngày hội văn hóa thể thao cấp huyện; tham gia hội thi thiết kế bài giảng E-lerning cấp huyện đạt: 02 giải ba (Đ/c Ngô Thị Nga, Phạm Thị Hương); 02 giải khuyến khích (Đ/c Kiều Thị Hằng, Lê Thị Thanh Yên); tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện kết quả 01 đ/c đạt giải nhất (Đ/c Nguyễn Thị Anh), 01 đ/c đạt giải ba hội thi GVG cấp cơ sở (Đ/c Hoàng Thị Thi).
* Thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Tự đánh giá Tiêu chí: 1 điểm)
- Ban giám hiệu đã chỉ đạo CB,GV,NV trong nhà trường tiếp tục h­ưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"  và thực hiện tốt Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc”, đã có những tấm g­ương tiêu biểu trong nhà tr­ường như: đ/c Hoàng Thị Thi, Ngô Thị Nga, Lê Thị Thanh yên, Phạm Thị Duyên, Lê Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Anh, Hoàng Thị Hoà, Tạ Thị Dương....
- Kết quả thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Nhà giáo Mỹ Hưng đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"  “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc” đã được 100% CB,GV,NV đã tích cực tham gia tạo môi trư­ờng học tập thiên thiên, sạch sẽ cho trẻ. Đặc biệt là trong năm học này do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài, hầu hết GV trong trường đều tích cực thi đua học tập BDCM nghiệp vụ và ứng dụng CNTT trong việc phối kết hợp với PH để CS&GD trẻ ở tại nhà.
* Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” (Tự đánh giá Tiêu chí: 1 điểm)
Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo Kế hoạch số 159/KH-MNDH ngày 27/8/2021 về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022.
* Tích cực hưởng ứng đầy đủ các cuộc vận động ủng hộ, từ thiện trong năm học; đảm bảo thời gian, đạt chỉ tiêu (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm)
- Tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các cuộc vận động như: Ủng hộ quỹ xã hội; Quỹ vì biển đảo; Vì trẻ em, Quỹ nhân đạo, Quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống dịch covid, quỹ Phòng chống thiên tai... Tổng số tiền đã ủng hộ trong năm học là 48.500.000 đồng.
- Vận động các cá nhân tình nguyện đi hiến máu nhân đạo cứu người, trong năm 2021 và 2022 toàn trường đã hiến được được 12 đơn vị máu. Được UBND xã Mỹ Hưng khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào chữ thập đỏ và hiến máu nhân đạo nhiều năm liền.
* Làm tốt công tác phát hiện và nhân rộng gương ĐHTT - NTVT Triển khai và tham gia cuộc  thi viết về "Gương điển hình tiên tiến",  "Người tốt việc tốt" có bài viết gửi về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” gửi về Phòng GDĐT theo đúng yêu cầu, thời gian quy định (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm)
- Xây dựng kế hoạch số 218/KH-MNMH ngày 15/9/2021 về tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc thi viết “Gương điển hình người tốt việc tốt”. Duy trì mỗi tháng gửi 02 bài viết về gương người tốt, việc tốt về PGD&ĐT, tổng số bài viết đã gửi về PGD&ĐT từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 là 18 bài.
* Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn” và “Chương trình máy tính cho em” (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm).
* Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện - Hạnh phúc (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm)
- Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, hạnh phúc theo Kế hoạch số 186/KH-MNMH ngày 15/9/2021 về thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021 - 2022.
Tự đánh giá Tiêu chí 4: Tổng 15 điểm
5. Ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo thống kê (10 điểm).
* Đơn vị hoặc cá nhân của đơn vị có giải cao trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử của Phòng GDĐT tổ chức (Nhất 2.0đ, Nhì 1,5đ; Ba 1,0đ) (Tự đánh giá Tiêu chí: 1 điểm)

- Nhà trường đã triển khai và thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ theo kế hoạch số 183/KH-MNMH ngày 09/9/2021 về thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm học 2021 - 2022.
Năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trẻ phải nghỉ học ở nhà trong một thời gian dài. Để không bị ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ với phương châm “Trẻ ngừng đến trường nhưng không dừng việc học”, BGH nhà trường đã chỉ đạo 100% giáo viên trong trường XD kế hoạch cụ thể về việc phối hợp CS&GD trẻ tại nhà, hàng tuần thực hiện các hoạt động tương tác với trẻ theo hình thức trực tuyến, với trẻ để cung cấp những kỹ năng cũng như các kiến thức cơ bản cho trẻ khi trẻ nghỉ ở nhà phòng dịch. Trước yêu cầu đó Ban giám hiệu cũng như tập thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã lên kế hoạch và xác định được nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cần đẩy mạnh và nâng cao kỹ năng CNTT cho toàn thể đội ngũ CB,GV,NV trong nhà trường, có như vậy mới thuận tiện trong việc kết nối với phụ huynh để thực hiện tốt công tác CSGD trẻ trong tình hình dịch bệnh mà trẻ không thể đến trường.
- Trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19, nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng về CNTT cho 100% GV, đi sâu vào việc ứng dụng các phần mềm, biết linh hoạt sử dụng phần mềm Zoom miễn phí, để triển khai các cuộc họp trực tuyến trao đổi với phụ huynh và tổ chức hoạt động giao lưu trực tuyến hàng tuần cho trẻ có sự phối hợp tham gia nhiệt tình của cả phụ huynh, thời gian tổ chức cho mỗi lần khoảng từ 30-40 phút (Đối với các lớp khối Nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi tổ chức 1 lần/tuần vào tối Chủ nhật hàng tuần; đối với các lớp khối 5 tuổi tổ chức 2 lần/tuần vào tối thứ 4 và tối chủ nhật hàng tuần). Ngoài ra 100% giáo viên trong trường còn rất tích cực học hỏi, ứng dụng linh hoạt các phần mềm thiết kế bài giảng miến phí, để XD và thiết kế các video bài giảng, giáo án điện tử, bài giảng E-learning đóng gói bằng các phần mềm miễn phí như: Story-line, TechSmith Camtasia… có nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ phù hợp với từng độ tuổi theo kế hoạch chỉ đạo của Tổ chuyên môn, gửi lên các nhóm Zalo, Fecebook của lớp, để hướng dẫn phụ huynh phối hợp dạy trẻ tại nhà theo hình thức dạy Online. Tổng số bài giảng đã được GV toàn trường xây dựng từ tháng 9 đến tháng 4 là 230 hoạt động. Tất cả các bài giảng đều được BGH kiểm duyệt, đảm bảo chất lượng trước khi giáo viên gửi lên nhóm Zalo, Fecebook để dạy trẻ.
- Để đạt được kế hoạch đã đề ra BGH và các đ/c tổ trưởng chuyên môn cùng các đ/c giáo viên có trình độ công nghệ thông tin tốt đã nhanh chóng tiếp cận được các khoá học về CNTT, sau đó đã chia sẻ hưỡng dẫn cho 100% đội ngũ giáo viên vào học tập như cách tạo phòng Zoom cá nhân, các phần mềm Capcut, Adobe, Camtasia, Photo shop, Movavi, iSkysoft… để chỉnh sửa, cắt, ghép hình ảnh, video, chèn tiếng, lồng tiếng trên máy tính, điện thoại thông minh. BGH đã chỉ đạo cho các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn qua phòng Zoom để hướng dẫn bồi dưỡng cho 100%  giáo viên đều có những kỹ năng CNTT tốt phục vụ cho việc tương tác chăm sóc trẻ tại nhà. Trong suốt thời gian nghỉ dịch, 100% đội ngũ giáo viên của nhà trường đã tự thiết kế được những bài giảng điện tử, video hấp dẫn trẻ về nội dung các hoạt động kỹ năng sống, cách phòng, chống dịch Covid, các bài học trong chương trình của các độ tuổi để gửi về cho trẻ hàng tuần và được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ. Nhà trường đã XD được kho dữ liệu, học liệu riêng của nhà trường để làm dữ liệu dùng chung cho toàn thể GV trong trường mỗi khi cần đến.
- Đặc biệt trong năm học 2021-2022 trường gửi 3 nội dung tham dự hội thi thiết kế bài giảng video và bài giảng Elerning cấp huyện, kết quả đạt 01 giải nhì (của cô giáo Ngô Thị Nga), 01 giải ba (của cô giáo Hoàng Thị Thi) và 02 giải khuyến khích (của cô giáo Phạm Thị Hương, Kiều Thị Hằng) ở các nội dung hoạt động LQCC, Làm quen với toán và Văn học. Với các sản phẩm dự thi đạt chất lượng cao của nhà trường Phòng Giáo Dục huyện Thanh Oai đã chia sẻ các video đó đến toàn bộ các trường mầm non trong huyện để các trường bạn tham khảo học tập, ứng dụng các cách làm hay, sáng tạo của giáo viên trường mầm non Mỹ Hưng đến các giáo viên của toàn huyện cùng học tập.
* Triển khai cập nhật, đồng bộ dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm).
* Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo đầy đủ, đảm bảo thời gian, chất lượng báo cáo (Tự đánh giá Tiêu chí: 3 điểm)
* Thực hiện chế độ hội họp: Tham dự đầy đủ các Hội nghị các cuộc họp do phòng GDĐT tổ chức và triệu tập: Đảm bảo thời gian đúng thành phần (Tự đánh giá Tiêu chí: 2 điểm)
Tự đánh giá Tiêu chí 5: Tổng 9 điểm
Tổng điểm tự đánh giá: 98 điểm.
Căn cứ vào kết quả đã đạt được các tiêu chí về công tác thi đua trong năm học 2021 - 2022, đối chiếu với các tiêu chuẩn thi đua, nhà trường tự nhận danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở và đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua năm học 2021 - 2022.
Trên đây là báo cáo đánh giá các tiêu chí thi đua năm học 2021 - 2022 của trường MN Mỹ Hưng. Kính mong các cấp lãnh đạo, Phòng GD&ĐT, Hội đồng thi đua Huyện Thanh Oai tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ, để nhà trường tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong các năm học tiếp theo./.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT (Để B/c);
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG


 

                                                                                   Nhữ Thị Thuỷ
 

Tác giả: Nhữ Thị Thuỷ

Nguồn tin: Công tác thi đua khen thưởng:

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây